zinghoang123

THÔNG TIN
zinghoang123
2016-10-18 10:11:34
Tập sự
65
Chưa xác định
Chưa xác định
Danh sách Tip đang đợi kết quả
GIẢI ĐẤU GIỜ ĐỘI NHÀ TRẠNG THÁI ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT
Đang cập nhật dữ liệu...
Danh sách Tip đã có kết quả
GIỜ ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT LỜI/LỖ KẾT QUẢ
Thứ ba, Ngày 03 Tháng 10 Năm 2017
ENG FAC
01:45
Bradford Park Avenue HT[0- 0] Harrogate Town Tài xỉu HT [Tài]
1.25 @ 1.02
10Unit -10.00Unit Thua