TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT TIP HÔM NAY CẤP ĐỘ
1. [0] mastertx 161 93 7 61 60.39% 80,500 12,805.00 15.91% Không 3 Sao
2. [0] Meoden 126 69 10 47 59.48% 63,000 8,562.50 13.59% Không Tập sự
3. [0] antonkist 75 43 4 28 60.56% 36,350 8,312.50 22.87% Không 3 Sao
4. [0] tychuot 150 77 1 72 51.68% 74,510 7,920.00 10.63% Không Tập sự
5. [0] tipsternguyen 175 98 8 69 58.68% 87,500 7,810.00 8.93% Không Tập sự
6. [0] Buihoanggialong 88 50 1 37 57.47% 37,600 7,162.00 19.05% Không Tập sự
7. [0] Khiembacson 99 54 7 38 58.70% 44,770 5,743.10 12.83% Không Tập sự
8. [0] BOYLANHLUNG 247 129 22 96 57.33% 120,810 4,637.00 3.84% Không Tập sự
9. [0] Mariaozawa 170 86 6 78 52.44% 84,140 4,429.50 5.26% Không Tập sự
10. [0] OverUnderTips 45 25 1 19 56.82% 22,500 4,400.00 19.56% Không Tập sự
11. [0] phongaka 78 42 1 35 54.55% 37,800 4,157.50 11.00% Không Tập sự
12. [0] under12 42 27 0 15 64.29% 21,000 3,705.00 17.64% Không Tập sự
13. [0] dota2club 152 76 8 68 52.78% 76,000 3,567.50 4.69% Không Tập sự
14. [0] tungnt1996 169 84 6 79 51.53% 84,500 3,565.00 4.22% Không Tập sự
15. [0] PhuongAnhLe 32 20 1 11 64.52% 16,000 3,355.00 20.97% Không Tập sự
16. [0] O_X_TIPS 16 10 0 6 62.50% 8,000 2,815.00 35.19% Không Tập sự
17. [0] tipsterlinh 23 11 0 12 47.83% 11,500 2,800.00 24.35% Không Tập sự
18. [0] fanmuclub13 29 16 3 10 61.54% 14,500 2,615.00 18.03% Không Tập sự
19. [0] ngaytuoimoi 87 41 8 38 51.90% 43,100 2,360.00 5.48% Không Tập sự
20. [0] lucxu 135 67 11 57 54.03% 67,500 2,097.50 3.11% Không Tập sự
21. [0] TuanPro 66 35 4 27 56.45% 31,040 2,072.20 6.68% Không Tập sự
22. [0] Phuckr3 119 67 4 48 58.26% 59,010 1,905.00 3.23% Không Tập sự
23. [0] danyrose 9 6 0 3 66.67% 4,500 1,800.00 40.00% Không Tập sự
24. [0] tipshanicap 142 74 5 63 54.01% 70,020 1,685.00 2.41% Không Tập sự
25. [0] Hungvippro 9 5 1 3 62.50% 4,010 1,630.00 40.65% Không Tập sự
26. [0] BestTips 111 60 4 47 56.07% 44,600 1,609.30 3.61% Không Tập sự
27. [0] yasichiaki 12 8 0 4 66.67% 4,530 1,571.10 34.68% Không Tập sự
28. [0] PhongLe 3 3 0 0 100.00% 1,500 1,420.00 94.67% Không Tập sự
29. [0] Caothu 255 126 13 116 52.07% 127,500 1,417.50 1.11% Không Tập sự
30. [0] phulac99 24 11 6 7 61.11% 11,520 1,400.00 12.15% Không Tập sự
31. [0] Hoangtran89 6 5 0 1 83.33% 2,620 1,157.50 44.18% Không Tập sự
32. [0] machongquan 6 4 0 2 66.67% 3,000 1,140.00 38.00% Không Tập sự
33. [0] kuru9x 7 5 0 2 71.43% 2,800 1,137.00 40.61% Không Tập sự
34. [0] Akinakin99 9 6 0 3 66.67% 4,500 1,052.50 23.39% Không Tập sự
35. [0] Votong79 107 52 3 52 50.00% 52,030 1,012.50 1.95% Không Tập sự
36. [0] biman1999 9 5 0 4 55.56% 3,250 968.50 29.80% Không Tập sự
37. [0] thuan_d 27 13 2 12 52.00% 13,500 927.50 6.87% Không Tập sự
38. [0] cungnhauvebo 60 30 3 27 52.63% 30,000 567.50 1.89% Không Tập sự
39. [0] tonggiang 45 24 0 21 53.33% 22,500 557.50 2.48% Không Tập sự
40. [0] root 59 30 1 28 51.72% 29,500 552.50 1.87% Không Tập sự
41. [0] hotboy83 3 2 0 1 66.67% 1,500 510.00 34.00% Không Tập sự
42. [0] giangc7 20 11 0 9 55.00% 10,000 492.50 4.93% Không Tập sự
43. [0] Nav_kid 8 5 0 3 62.50% 3,600 486.00 13.50% Không Tập sự
44. [0] tungduyvu 1 1 0 0 100.00% 500 480.00 96.00% Không Tập sự
45. [0] gapthepx2 123 63 5 55 53.39% 61,500 410.00 0.67% Không Tập sự
46. [0] Anhalt 4 3 0 1 75.00% 1,110 316.30 28.50% Không Tập sự
47. [0] Levanhan 18 11 0 7 61.11% 7,530 275.40 3.66% Không Tập sự
48. [0] minhthao1195 3 2 0 1 66.67% 1,500 265.00 17.67% Không Tập sự
49. [0] paulpowellbet 31 18 2 11 62.07% 1,490 238.35 16.00% Không Tập sự
