TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT TIP HÔM NAY CẤP ĐỘ
1. [0] tipshanicap 78 51 3 24 68.00% 39,000 8,465.00 21.71% Không 4 Sao
2. [0] tungnt1996 63 41 2 20 67.21% 31,500 8,462.50 26.87% Không 4 Sao
3. [0] Buihoanggialong 88 50 1 37 57.47% 37,600 7,162.00 19.05% Không Tập sự
4. [0] BOYLANHLUNG 147 81 12 54 60.00% 73,010 6,152.50 8.43% Không Tập sự
5. [0] Khiembacson 99 54 7 38 58.70% 44,770 5,743.10 12.83% Không Tập sự
6. [0] Meoden 83 44 9 30 59.46% 41,500 5,450.00 13.13% Không Tập sự
7. [0] mastertx 69 41 2 26 61.19% 34,500 5,237.50 15.18% Không 3 Sao
8. [0] Mariaozawa 137 71 4 62 53.38% 67,640 4,844.50 7.16% Không Tập sự
9. [0] mrlinh68 32 21 0 11 65.63% 13,550 4,729.60 34.90% Không Tập sự
10. [0] OverUnderTips 12 9 0 3 75.00% 6,000 3,907.50 65.13% Không Tập sự
11. [0] thongtuyen2786 84 41 6 37 52.56% 42,000 3,765.00 8.96% Không Tập sự
12. [0] tipsternguyen 92 52 2 38 57.78% 46,000 3,435.00 7.47% Không Tập sự
13. [0] Caothu 149 77 5 67 53.47% 74,500 3,057.50 4.10% Không Tập sự
14. [0] tipsterlinh 23 11 0 12 47.83% 11,500 2,800.00 24.35% Không Tập sự
15. [0] kenlyrober 52 28 3 21 57.14% 26,000 2,747.50 10.57% Không Tập sự
16. [0] Tonngokhong 147 74 9 64 53.62% 73,500 2,717.50 3.70% Không Tập sự
17. [0] longken 57 30 0 27 52.63% 28,500 2,327.50 8.17% Không Tập sự
18. [0] TuanPro 66 35 4 27 56.45% 31,040 2,072.20 6.68% Không Tập sự
19. [0] ngaytuoimoi 72 34 7 31 52.31% 35,600 2,025.00 5.69% Không Tập sự
20. [0] HAMTA 31 20 1 10 66.67% 15,500 1,965.00 12.68% Không Tập sự
21. [0] Hungvippro 9 5 1 3 62.50% 4,010 1,630.00 40.65% Không Tập sự
22. [0] Leo_nguyen81 84 46 1 37 55.42% 40,800 1,575.50 3.86% Không Tập sự
23. [0] kuru9x 5 4 0 1 80.00% 2,100 1,535.00 73.10% Không Tập sự
24. [0] PhongLe 3 3 0 0 100.00% 1,500 1,420.00 94.67% Không Tập sự
25. [0] danyrose 6 4 0 2 66.67% 3,000 1,255.00 41.83% Không Tập sự
26. [0] Hoangtran89 6 5 0 1 83.33% 2,620 1,157.50 44.18% Không Tập sự
27. [0] machongquan 4 3 0 1 75.00% 2,000 1,125.00 56.25% Không Tập sự
28. [0] Akinakin99 9 6 0 3 66.67% 4,500 1,052.50 23.39% Không Tập sự
29. [0] biman1999 9 5 0 4 55.56% 3,250 968.50 29.80% Không Tập sự
30. [0] thuan_d 27 13 2 12 52.00% 13,500 927.50 6.87% Không Tập sự
31. [+2] hotboy83 3 2 0 1 66.67% 1,500 510.00 34.00% Không Tập sự
32. [+2] hongnhien0687 36 18 0 18 50.00% 18,000 507.50 2.82% Không Tập sự
33. [+2] jetblack2995 2 2 0 0 100.00% 600 498.00 83.00% Có tip(1) Tập sự
34. [+2] Nav_kid 8 5 0 3 62.50% 3,600 486.00 13.50% Không Tập sự
35. [+2] KhangPham 11 6 0 5 54.55% 5,500 350.00 6.36% Không Tập sự
36. [-5] ricky025 49 25 1 23 52.08% 24,500 280.00 1.14% Không Tập sự
37. [+1] Levanhan 18 11 0 7 61.11% 7,530 275.40 3.66% Không Tập sự
38. [+1] minhthao1195 3 2 0 1 66.67% 1,500 265.00 17.67% Không Tập sự
39. [-7] gapthepx2 101 53 1 47 53.00% 50,500 240.00 0.48% Không Tập sự
40. [0] paulpowellbet 31 18 2 11 62.07% 1,490 238.35 16.00% Không Tập sự
41. [0] AnhTuan 9 5 0 4 55.56% 4,500 187.50 4.17% Không Tập sự
42. [0] Lamquan 2 2 0 0 100.00% 200 141.50 70.75% Không Tập sự
43. [0] cungnhauvebo 33 17 1 15 53.13% 16,500 97.50 0.59% Không Tập sự
44. [0] Mylove 7 4 0 3 57.14% 370 88.80 24.00% Không Tập sự
45. [0] nhanchudu 64 28 1 35 44.44% 32,000 22.50 0.07% Không Tập sự
46. [0] Dangvu 3 1 0 2 33.33% 410 11.00 2.68% Không Tập sự
47. [0] trinhhonghiep 1 1 0 0 100.00% 10 7.40 74.00% Không Tập sự
48. [0] bstuttit 6 3 1 2 60.00% 60 4.75 7.92% Không Tập sự
49. [0] Betkiemsong 2 1 0 1 50.00% 20 -1.10 -5.50% Không Tập sự
