TIN TỨC

Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho những ai đam mê dự đoán bóng đá. DUBAI PALACE tài trợ Event “tìm kiếm Cao thủ Tipster cùng DUBAI PALACE” diễn ra từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017. trên Tipstervn.com
07:49 13/11/2017
Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho những ai đam mê dự đoán bóng đá. DUBAI PALACE tài trợ Event “tìm kiếm Cao thủ Tipster cùng DUBAI PALACE” diễn ra từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017. trên Tipstervn.com
09:34 07/11/2017
Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho những ai đam mê dự đoán bóng đá. Tipstervn.com tổ chức Event miễn phí “tìm kiếm Tipster cao thủ tháng 10.2017” diễn ra từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017
08:06 01/11/2017
Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho những ai đam mê dự đoán bóng đá. DUBAI PALACE tài trợ Event “tìm kiếm Cao thủ Tipster cùng DUBAI PALACE” diễn ra từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017. trên Tipstervn.com
08:22 30/10/2017
Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho những ai đam mê dự đoán bóng đá. DUBAI PALACE tài trợ Event “tìm kiếm Cao thủ Tipster cùng DUBAI PALACE” diễn ra từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017. trên Tipstervn.com
06:16 23/10/2017