TOP TIPSTERS THÁNG 11

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HOÀ THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [+1] Meoden
26 18 1 7 72.00 % 12,500 5,270.00 42.16 % Theo dõi
2. [+1] Caothu
42 23 3 16 58.97 % 19,500 2,890.00 14.82 % Theo dõi
3. [+11] ngaytuoimoi
37 17 5 15 53.13 % 15,510 2,200.00 14.18 % Theo dõi
4. [0] caixeng
17 11 0 6 64.71 % 8,500 1,997.50 23.50 % Theo dõi
5. [+5] yeubongda
8 5 1 2 71.43 % 3,500 1,665.00 47.57 % Theo dõi
6. [-10] Star_bet
37 21 0 16 56.76 % 18,500 1,250.00 6.76 % Theo dõi
7. [0] Datip09
40 19 3 18 51.35 % 18,010 775.00 4.30 % Theo dõi
8. [0] BOYLANHLUNG
5 3 1 1 75.00 % 2,000 695.00 34.75 % Theo dõi
9. [0] phutcuoi
5 3 0 2 60.00 % 2,500 660.00 26.40 % Theo dõi
10. [0] Winnerwon2018
20 11 1 8 57.89 % 9,500 572.50 6.03 % Theo dõi

HẠNG TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HOÀ THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Datip09
464 224 21 219 50.56 % 217,580 29,480.05 13.55 % Theo dõi
2. [0] longken
807 422 15 370 53.28 % 395,700 26,630.00 6.73 % Theo dõi
3. [0] HoangDuong
181 115 7 59 66.09 % 87,000 22,080.00 25.38 % Theo dõi
4. [+1] Caothu
773 391 48 334 53.93 % 362,450 17,390.00 4.80 % Theo dõi
5. [+1] Meoden
282 152 20 110 58.02 % 131,000 15,440.00 11.79 % Theo dõi
6. [-2] ytrime
704 349 38 317 52.40 % 326,140 15,418.05 4.73 % Theo dõi
7. [0] Hoangtran89
393 202 29 162 55.49 % 181,130 9,296.70 5.13 % Theo dõi
8. [0] Quangtoan
373 151 23 199 43.14 % 157,400 8,815.10 5.60 % Theo dõi
9. [0] hackervn888
267 94 6 167 36.02 % 130,500 7,980.00 6.11 % Theo dõi
10. [0] Buihoanggialong
88 50 1 37 57.47 % 37,500 7,162.00 19.10 % Theo dõi

CÁC TRẬN ĐẤU ĐANG/SẮP DIỄN RA

GIẢI ĐẤU GIỜ TRẠNG THÁI ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH SỐ TIP TIPSTER
Đang cập nhật dữ liệu...