50. [0] thongtuyen2786 123 51 13 59 46.36% 61,200 190.00 0.31% Không Tập sự
51. [0] AnhTuan 9 5 0 4 55.56% 4,500 187.50 4.17% Không Tập sự
52. [0] Lamquan 2 2 0 0 100.00% 200 141.50 70.75% Không Tập sự
53. [0] Mylove 7 4 0 3 57.14% 370 88.80 24.00% Không Tập sự
54. [+1] hongnhien0687 39 19 0 20 48.72% 19,500 47.50 0.24% Không Tập sự
55. [+1] payet69 2 1 0 1 50.00% 1,000 25.00 2.50% Không Tập sự
56. [+1] mimi99 2 1 0 1 50.00% 1,000 25.00 2.50% Không Tập sự
57. [+1] longho 2 1 0 1 50.00% 1,000 25.00 2.50% Không Tập sự
58. [+1] Dangvu 3 1 0 2 33.33% 410 11.00 2.68% Không Tập sự
59. [+1] bstuttit 6 3 1 2 60.00% 60 4.75 7.92% Không Tập sự
60. [+1] Betkiemsong 2 1 0 1 50.00% 20 -1.10 -5.50% Không Tập sự
61. [+1] netsunshadow 7 3 1 3 50.00% 70 -1.75 -2.50% Không Tập sự
62. [+1] Linhmeo 2 1 0 1 50.00% 100 -2.50 -2.50% Không Tập sự
63. [+1] hoanghaivn93 5 2 1 2 50.00% 2,500 -5.00 -0.20% Không Tập sự
64. [+1] Quangbinh 1 0 0 1 0% 10 -10.00 -100.00% Không Tập sự
65. [+1] zinghoang123 1 0 0 1 0% 10 -10.00 -100.00% Không Tập sự
66. [+1] tominhnhut88 2 1 0 1 50.00% 200 -13.00 -6.50% Không Tập sự
67. [+1] Totrung 3 0 0 3 0% 30 -30.00 -100.00% Không Tập sự
68. [+1] chimsedo 3 1 1 1 50.00% 160 -41.60 -26.00% Không Tập sự
69. [+1] trongnguyen294 2 1 0 1 50.00% 1,000 -55.00 -5.50% Không Tập sự
70. [+1] raumuong 3 1 1 1 50.00% 1,500 -95.00 -6.33% Không Tập sự
71. [+1] Thanbanh91 1 0 0 1 0% 100 -100.00 -100.00% Không Tập sự
72. [+1] longken 151 66 1 84 44.00% 75,500 -112.50 -0.15% Không Tập sự
73. [+1] DuyDang 3 1 0 2 33.33% 300 -122.00 -40.67% Không Tập sự
74. [+1] DuyNguyen88 3 1 0 2 33.33% 1,100 -125.00 -11.36% Không Tập sự
75. [+1] RoseNguyen 19 7 0 12 36.84% 9,500 -130.00 -1.37% Không Tập sự
76. [+1] 1mauden 6 3 0 3 50.00% 3,000 -145.00 -4.83% Không Tập sự
77. [+1] TuanTomas 3 1 0 2 33.33% 1,500 -150.00 -10.00% Không Tập sự
78. [+1] Mrleo 6 2 0 4 33.33% 240 -202.40 -84.33% Không Tập sự
79. [+1] thuando 27 12 2 13 48.00% 13,500 -230.00 -1.70% Không Tập sự
80. [+1] AbellTB 6 1 1 4 20.00% 600 -239.00 -39.83% Không Tập sự
81. [+1] tipodds 36 20 0 16 55.56% 16,800 -242.50 -1.44% Không Tập sự
82. [+1] HAMTA 92 49 4 39 55.68% 46,000 -270.00 -0.59% Không Tập sự
83. [+1] HamyLs 9 3 0 6 33.33% 4,500 -365.00 -8.11% Không Tập sự
84. [+1] raumuongxaotoi 25 13 2 10 56.52% 12,200 -444.50 -3.64% Không Tập sự
85. [+1] hiendnq 16 8 0 8 50.00% 7,600 -447.50 -5.89% Không Tập sự
86. [+1] yeubongda 109 50 5 54 48.08% 53,520 -464.10 -0.87% Không Tập sự
87. [+1] Cuonglh 3 1 0 2 33.33% 1,200 -475.00 -39.58% Không Tập sự
88. [+1] Leo_nguyen81 92 48 1 43 52.75% 44,800 -489.50 -1.09% Không Tập sự
89. [+1] nccbigbet 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
90. [+1] xuanyeuthuong 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
91. [+1] VietHD 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
92. [+1] Alibobok 6 2 1 3 40.00% 3,000 -510.00 -17.00% Không Tập sự
93. [+1] nqvinh94 3 1 0 2 33.33% 1,500 -510.00 -34.00% Không Tập sự
94. [+1] Comandont123 3 1 0 2 33.33% 900 -512.00 -56.89% Không Tập sự
95. [+1] tuandobt 20 9 3 8 52.94% 10,000 -527.50 -5.28% Không Tập sự
96. [+1] Min_Jee 3 1 0 2 33.33% 1,500 -530.00 -35.33% Không Tập sự
97. [+1] saolasao1008 5 1 2 2 33.33% 2,500 -540.00 -21.60% Không Tập sự
98. [+1] NgaLe 82 41 3 38 51.90% 39,950 -545.50 -1.37% Không Tập sự
99. [+1] phankhanhhoang21 3 1 0 2 33.33% 1,500 -555.00 -37.00% Không Tập sự
100. [+1] Mita 35 17 2 16 51.52% 17,500 -562.50 -3.21% Không Tập sự