TOP TIPSTER THÁNG 09

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT TIP HÔM NAY CẤP ĐỘ
1. [0] Buihoanggialong 64 39 1 24 61.90% 25,600 7,219.50 28.20% Không Tập sự
2. [0] Phuckr3 37 26 3 8 76.47% 18,500 5,745.00 31.05% Không Tập sự
3. [0] Mariaozawa 81 44 3 34 56.41% 39,640 5,172.00 13.05% Không Tập sự
4. [0] tipsterlinh 22 11 0 11 50.00% 11,000 3,300.00 30.00% Không Tập sự
5. [0] tipshanicap 24 16 1 7 69.57% 12,000 3,212.50 26.77% Không Tập sự
6. [+1] Leo_nguyen81 37 23 0 14 62.16% 17,300 2,683.00 15.51% Không Tập sự
7. [0] nhanchudu 17 9 0 8 52.94% 8,500 2,665.00 31.35% Không Tập sự
8. [0] TuanPro 28 15 3 10 60.00% 12,040 2,282.20 18.96% Không Tập sự
9. [0] Meoden 57 30 4 23 56.60% 28,500 2,050.00 7.19% Không Tập sự
10. [0] Khiembacson 73 38 3 32 54.29% 31,770 1,988.10 6.26% Không Tập sự
11. [+1] yeubongda 5 5 0 0 100.00% 1,520 1,600.90 105.32% Không Tập sự
12. [0] Caothu 87 45 4 38 54.22% 43,500 1,567.50 3.60% Không Tập sự
13. [0] PhongLe 3 3 0 0 100.00% 1,500 1,420.00 94.67% Không Tập sự
14. [0] mastertx 15 9 1 5 64.29% 7,500 1,350.00 18.00% Không 3 Sao
15. [0] BestTips 46 27 3 16 62.79% 12,100 1,066.80 8.82% Không Tập sự
16. [0] Akinakin99 9 6 0 3 66.67% 4,500 1,052.50 23.39% Không Tập sự
17. [0] thuan_d 27 13 2 12 52.00% 13,500 927.50 6.87% Không Tập sự
18. [+1] RoseNguyen 6 3 0 3 50.00% 3,000 810.00 27.00% Không Tập sự
19. [+1] killbookie 9 5 0 4 55.56% 4,500 760.00 16.89% Không Tập sự
20. [0] Tonngokhong 87 42 8 37 53.16% 43,500 745.00 1.71% Không Tập sự
21. [0] machongquan 1 1 0 0 100.00% 500 645.00 129.00% Không Tập sự
22. [0] hotboy83 3 2 0 1 66.67% 1,500 510.00 34.00% Không Tập sự
23. [0] Nav_kid 8 5 0 3 62.50% 3,600 486.00 13.50% Không Tập sự
24. [0] kuru9x 1 1 0 0 100.00% 500 405.00 81.00% Không Tập sự
25. [0] Levanhan 18 11 0 7 61.11% 7,530 275.40 3.66% Không Tập sự
26. [0] minhthao1195 3 2 0 1 66.67% 1,500 265.00 17.67% Không Tập sự
27. [0] TheAnh17 88 44 1 43 50.57% 42,520 203.20 0.48% Không Tập sự
28. [0] lucxu 9 4 1 4 50.00% 4,500 167.50 3.72% Không Tập sự
29. [0] Mylove 7 4 0 3 57.14% 370 88.80 24.00% Không Tập sự
30. [0] nguoikophoi 17 9 0 8 52.94% 8,500 60.00 0.71% Không Tập sự
31. [0] ngaytuoimoi 31 14 3 14 50.00% 15,100 7.50 0.05% Không Tập sự
32. [+1] trinhhonghiep 1 1 0 0 100.00% 10 7.40 74.00% Không Tập sự
33. [+1] bstuttit 6 3 1 2 60.00% 60 4.75 7.92% Không Tập sự
34. [+1] chimsedo 3 1 1 1 50.00% 160 -41.60 -26.00% Không Tập sự
35. [+1] Thanbanh91 1 0 0 1 0% 100 -100.00 -100.00% Không Tập sự
36. [0] BOYLANHLUNG 90 45 7 38 54.22% 44,510 -110.00 -0.25% Không Tập sự
37. [+1] 1mauden 6 3 0 3 50.00% 3,000 -145.00 -4.83% Không Tập sự
38. [0] tipsternguyen 35 18 1 16 52.94% 17,500 -147.50 -0.84% Không Tập sự
39. [+1] TuanTomas 3 1 0 2 33.33% 1,500 -150.00 -10.00% Không Tập sự
40. [+1] hongnhien0687 27 13 0 14 48.15% 13,500 -152.50 -1.13% Không Tập sự
41. [0] Nguyen 3 1 0 2 33.33% 1,100 -155.00 -14.09% Không Tập sự
42. [+1] Mrleo 6 2 0 4 33.33% 240 -202.40 -84.33% Không Tập sự
43. [0] Votong79 41 21 1 19 52.50% 20,500 -217.50 -1.06% Không Tập sự
44. [+1] thuando 27 12 2 13 48.00% 13,500 -230.00 -1.70% Không Tập sự
45. [+1] AbellTB 6 1 1 4 20.00% 600 -239.00 -39.83% Không Tập sự
46. [+1] TipDarkrai 9 4 1 4 50.00% 4,500 -285.00 -6.33% Không Tập sự
