TOP TIPSTER THÁNG 11

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT TIP HÔM NAY CẤP ĐỘ
1. [+2] antonkist 65 39 1 25 60.94% 32,000 8,514.50 26.61% Có tip(1) 3 Sao
2. [0] tungnt1996 66 35 1 30 53.85% 33,000 5,127.50 15.54% Không Tập sự
3. [0] phongaka 57 32 1 24 57.14% 28,500 4,937.50 17.32% Có tip(3) Tập sự
4. [-1] tipsternguyen 42 26 3 13 66.67% 21,000 4,932.50 23.49% Có tip(2) Tập sự
5. [+2] tychuot 54 28 1 25 52.83% 26,510 4,190.00 15.81% Có tip(3) Tập sự
6. [+8] Trungvipbt 59 27 0 32 45.76% 29,500 4,105.00 13.92% Không Tập sự
7. [0] mastertx 50 29 2 19 60.42% 25,000 4,027.50 16.11% Có tip(3) 3 Sao
8. [+4] under12 37 23 0 14 62.16% 18,500 2,887.50 15.61% Có tip(3) Tập sự
9. [+3] O_X_TIPS 15 9 0 6 60.00% 7,500 2,375.00 31.67% Có tip(1) Tập sự
10. [+3] PhuongAnhLe 26 16 0 10 61.54% 13,000 2,365.00 18.19% Không Tập sự
11. [0] TheAnh17 52 28 3 21 57.14% 26,000 2,170.00 8.35% Có tip(2) Tập sự
12. [+45] AcerIconia 21 12 1 8 60.00% 10,500 2,150.00 20.48% Có tip(1) Tập sự
13. [0] Phuckr3 26 17 0 9 65.38% 13,000 2,135.00 16.42% Có tip(3) Tập sự
14. [+17] phulac99 21 10 6 5 66.67% 10,020 1,965.00 19.61% Không Tập sự
15. [0] fanmuclub13 17 9 2 6 60.00% 8,500 1,340.00 15.76% Không Tập sự
16. [0] gapthepx2 10 5 3 2 71.43% 5,000 1,030.00 20.60% Không Tập sự
17. [-1] Meoden 26 14 1 11 56.00% 13,000 970.00 7.46% Có tip(1) Tập sự
18. [+10] ngaytuoimoi 3 2 0 1 66.67% 1,500 675.00 45.00% Có tip(3) Tập sự
19. [+8] dota2club 57 28 4 25 52.83% 28,500 675.00 2.37% Có tip(3) Tập sự
20. [-15] lucxu 54 26 6 22 54.17% 27,000 652.50 2.42% Có tip(3) Tập sự
21. [-27] tonggiang 45 24 0 21 53.33% 22,500 557.50 2.48% Không Tập sự
22. [0] danyrose 3 2 0 1 66.67% 1,500 545.00 36.33% Không Tập sự
23. [0] Anhalt 4 3 0 1 75.00% 1,110 316.30 28.50% Không Tập sự
24. [0] Linhvirgo 9 5 0 4 55.56% 4,150 219.50 5.29% Có tip(3) Tập sự
25. [-19] Votong79 36 17 2 17 50.00% 18,000 157.50 0.88% Không Tập sự
26. [+14] hanthong 36 18 3 15 54.55% 18,000 85.00 0.47% Có tip(3) Tập sự
27. [0] ZORO 66 33 6 27 55.00% 33,000 60.00 0.18% Không Tập sự
28. [-1] machongquan 2 1 0 1 50.00% 1,000 15.00 1.50% Không Tập sự
29. [+2] netsunshadow 2 1 0 1 50.00% 20 -5.45 -27.25% Không Tập sự
30. [+1] cocau456789 2 1 0 1 50.00% 1,000 -10.00 -1.00% Không Tập sự
31. [+2] Quangbinh 1 0 0 1 0% 10 -10.00 -100.00% Không Tập sự
32. [+1] root 53 26 1 26 50.00% 26,500 -12.50 -0.05% Không Tập sự
33. [+1] Leo_nguyen81 2 1 0 1 50.00% 1,000 -20.00 -2.00% Không Tập sự
34. [+1] Trongnhan 2 1 0 1 50.00% 1,000 -80.00 -8.00% Không Tập sự
35. [+1] cungnhauvebo 19 9 1 9 50.00% 9,500 -135.00 -1.42% Không Tập sự
36. [-2] agoodweb 12 5 0 7 41.67% 5,300 -232.50 -4.39% Không Tập sự
37. [+22] yeubongda 29 13 1 15 46.43% 14,500 -295.00 -2.03% Không Tập sự
38. [+3] akiralove 63 29 4 30 49.15% 31,500 -305.00 -0.97% Không Tập sự
