TOP TIPSTERS THÁNG 12

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HOÀ THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [+2] Trungvipbt
50 21 0 29 42.00 % 25,000 5,875.00 23.50 % Theo dõi
2. [+230] GaCon
36 22 1 13 62.86 % 17,500 3,930.00 22.46 % Theo dõi
3. [+2] HaiNG
39 23 1 15 60.53 % 18,510 2,852.50 15.41 % Theo dõi
4. [+5] Pro186
44 23 2 19 54.76 % 21,000 1,347.50 6.42 % Theo dõi
5. [-2] Dragon92
20 12 0 8 60.00 % 10,000 1,030.00 10.30 % Theo dõi
6. [0] giabang87
1 1 0 0 100.00 % 500 460.00 92.00 % Theo dõi
7. [-28] ngaytuoimoi
11 5 1 5 50.00 % 5,000 -85.00 -1.70 % Theo dõi
8. [+3] TipsVip
24 13 0 11 54.17 % 12,000 -682.50 -5.69 % Theo dõi
9. [+1] Votong79
2 0 0 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
10. [0] Meoden
17 7 0 10 41.18 % 8,500 -1,072.50 -12.62 % Theo dõi

HẠNG TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HOÀ THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Datip09
464 224 21 219 50.56 % 217,580 29,480.05 13.55 % Theo dõi
2. [0] longken
807 422 15 370 53.28 % 395,700 26,630.00 6.73 % Theo dõi
3. [0] HoangDuong
181 115 7 59 66.09 % 87,000 22,080.00 25.38 % Theo dõi
4. [0] Caothu
801 400 53 348 53.48 % 373,460 15,432.50 4.13 % Theo dõi
5. [0] ytrime
704 349 38 317 52.40 % 326,140 15,418.05 4.73 % Theo dõi
6. [0] Meoden
310 163 21 126 56.40 % 144,500 13,187.50 9.13 % Theo dõi
7. [0] Hoangtran89
393 202 29 162 55.49 % 181,130 9,296.70 5.13 % Theo dõi
8. [0] Quangtoan
373 151 23 199 43.14 % 157,400 8,815.10 5.60 % Theo dõi
9. [0] hackervn888
267 94 6 167 36.02 % 130,500 7,980.00 6.11 % Theo dõi
10. [0] Buihoanggialong
88 50 1 37 57.47 % 37,500 7,162.00 19.10 % Theo dõi

CÁC TRẬN ĐẤU ĐANG/SẮP DIỄN RA

GIẢI ĐẤU GIỜ TRẠNG THÁI ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH SỐ TIP TIPSTER
Đang cập nhật dữ liệu...