TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT TIP HÔM NAY CẤP ĐỘ
1. [0] mastertx 155 91 6 58 61.07% 77,500 13,415.00 17.31% Có tip(3) 3 Sao
2. [+2] antonkist 71 41 3 27 60.29% 35,000 8,479.50 24.23% Có tip(1) 3 Sao
3. [-1] Meoden 124 67 10 47 58.77% 62,000 7,910.00 12.76% Có tip(1) Tập sự
4. [-1] tipsternguyen 170 96 6 68 58.54% 85,000 7,360.00 8.66% Có tip(2) Tập sự
5. [0] Buihoanggialong 88 50 1 37 57.47% 37,600 7,162.00 19.05% Không Tập sự
6. [+2] tychuot 144 73 1 70 51.05% 71,510 7,132.50 9.97% Có tip(3) Tập sự
7. [0] tungnt1996 163 84 5 74 53.16% 81,500 6,065.00 7.44% Không Tập sự
8. [-2] Khiembacson 99 54 7 38 58.70% 44,770 5,743.10 12.83% Không Tập sự
9. [0] Mariaozawa 170 86 6 78 52.44% 84,140 4,429.50 5.26% Không Tập sự
10. [0] OverUnderTips 45 25 1 19 56.82% 22,500 4,400.00 19.56% Không Tập sự
11. [0] BOYLANHLUNG 244 126 22 96 56.76% 119,310 3,497.00 2.93% Không Tập sự
12. [0] phongaka 72 38 1 33 53.52% 34,800 3,332.50 9.58% Có tip(3) Tập sự
13. [+4] under12 37 23 0 14 62.16% 18,500 2,887.50 15.61% Có tip(3) Tập sự
14. [-1] tipsterlinh 23 11 0 12 47.83% 11,500 2,800.00 24.35% Không Tập sự
15. [0] fanmuclub13 29 16 3 10 61.54% 14,500 2,615.00 18.03% Không Tập sự
16. [+3] O_X_TIPS 15 9 0 6 60.00% 7,500 2,375.00 31.67% Có tip(1) Tập sự
17. [+3] PhuongAnhLe 26 16 0 10 61.54% 13,000 2,365.00 18.19% Không Tập sự
18. [+21] Caothu 249 125 11 113 52.52% 124,500 2,227.50 1.79% Không Tập sự
19. [-1] TuanPro 66 35 4 27 56.45% 31,040 2,072.20 6.68% Không Tập sự
20. [+17] phulac99 21 10 6 5 66.67% 10,020 1,965.00 19.61% Không Tập sự
21. [0] danyrose 9 6 0 3 66.67% 4,500 1,800.00 40.00% Không Tập sự
22. [+10] ngaytuoimoi 84 39 8 37 51.32% 41,600 1,800.00 4.33% Có tip(3) Tập sự
23. [-1] tipshanicap 142 74 5 63 54.01% 70,020 1,685.00 2.41% Không Tập sự
24. [-1] Hungvippro 9 5 1 3 62.50% 4,010 1,630.00 40.65% Không Tập sự
25. [0] Phuckr3 116 65 4 47 58.04% 57,510 1,625.00 2.83% Có tip(3) Tập sự
26. [0] BestTips 111 60 4 47 56.07% 44,600 1,609.30 3.61% Không Tập sự
27. [+8] Trungvipbt 146 62 2 82 43.06% 73,000 1,580.00 2.16% Không Tập sự
28. [-1] yasichiaki 12 8 0 4 66.67% 4,530 1,571.10 34.68% Không Tập sự
29. [-1] PhongLe 3 3 0 0 100.00% 1,500 1,420.00 94.67% Không Tập sự
30. [+8] dota2club 143 69 8 66 51.11% 71,500 1,252.50 1.75% Có tip(3) Tập sự
31. [-2] Hoangtran89 6 5 0 1 83.33% 2,620 1,157.50 44.18% Không Tập sự
