TOP TIPSTER THÁNG 11

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT TIP HÔM NAY CẤP ĐỘ
1. [0] antonkist 54 34 1 19 64.15% 26,500 8,189.50 30.90% Không 3 Sao
2. [0] tungnt1996 54 31 1 22 58.49% 27,000 6,522.50 24.16% Có tip(2) Tập sự
3. [0] tipsternguyen 33 22 2 9 70.97% 16,500 4,877.50 29.56% Không Tập sự
4. [0] Trungvipbt 47 21 0 26 44.68% 23,500 3,095.00 13.17% Không Tập sự
5. [+9] phongaka 48 26 1 21 55.32% 24,000 2,872.50 11.97% Không Tập sự
6. [+10] tonggiang 36 21 0 15 58.33% 18,000 2,157.50 11.99% Không Tập sự
7. [-3] Phuckr3 26 17 0 9 65.38% 13,000 2,135.00 16.42% Không Tập sự
8. [-1] PhuongAnhLe 23 14 0 9 60.87% 11,500 1,995.00 17.35% Không Tập sự
9. [+15] under12 30 18 0 12 60.00% 15,000 1,800.00 12.00% Không Tập sự
10. [0] Votong79 33 17 2 14 54.84% 16,500 1,657.50 10.05% Không Tập sự
11. [-2] tychuot 48 22 1 25 46.81% 23,510 1,497.50 6.37% Không Tập sự
12. [0] mastertx 42 22 2 18 55.00% 21,000 1,425.00 6.79% Không Tập sự
13. [-2] cungnhauvebo 16 9 1 6 60.00% 8,000 1,365.00 17.06% Không Tập sự
14. [0] fanmuclub13 17 9 2 6 60.00% 8,500 1,340.00 15.76% Không Tập sự
15. [+1] TheAnh17 43 23 2 18 56.10% 21,500 1,310.00 6.09% Có tip(1) Tập sự
16. [+3] lucxu 44 23 3 18 56.10% 22,000 1,307.50 5.94% Có tip(2) Tập sự
17. [+10] AcerIconia 11 7 1 3 70.00% 5,500 1,197.50 21.77% Có tip(2) Tập sự
18. [0] akiralove 51 24 4 23 51.06% 25,500 977.50 3.83% Không Tập sự
19. [0] ZORO 54 27 5 22 55.10% 27,000 685.00 2.54% Có tip(2) Tập sự
20. [-21] gapthepx2 7 4 1 2 66.67% 3,500 610.00 17.43% Không Tập sự
21. [+7] danyrose 3 2 0 1 66.67% 1,500 545.00 36.33% Không Tập sự
22. [-13] giangnet481 35 15 4 16 48.39% 17,500 515.00 2.94% Có tip(3) Tập sự
23. [0] Meoden 21 11 1 9 55.00% 10,500 445.00 4.24% Có tip(1) Tập sự
24. [+1] Anhalt 4 3 0 1 75.00% 1,110 316.30 28.50% Không Tập sự
25. [-1] dota2club 54 26 4 24 52.00% 27,000 220.00 0.81% Không Tập sự
26. [0] Linhvirgo 9 5 0 4 55.56% 4,150 219.50 5.29% Không Tập sự
27. [+1] rocker1209 25 10 1 14 41.67% 12,500 210.00 1.68% Không Tập sự
28. [0] O_X_TIPS 10 5 0 5 50.00% 5,000 90.00 1.80% Không Tập sự
29. [-1] netsunshadow 2 1 0 1 50.00% 20 -5.45 -27.25% Không Tập sự
30. [-1] Quangbinh 1 0 0 1 0% 10 -10.00 -100.00% Không Tập sự
31. [+1] Leo_nguyen81 2 1 0 1 50.00% 1,000 -20.00 -2.00% Không Tập sự
32. [0] XuanMai 3 1 1 1 50.00% 1,500 -50.00 -3.33% Không Tập sự
33. [0] root 51 25 1 25 50.00% 25,500 -62.50 -0.25% Không Tập sự
34. [+2] Trongnhan 2 1 0 1 50.00% 1,000 -80.00 -8.00% Không Tập sự
35. [-1] phulac99 9 3 3 3 50.00% 4,020 -110.00 -2.74% Không Tập sự