47. [-82] Trungvipbt 17 7 0 10 41.18% 8,500 -300.00 -3.53% Không Tập sự
48. [0] akiralove 4 2 1 1 66.67% 1,210 -343.40 -28.38% Có tip(3) Tập sự
49. [0] tungnt1996 12 6 0 6 50.00% 6,000 -350.00 -5.83% Không Tập sự
50. [+1] raumuongxaotoi 25 13 2 10 56.52% 12,200 -444.50 -3.64% Không Tập sự
51. [+1] hiendnq 16 8 0 8 50.00% 7,600 -447.50 -5.89% Không Tập sự
52. [+1] thienvo 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
53. [+1] xuanyeuthuong 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
54. [+1] VietHD 1 0 0 1 0% 500 -500.00 -100.00% Không Tập sự
55. [0] dota2club 3 1 0 2 33.33% 1,500 -505.00 -33.67% Không Tập sự
56. [+1] Comandont123 3 1 0 2 33.33% 900 -512.00 -56.89% Không Tập sự
57. [+1] Trongnhan 4 1 0 3 25.00% 530 -512.10 -96.62% Không Tập sự
58. [+1] lamnguyensg 32 14 2 16 46.67% 16,000 -530.00 -3.31% Không Tập sự
59. [+1] tipodds 27 15 0 12 55.56% 12,300 -532.50 -4.33% Không Tập sự
60. [+1] NgaLe 82 41 3 38 51.90% 39,950 -545.50 -1.37% Không Tập sự
61. [+1] hoang2806 44 22 1 21 51.16% 20,040 -579.50 -2.89% Không Tập sự
62. [0] akaminthu 80 39 2 39 50.00% 40,000 -580.00 -1.45% Không Tập sự
63. [+1] Culeo102 3 1 0 2 33.33% 1,500 -735.00 -49.00% Không Tập sự
64. [+1] MasterRoshi 2 0 0 2 0% 800 -800.00 -100.00% Không Tập sự
65. [+1] 68soccertips 28 10 2 16 38.46% 14,000 -867.50 -6.20% Không Tập sự
66. [+1] tuandobt 17 7 3 7 50.00% 8,500 -882.50 -10.38% Không Tập sự
67. [+1] bettingtv 6 2 0 4 33.33% 3,000 -930.00 -31.00% Không Tập sự
68. [0] AcerIconia 3 0 1 2 0% 1,500 -1,000.00 -66.67% Không Tập sự
69. [0] Overft 20 9 1 10 47.37% 10,000 -1,020.00 -10.20% Không Tập sự
70. [+1] Bachduong 12 4 2 6 40.00% 6,000 -1,070.00 -17.83% Không Tập sự
71. [0] agoodweb 4 0 0 4 0% 1,150 -1,150.00 -100.00% Không Tập sự
72. [+1] Meocon 21 8 3 10 44.44% 10,500 -1,205.00 -11.48% Không Tập sự
73. [0] XuanMai 60 25 1 34 42.37% 30,000 -1,435.00 -4.78% Không Tập sự
74. [0] Tipdayroi 3 0 0 3 0% 1,500 -1,500.00 -100.00% Không Tập sự
75. [0] beta 9 3 0 6 33.33% 4,500 -1,620.00 -36.00% Không Tập sự
76. [0] John_smith 18 8 0 10 44.44% 9,000 -1,860.00 -20.67% Không Tập sự
77. [0] Thieuthua 27 12 1 14 46.15% 12,030 -1,969.40 -16.37% Không Tập sự
78. [0] Tan76 20 8 0 12 40.00% 10,000 -2,037.50 -20.38% Không Tập sự
79. [0] NgaleCadopage 63 29 3 31 48.33% 31,500 -2,040.00 -6.48% Không Tập sự
80. [0] thuphuong96 6 1 0 5 16.67% 3,000 -2,055.00 -68.50% Không Tập sự
81. [0] nvtothg2017 51 23 0 28 45.10% 25,500 -2,165.00 -8.49% Không Tập sự
82. [0] Quyenthanh 9 2 1 6 25.00% 4,500 -2,240.00 -49.78% Không Tập sự
83. [0] TipsVip 34 13 4 17 43.33% 17,000 -2,270.00 -13.35% Không Tập sự
84. [0] GaCon 9 2 0 7 22.22% 4,500 -2,290.00 -50.89% Không Tập sự
85. [0] InplayTipster 15 5 0 10 33.33% 6,410 -2,328.00 -36.32% Không Tập sự
86. [0] ZORO 86 42 6 38 52.50% 43,000 -2,345.00 -5.45% Không Tập sự
87. [0] gapthepx2 62 30 0 32 48.39% 31,000 -2,532.50 -8.17% Không Tập sự
88. [0] thongtuyen2786 45 18 3 24 42.86% 22,500 -2,810.00 -12.49% Không Tập sự
89. [0] Lightning 24 7 3 14 33.33% 11,410 -3,412.50 -29.91% Không Tập sự
90. [0] vuac22 41 17 1 23 42.50% 15,400 -4,251.50 -27.61% Không Tập sự
91. [0] baopropanda199 33 12 2 19 38.71% 16,010 -4,508.00 -28.16% Không Tập sự
92. [0] thanhlongnhi212 49 21 2 26 44.68% 18,790 -5,225.50 -27.81% Không Tập sự