32. [-1] machongquan 6 4 0 2 66.67% 3,000 1,140.00 38.00% Không Tập sự
33. [-3] kuru9x 7 5 0 2 71.43% 2,800 1,137.00 40.61% Không Tập sự
34. [-1] Akinakin99 9 6 0 3 66.67% 4,500 1,052.50 23.39% Không Tập sự
35. [-19] Votong79 107 52 3 52 50.00% 52,030 1,012.50 1.95% Không Tập sự
36. [-2] biman1999 9 5 0 4 55.56% 3,250 968.50 29.80% Không Tập sự
37. [+19] longken 147 65 1 81 44.52% 73,500 932.50 1.27% Có tip(3) Tập sự
38. [-2] thuan_d 27 13 2 12 52.00% 13,500 927.50 6.87% Không Tập sự
39. [-15] lucxu 128 62 11 55 52.99% 64,000 602.50 0.94% Có tip(3) Tập sự
40. [+1] cungnhauvebo 60 30 3 27 52.63% 30,000 567.50 1.89% Không Tập sự
41. [-27] tonggiang 45 24 0 21 53.33% 22,500 557.50 2.48% Không Tập sự
42. [+1] root 59 30 1 28 51.72% 29,500 552.50 1.87% Không Tập sự
43. [-1] hotboy83 3 2 0 1 66.67% 1,500 510.00 34.00% Không Tập sự
44. [0] Linhvirgo 10 6 0 4 60.00% 4,450 492.50 11.07% Có tip(3) Tập sự
45. [0] giangc7 20 11 0 9 55.00% 10,000 492.50 4.93% Không Tập sự
46. [0] Nav_kid 8 5 0 3 62.50% 3,600 486.00 13.50% Không Tập sự
47. [0] gapthepx2 123 63 5 55 53.39% 61,500 410.00 0.67% Không Tập sự
48. [0] Anhalt 4 3 0 1 75.00% 1,110 316.30 28.50% Không Tập sự
49. [0] Levanhan 18 11 0 7 61.11% 7,530 275.40 3.66% Không Tập sự
50. [0] minhthao1195 3 2 0 1 66.67% 1,500 265.00 17.67% Không Tập sự
51. [0] paulpowellbet 31 18 2 11 62.07% 1,490 238.35 16.00% Không Tập sự
52. [+1] thongtuyen2786 123 51 13 59 46.36% 61,200 190.00 0.31% Không Tập sự
53. [+1] AnhTuan 9 5 0 4 55.56% 4,500 187.50 4.17% Không Tập sự
54. [+1] Lamquan 2 2 0 0 100.00% 200 141.50 70.75% Không Tập sự
55. [+2] Mylove 7 4 0 3 57.14% 370 88.80 24.00% Không Tập sự
56. [+2] hongnhien0687 39 19 0 20 48.72% 19,500 47.50 0.24% Không Tập sự
57. [+3] payet69 2 1 0 1 50.00% 1,000 25.00 2.50% Không Tập sự
58. [+1] mimi99 2 1 0 1 50.00% 1,000 25.00 2.50% Không Tập sự
59. [+2] longho 2 1 0 1 50.00% 1,000 25.00 2.50% Không Tập sự
60. [+2] Dangvu 3 1 0 2 33.33% 410 11.00 2.68% Không Tập sự
61. [+2] bstuttit 6 3 1 2 60.00% 60 4.75 7.92% Không Tập sự
62. [+2] Betkiemsong 2 1 0 1 50.00% 20 -1.10 -5.50% Không Tập sự
63. [+2] netsunshadow 7 3 1 3 50.00% 70 -1.75 -2.50% Không Tập sự
64. [+2] Linhmeo 2 1 0 1 50.00% 100 -2.50 -2.50% Không Tập sự
65. [+2] hoanghaivn93 5 2 1 2 50.00% 2,500 -5.00 -0.20% Không Tập sự
66. [+2] zinghoang123 1 0 0 1 0% 10 -10.00 -100.00% Không Tập sự
