Hoangtran89

THÔNG TIN
Hoangtran89
2017-10-09 14:51:39
Tập sự
31
Vietnam
Chưa xác định
Danh sách Tip đang đợi kết quả
GIẢI ĐẤU GIỜ ĐỘI NHÀ TRẠNG THÁI ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT
Đang cập nhật dữ liệu...
Danh sách Tip đã có kết quả
GIỜ ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT LỜI/LỖ KẾT QUẢ
Thứ năm, Ngày 12 Tháng 10 Năm 2017
SPA T4
16:30
Sodupe UC FT[3- 1] Cultural de Durango Tài xỉu FT [Tài]
2.25 @ 0.92
500Unit 460.00Unit Thắng
Thứ tư, Ngày 11 Tháng 10 Năm 2017
WCPEU
01:45
Portugal FT[2- 0] Switzerland Cược chấp FT Portugal
-0.75 @ 0.82
500Unit 410.00Unit Thắng
WCPEU
01:45
Netherlands FT[2- 0] Sweden Tài xỉu FT [Xỉu]
3.25 @ 0.77
500Unit 385.00Unit Thắng
WCPEU
01:45
Estonia FT[1- 2] Bosnia and Herzegovina Tài xỉu FT [Xỉu]
2.5 @ 0.84
500Unit -500.00Unit Thua
Thứ ba, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2017
WCPEU
01:45
Albania FT[0- 1] Italy Cược chấp FT Italy
-0.75 @ 0.87
300Unit 130.50Unit Thắng 1/2
WCPEU
01:45
Ukraine FT[0- 2] Croatia Cược chấp FT Croatia
+0 @ 0.85
320Unit 272.00Unit Thắng