superluan

THÔNG TIN
superluan
2017-11-14 10:08:16
Tập sự
113
Vietnam
Chưa xác định
Danh sách Tip đang đợi kết quả
GIẢI ĐẤU GIỜ ĐỘI NHÀ TRẠNG THÁI ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT
Đang cập nhật dữ liệu...
Danh sách Tip đã có kết quả
GIỜ ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT LỜI/LỖ KẾT QUẢ
Thứ ba, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2017
UEFA U19
20:00
Croatia(U19) FT[2- 5] Denmark(U19) 1x2 FT Croatia(U19)
@ 2.16
500Unit -500.00Unit Thua
ASIAN CUP
19:00
Viet Nam FT[0- 0] Afghanistan 1x2 FT Viet Nam
@ 1.33
200Unit -200.00Unit Thua
UEFA U19
19:00
Switzerland(U19)(N) FT[3- 5] Belgium(U19) 1x2 FT Switzerland(U19)(N)
@ 2.61
200Unit -200.00Unit Thua