67. [+2] Quangbinh 1 0 0 1 0% 10 -10.00 -100.00% Không Tập sự
68. [+2] tominhnhut88 2 1 0 1 50.00% 200 -13.00 -6.50% Không Tập sự
69. [+2] Totrung 3 0 0 3 0% 30 -30.00 -100.00% Không Tập sự
70. [+2] chimsedo 3 1 1 1 50.00% 160 -41.60 -26.00% Không Tập sự
71. [+2] trongnguyen294 2 1 0 1 50.00% 1,000 -55.00 -5.50% Không Tập sự
72. [+2] raumuong 3 1 1 1 50.00% 1,500 -95.00 -6.33% Không Tập sự
73. [+2] Thanbanh91 1 0 0 1 0% 100 -100.00 -100.00% Không Tập sự
74. [+3] DuyDang 3 1 0 2 33.33% 300 -122.00 -40.67% Không Tập sự
75. [+3] DuyNguyen88 3 1 0 2 33.33% 1,100 -125.00 -11.36% Không Tập sự
76. [+3] RoseNguyen 19 7 0 12 36.84% 9,500 -130.00 -1.37% Không Tập sự
77. [+3] 1mauden 6 3 0 3 50.00% 3,000 -145.00 -4.83% Không Tập sự
78. [+3] TuanTomas 3 1 0 2 33.33% 1,500 -150.00 -10.00% Không Tập sự
79. [+3] Mrleo 6 2 0 4 33.33% 240 -202.40 -84.33% Không Tập sự
80. [+3] thuando 27 12 2 13 48.00% 13,500 -230.00 -1.70% Không Tập sự
81. [+3] AbellTB 6 1 1 4 20.00% 600 -239.00 -39.83% Không Tập sự
82. [+3] tipodds 36 20 0 16 55.56% 16,800 -242.50 -1.44% Không Tập sự
83. [+3] HAMTA 92 49 4 39 55.68% 46,000 -270.00 -0.59% Không Tập sự
84. [+3] HamyLs 9 3 0 6 33.33% 4,500 -365.00 -8.11% Không Tập sự
85. [-9] linhc 47 19 4 24 44.19% 6,140 -391.50 -6.38% Có tip(1) Tập sự
86. [+2] raumuongxaotoi 25 13 2 10 56.52% 12,200 -444.50 -3.64% Không Tập sự
87. [+2] hiendnq 16 8 0 8 50.00% 7,600 -447.50 -5.89% Không Tập sự
88. [+22] yeubongda 109 50 5 54 48.08% 53,520 -464.10 -0.87% Không Tập sự
89. [+1] Cuonglh 3 1 0 2 33.33% 1,200 -475.00 -39.58% Không Tập sự
90. [+1] Leo_nguyen81 92 48 1 43 52.75% 44,800 -489.50 -1.09% Không Tập sự
91. [+2] VietHD 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
92. [+2] nccbigbet 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
93. [-1] xuanyeuthuong 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
94. [+1] Alibobok 6 2 1 3 40.00% 3,000 -510.00 -17.00% Không Tập sự
95. [+1] nqvinh94 3 1 0 2 33.33% 1,500 -510.00 -34.00% Không Tập sự
96. [+1] Comandont123 3 1 0 2 33.33% 900 -512.00 -56.89% Không Tập sự
97. [+1] tuandobt 20 9 3 8 52.94% 10,000 -527.50 -5.28% Không Tập sự
98. [+1] Min_Jee 3 1 0 2 33.33% 1,500 -530.00 -35.33% Không Tập sự
99. [+1] saolasao1008 5 1 2 2 33.33% 2,500 -540.00 -21.60% Không Tập sự
100. [+1] NgaLe 82 41 3 38 51.90% 39,950 -545.50 -1.37% Không Tập sự