36. [-1] linhc 42 17 4 21 44.74% 4,670 -154.50 -3.31% Không Tập sự
37. [0] agoodweb 12 5 0 7 41.67% 5,300 -232.50 -4.39% Không Tập sự
38. [0] giangc7 6 3 0 3 50.00% 3,000 -337.50 -11.25% Không Tập sự
39. [0] baopropanda199 3 1 0 2 33.33% 1,500 -425.00 -28.33% Không Tập sự
40. [-1] Mariaozawa 18 8 1 9 47.06% 9,000 -440.00 -4.89% Không Tập sự
41. [0] HamyLs 3 1 0 2 33.33% 1,500 -450.00 -30.00% Không Tập sự
42. [0] jetblack2995 9 3 1 5 37.50% 4,500 -455.00 -10.11% Không Tập sự
43. [+1] Alibobok 6 2 1 3 40.00% 3,000 -510.00 -17.00% Không Tập sự
44. [0] Tipdayroi 6 2 0 4 33.33% 3,000 -585.00 -19.50% Không Tập sự
45. [+1] yeubongda 26 11 1 14 44.00% 13,000 -587.50 -4.52% Không Tập sự
46. [+1] novemberrain179 24 11 1 12 47.83% 12,000 -745.00 -6.21% Không Tập sự
47. [+20] trinhhonghiep 48 24 1 23 51.06% 23,510 -867.85 -3.69% Không Tập sự
48. [0] superluan 3 0 0 3 0% 900 -900.00 -100.00% Không Tập sự
49. [0] Root_King 3 0 1 2 0% 1,500 -1,000.00 -66.67% Không Tập sự
50. [0] climaxtips 2 0 0 2 0% 1,000 -1,000.00 -100.00% Không Tập sự
51. [0] phongtranminh 9 4 0 5 44.44% 4,500 -1,030.00 -22.89% Không Tập sự
52. [0] hanthong 29 13 3 13 50.00% 14,500 -1,052.50 -7.26% Có tip(1) Tập sự
53. [+1] thongtuyen2786 3 0 0 3 0% 1,500 -1,250.00 -83.33% Không Tập sự
54. [0] nguoikophoi 8 2 1 5 28.57% 4,000 -1,450.00 -36.25% Không Tập sự
55. [-1] OverUnderTips 9 3 1 5 37.50% 4,500 -1,465.00 -32.56% Không Tập sự
56. [+3] BOYLANHLUNG 57 24 7 26 48.00% 28,500 -1,597.50 -5.61% Không Tập sự
57. [+2] mrlinh68 21 8 2 11 42.11% 10,500 -1,785.00 -17.00% Không Tập sự
58. [0] THANHHUY 9 2 0 7 22.22% 4,500 -2,680.00 -59.56% Không Tập sự
59. [-58] kenlyrober 15 5 0 10 33.33% 7,500 -2,742.50 -36.57% Không Tập sự
60. [0] vieteternity 18 7 0 11 38.89% 9,000 -2,745.00 -30.50% Không Tập sự
61. [0] vuac22 30 13 1 16 44.83% 15,000 -2,915.00 -19.43% Không Tập sự
62. [-1] Caothu 56 24 4 28 46.15% 28,000 -2,945.00 -10.52% Có tip(1) Tập sự
63. [-3] tipshanicap 28 10 2 16 38.46% 14,000 -3,155.00 -22.54% Không Tập sự
64. [0] Overft 41 16 2 23 41.03% 20,500 -3,202.50 -15.62% Không Tập sự
65. [0] Lightning 29 11 2 16 40.74% 14,500 -3,370.00 -23.24% Không Tập sự
66. [-1] Mr_Tip 51 20 2 29 40.82% 25,500 -4,660.00 -18.27% Không Tập sự
67. [-4] Tonngokhong 56 22 3 31 41.51% 28,000 -4,672.50 -16.69% Có tip(1) Tập sự
68. [0] HAMTA 33 10 2 21 32.26% 16,500 -5,515.00 -33.42% Không Tập sự
69. [+28] longken 51 13 1 37 26.00% 25,500 -6,362.50 -24.95% Không Tập sự
70. [0] nhanchudu 43 11 0 32 25.58% 21,500 -7,815.00 -36.35% Có tip(2) Tập sự
71. [0] PAKAKU 54 11 0 43 20.37% 27,000 -9,250.00 -34.26% Không Tập sự