39. [0] giangc7 6 3 0 3 50.00% 3,000 -337.50 -11.25% Không Tập sự
40. [-9] linhc 47 19 4 24 44.19% 6,140 -391.50 -6.38% Có tip(1) Tập sự
41. [+1] baopropanda199 3 1 0 2 33.33% 1,500 -425.00 -28.33% Không Tập sự
42. [0] Mariaozawa 18 8 1 9 47.06% 9,000 -440.00 -4.89% Không Tập sự
43. [+3] HamyLs 3 1 0 2 33.33% 1,500 -450.00 -30.00% Không Tập sự
44. [-1] jetblack2995 9 3 1 5 37.50% 4,500 -455.00 -10.11% Không Tập sự
45. [+1] Alibobok 6 2 1 3 40.00% 3,000 -510.00 -17.00% Không Tập sự
46. [-2] Tipdayroi 6 2 0 4 33.33% 3,000 -585.00 -19.50% Không Tập sự
47. [+1] novemberrain179 24 11 1 12 47.83% 12,000 -745.00 -6.21% Không Tập sự
48. [+1] superluan 3 0 0 3 0% 900 -900.00 -100.00% Không Tập sự
49. [+1] Root_King 3 0 1 2 0% 1,500 -1,000.00 -66.67% Không Tập sự
50. [+1] climaxtips 2 0 0 2 0% 1,000 -1,000.00 -100.00% Không Tập sự
51. [+1] phongtranminh 9 4 0 5 44.44% 4,500 -1,030.00 -22.89% Không Tập sự
52. [-1] XuanMai 6 1 2 3 25.00% 3,000 -1,050.00 -35.00% Không Tập sự
53. [+1] thongtuyen2786 3 0 0 3 0% 1,500 -1,250.00 -83.33% Không Tập sự
54. [-80] rocker1209 28 10 1 17 37.04% 14,000 -1,290.00 -9.21% Không Tập sự
55. [-7] GaCon 6 1 1 4 20.00% 3,000 -1,360.00 -45.33% Có tip(3) Tập sự
56. [0] nguoikophoi 8 2 1 5 28.57% 4,000 -1,450.00 -36.25% Không Tập sự
57. [0] OverUnderTips 9 3 1 5 37.50% 4,500 -1,465.00 -32.56% Không Tập sự
58. [-1] mrlinh68 21 8 2 11 42.11% 10,500 -1,785.00 -17.00% Không Tập sự
59. [+14] Mr_Tip 60 27 2 31 46.55% 30,000 -2,130.00 -7.10% Có tip(3) Tập sự
60. [0] Lightning 35 15 3 17 46.88% 17,500 -2,242.50 -12.81% Không Tập sự
61. [0] giangnet481 41 15 4 22 40.54% 20,500 -2,485.00 -12.12% Không Tập sự
62. [-6] trinhhonghiep 57 27 1 29 48.21% 28,010 -2,665.35 -9.52% Có tip(3) Tập sự
63. [-1] THANHHUY 9 2 0 7 22.22% 4,500 -2,680.00 -59.56% Không Tập sự
64. [-1] vieteternity 18 7 0 11 38.89% 9,000 -2,745.00 -30.50% Không Tập sự
65. [+1] vuac22 30 13 1 16 44.83% 15,000 -2,915.00 -19.43% Có tip(3) Tập sự
66. [0] BOYLANHLUNG 66 27 8 31 46.55% 33,000 -3,017.50 -9.14% Không Tập sự
67. [-1] tipshanicap 28 10 2 16 38.46% 14,000 -3,155.00 -22.54% Không Tập sự
68. [+21] Caothu 66 28 5 33 45.90% 33,000 -3,505.00 -10.62% Không Tập sự
69. [-1] kenlyrober 18 6 0 12 33.33% 9,000 -3,505.00 -38.94% Không Tập sự
70. [+1] Overft 44 16 2 26 38.10% 22,000 -4,702.50 -21.38% Không Tập sự
71. [+3] HAMTA 33 10 2 21 32.26% 16,500 -5,515.00 -33.42% Không Tập sự
72. [+19] longken 57 17 1 39 30.36% 28,500 -5,535.00 -19.42% Có tip(3) Tập sự
73. [-94] Tonngokhong 66 24 3 39 38.10% 33,000 -7,437.50 -22.54% Không Tập sự
74. [-1] nhanchudu 51 12 0 39 23.53% 25,500 -10,240.00 -40.16% Không Tập sự
75. [0] PAKAKU 57 11 0 46 19.30% 28,500 -10,750.00 -37.72% Không Tập sự
76. [+1884] tungduyvu 0 0 0 0 0% 0 0.00 0% Có tip(1) Tập sự