50. [0] zinghoang123 1 0 0 1 0% 10 -10.00 -100.00% Không Tập sự
51. [0] Totrung 3 0 0 3 0% 30 -30.00 -100.00% Không Tập sự
52. [0] giangc7 2 1 0 1 50.00% 1,000 -40.00 -4.00% Không Tập sự
53. [0] chimsedo 3 1 1 1 50.00% 160 -41.60 -26.00% Không Tập sự
54. [0] trongnguyen294 2 1 0 1 50.00% 1,000 -55.00 -5.50% Không Tập sự
55. [0] tutumatien 6 3 0 3 50.00% 3,000 -80.00 -2.67% Không Tập sự
56. [0] raumuong 3 1 1 1 50.00% 1,500 -95.00 -6.33% Không Tập sự
57. [0] Thanbanh91 1 0 0 1 0% 100 -100.00 -100.00% Không Tập sự
58. [0] DuyDang 3 1 0 2 33.33% 300 -122.00 -40.67% Không Tập sự
59. [+7] GIANGLINH 24 7 4 13 35.00% 950 -122.40 -12.88% Không Tập sự
60. [-1] DuyNguyen88 3 1 0 2 33.33% 1,100 -125.00 -11.36% Không Tập sự
61. [-1] RoseNguyen 19 7 0 12 36.84% 9,500 -130.00 -1.37% Không Tập sự
62. [-1] 1mauden 6 3 0 3 50.00% 3,000 -145.00 -4.83% Không Tập sự
63. [-1] dota2club 62 29 2 31 48.33% 31,000 -150.00 -0.48% Không Tập sự
64. [-1] TuanTomas 3 1 0 2 33.33% 1,500 -150.00 -10.00% Không Tập sự
65. [-1] giangnet481 36 17 3 16 51.52% 18,000 -175.00 -0.97% Không Tập sự
66. [-1] Mrleo 6 2 0 4 33.33% 240 -202.40 -84.33% Không Tập sự
67. [0] thuando 27 12 2 13 48.00% 13,500 -230.00 -1.70% Không Tập sự
68. [0] AbellTB 6 1 1 4 20.00% 600 -239.00 -39.83% Không Tập sự
69. [0] tipodds 36 20 0 16 55.56% 16,800 -242.50 -1.44% Không Tập sự
70. [0] Phuckr3 81 43 4 34 55.84% 40,010 -410.00 -1.02% Không Tập sự
71. [0] Votong79 68 33 1 34 49.25% 32,530 -420.00 -1.29% Không Tập sự
72. [0] raumuongxaotoi 25 13 2 10 56.52% 12,200 -444.50 -3.64% Không Tập sự
73. [0] hiendnq 16 8 0 8 50.00% 7,600 -447.50 -5.89% Không Tập sự
74. [0] Mita 26 13 1 12 52.00% 13,000 -457.50 -3.52% Không Tập sự
75. [+2] nccbigbet 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
76. [-1] xuanyeuthuong 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
77. [-1] VietHD 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
78. [0] nqvinh94 3 1 0 2 33.33% 1,500 -510.00 -34.00% Không Tập sự
79. [0] Comandont123 3 1 0 2 33.33% 900 -512.00 -56.89% Không Tập sự
80. [0] tuandobt 20 9 3 8 52.94% 10,000 -527.50 -5.28% Không Tập sự
81. [0] saolasao1008 5 1 2 2 33.33% 2,500 -540.00 -21.60% Không Tập sự
82. [0] NgaLe 82 41 3 38 51.90% 39,950 -545.50 -1.37% Không Tập sự
83. [0] phankhanhhoang21 3 1 0 2 33.33% 1,500 -555.00 -37.00% Không Tập sự
84. [0] tychuot 57 28 0 29 49.12% 28,500 -572.50 -2.01% Không Tập sự
85. [0] hoang2806 44 22 1 21 51.16% 20,040 -579.50 -2.89% Không Tập sự
86. [0] chickenkill13 2 0 0 2 0% 600 -600.00 -100.00% Không Tập sự
87. [0] DOTHANHTIPSTER 8 3 1 4 42.86% 4,000 -655.00 -16.38% Không Tập sự
88. [0] Hoangoai 3 1 0 2 33.33% 1,500 -695.00 -46.33% Không Tập sự
89. [0] Culeo102 3 1 0 2 33.33% 1,500 -735.00 -49.00% Không Tập sự
90. [0] ace1506 6 2 0 4 33.33% 2,510 -750.00 -29.88% Không Tập sự
91. [0] MasterRoshi 2 0 0 2 0% 800 -800.00 -100.00% Không Tập sự
92. [0] BestTips 94 49 4 41 54.44% 36,100 -820.70 -2.27% Không Tập sự
93. [0] HOTGILR 19 9 1 9 50.00% 9,500 -852.50 -8.97% Không Tập sự
94. [0] 68soccertips 28 10 2 16 38.46% 14,000 -867.50 -6.20% Không Tập sự
95. [+1] bettingtv 6 2 0 4 33.33% 3,000 -930.00 -31.00% Không Tập sự
96. [-1] PAKAKU 36 17 1 18 48.57% 18,000 -975.00 -5.42% Không Tập sự
97. [0] TipDarkrai 12 5 1 6 45.45% 5,800 -988.00 -17.03% Không Tập sự
98. [0] franco 6 2 0 4 33.33% 3,000 -990.00 -33.00% Không Tập sự
99. [0] hoanghaivn93 3 0 1 2 0% 1,500 -1,000.00 -66.67% Không Tập sự
100. [0] thienvo 2 0 0 2 0% 1,000 -1,000.00 -100.00% Không Tập sự