INFORMATION

GIẢI THƯỞNG TIPSTER

Tham gia sân chơi post kèo Tipstervn.com là hoàn toàn miễn phí. Tipster ngoài cơ hội kiếm thẻ cào hàng tháng còn có cơ hội kiếm GOAL để đổi ra những sản phẩm có giá trị trên Tipstervn.com. Thông tin thêm xem tại mục thông tin/thể lệ tham gia.

1.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG THÁNG, TUẦN:

- Giải nhất: Thẻ cào 500.000 VNĐ dành cho Tipster có chỉ số lời lỗ cao nhất trong tháng.

- Giải nhì: Thẻ cào 200.000 VNĐ dành cho Tipster có chỉ số lời lỗ cao thứ 2 trong tháng.

- Giải ba: Thẻ cào 100.000 VNĐ dành cho Tipster có chỉ số lời lỗ cao thứ 3 trong tháng.

- Giải thưởng tuần do DUBAI PALACE tài trợ

2/ ĐIỀU KIỆN XÉT GIẢI:

* Giải tuần:

- Có ít nhất 7 kèo được đăng trong tuần và thời gian tham gia post kèo tối thiểu 4 ngày.

* Giải tháng:

- Có tỷ lệ WIN từ 55% trở lên.

- Có ít nhất 30 kèo được đăng trong tháng và thời gian tham gia post kèo tối thiểu 20 ngày.

Ghi chú: Nếu vị trí đầu không đủ điều kiện xét giải thì xét các vị trí tiếp theo nằm trong TOP 5 nếu đủ điều kiện.

3/ THU NHẬP TIPSTER CAO THỦ (chưa áp dụng):

Giải thưởng tháng, tuần trên TipsterVN sẽ không quan trọng bằng việc Tipster thể hiện được năng lực bản thân và hợp tác với TipsterVN.com trong tương lai.

- Khi đạt cấp độ cao thủ thì sẽ có nhiều người theo dõi, nếu càng nhiều người xem kèo thì thu nhập của Tipster càng cao, ứng với mỗi lượt xem Tipster được hưởng doanh thu lên đến 65% tùy theo cấp độ. Xem thêm ở phẩn thể lệ tham gia tại đây

- Tipster tham gia post kèo trên Tipstervn.com khi đạt cấp độ cao thủ sẽ có thể kiếm Goal để quy đổi ra những sản phẩm có giá trị theo nguyện vọng.