TOP TIPSTERS THÁNG 10

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT TIP HÔM NAY CẤP ĐỘ
1. [0] tungnt1996 51 35 2 14 71.43% 25,500 8,812.50 34.56% Không 4 Sao
2. [0] thongtuyen2786 39 23 3 13 63.89% 19,500 6,575.00 33.72% Không Tập sự
3. [0] BOYLANHLUNG 57 36 5 16 69.23% 28,500 6,262.50 21.97% Không Tập sự
4. [0] tipshanicap 54 35 2 17 67.31% 27,000 5,252.50 19.45% Không 4 Sao
5. [0] mrlinh68 32 21 0 11 65.63% 13,550 4,729.60 34.90% Không Tập sự
6. [0] OverUnderTips 12 9 0 3 75.00% 6,000 3,907.50 65.13% Không Tập sự
7. [0] mastertx 54 32 1 21 60.38% 27,000 3,887.50 14.40% Không 3 Sao
8. [0] Khiembacson 26 16 4 6 72.73% 13,000 3,755.00 28.88% Không Tập sự
9. [0] tipsternguyen 57 34 1 22 60.71% 28,500 3,582.50 12.57% Không Tập sự
10. [0] Meoden 26 14 5 7 66.67% 13,000 3,400.00 26.15% Không Tập sự

HẠNG TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT TIP HÔM NAY CẤP ĐỘ
1. [0] tipshanicap 78 51 3 24 68.00% 39,000 8,465.00 21.71% Không 4 Sao
2. [0] tungnt1996 63 41 2 20 67.21% 31,500 8,462.50 26.87% Không 4 Sao
3. [0] Buihoanggialong 88 50 1 37 57.47% 37,600 7,162.00 19.05% Không Tập sự
4. [0] BOYLANHLUNG 147 81 12 54 60.00% 73,010 6,152.50 8.43% Không Tập sự
5. [0] Khiembacson 99 54 7 38 58.70% 44,770 5,743.10 12.83% Không Tập sự
6. [0] Meoden 83 44 9 30 59.46% 41,500 5,450.00 13.13% Không Tập sự
7. [0] mastertx 69 41 2 26 61.19% 34,500 5,237.50 15.18% Không 3 Sao
8. [0] Mariaozawa 137 71 4 62 53.38% 67,640 4,844.50 7.16% Không Tập sự
9. [0] mrlinh68 32 21 0 11 65.63% 13,550 4,729.60 34.90% Không Tập sự
10. [0] OverUnderTips 12 9 0 3 75.00% 6,000 3,907.50 65.13% Không Tập sự

CÁC TRẬN ĐẤU ĐANG/SẮP DIỄN RA

GIẢI ĐẤU THỜI GIAN ĐỘI NHÀ TRẠNG THÁI ĐỘI KHÁCH SỐ TIP TIPSTER
Thứ sáu, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2017
AUS D1 15:50 Adelaide United FC Đang chờ Melbourne Victory FC 1 Dự đoán