TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] longken
368 201 6 161 55.52 % 180,700 20,860.00 11.54 % Theo dõi
2. [0] mastertx
524 274 24 226 54.80 % 249,510 17,886.40 7.17 % Theo dõi
3. [0] Messi_Barca
476 263 5 208 55.84 % 234,280 17,474.60 7.46 % Theo dõi
4. [0] TipsVip
381 200 15 166 54.64 % 183,000 12,130.00 6.63 % Theo dõi
5. [0] Caothu
373 195 16 162 54.62 % 178,450 10,507.50 5.89 % Theo dõi
6. [0] cuongdola
66 35 2 29 54.69 % 32,000 9,220.00 28.81 % Theo dõi
7. [0] Datip09
176 80 10 86 48.19 % 83,000 8,705.00 10.49 % Theo dõi
8. [0] ytrime
216 106 12 98 51.96 % 95,140 8,185.55 8.60 % Theo dõi
9. [0] hackervn888
267 94 6 167 36.02 % 130,500 7,980.00 6.11 % Theo dõi
10. [0] Buihoanggialong
88 50 1 37 57.47 % 37,500 7,162.00 19.10 % Theo dõi
11. [0] baotuan6789
302 125 22 155 44.64 % 139,020 7,102.50 5.11 % Theo dõi
12. [0] trinhhonghiep
665 336 24 305 52.42 % 316,090 7,064.85 2.24 % Theo dõi
13. [0] Meoden
150 80 12 58 57.97 % 69,000 7,047.50 10.21 % Theo dõi
14. [0] under12
305 157 13 135 53.77 % 145,410 6,904.85 4.75 % Theo dõi
15. [0] giabang87
41 25 2 14 64.10 % 19,500 6,650.00 34.10 % Theo dõi
16. [0] tipsternguyen
417 214 22 181 54.18 % 197,500 6,115.00 3.10 % Theo dõi
17. [0] BestTips
504 260 33 211 55.20 % 223,530 5,983.60 2.68 % Theo dõi
18. [0] OverUnderTips
63 32 5 26 55.17 % 29,000 5,750.00 19.83 % Theo dõi
19. [0] Khiembacson
99 54 7 38 58.70 % 41,270 5,743.10 13.92 % Theo dõi
20. [0] tduykhanh84
239 107 5 127 45.73 % 116,950 5,065.25 4.33 % Theo dõi
21. [0] PhuongAnhLe
41 27 1 13 67.50 % 20,000 4,980.00 24.90 % Theo dõi
22. [0] Mariaozawa
128 62 2 64 49.21 % 62,510 4,743.50 7.59 % Theo dõi
23. [0] Pro186
253 122 18 113 51.91 % 117,500 4,605.00 3.92 % Theo dõi
24. [0] thanhcongadhp
414 211 31 172 55.09 % 190,510 4,598.10 2.41 % Theo dõi
25. [0] HaiNG
327 155 35 137 53.08 % 146,000 4,140.00 2.84 % Theo dõi
26. [0] Lavie
180 59 1 120 32.96 % 89,500 3,732.50 4.17 % Theo dõi
27. [0] phutcuoi
91 49 3 39 55.68 % 42,020 3,590.45 8.54 % Theo dõi
28. [0] Hoangtran89
103 55 8 40 57.89 % 47,120 3,470.00 7.36 % Theo dõi
29. [0] MAXLEE
30 18 1 11 62.07 % 14,500 3,010.00 20.76 % Theo dõi
30. [0] JMT2291
35 20 3 12 62.50 % 16,000 2,680.00 16.75 % Theo dõi
31. [0] TuanBin
24 15 1 8 65.22 % 11,500 2,350.00 20.43 % Theo dõi
32. [0] Akinakin99
27 17 0 10 62.96 % 13,500 2,330.00 17.26 % Theo dõi
33. [0] minmax
173 82 20 71 53.59 % 74,910 2,323.40 3.10 % Theo dõi
34. [0] louis1503
15 11 0 4 73.33 % 7,500 2,197.50 29.30 % Theo dõi
35. [0] TuanPro
66 35 4 27 56.45 % 29,040 2,072.20 7.14 % Theo dõi
36. [0] chanlevietnam
9 7 0 2 77.78 % 4,500 1,822.50 40.50 % Theo dõi
37. [0] phulac99
89 39 18 32 54.93 % 35,500 1,817.50 5.12 % Theo dõi
38. [0] yasichiaki
113 60 2 51 54.05 % 54,030 1,791.10 3.32 % Theo dõi
39. [0] BOYLANHLUNG
810 387 90 333 53.75 % 356,670 1,694.95 0.48 % Theo dõi
40. [0] Hungvippro
9 5 1 3 62.50 % 3,510 1,630.00 46.44 % Theo dõi
41. [0] Lavigne
196 59 0 137 30.10 % 97,510 1,630.00 1.67 % Theo dõi
42. [0] Gaucodoc
56 28 4 24 53.85 % 20,390 1,475.40 7.24 % Theo dõi
43. [0] PhongLe
3 3 0 0 100.00 % 1,500 1,420.00 94.67 % Theo dõi
44. [0] hatam
12 8 0 4 66.67 % 6,000 1,420.00 23.67 % Theo dõi
45. [0] thuan_d
30 15 2 13 53.57 % 14,000 1,397.50 9.98 % Theo dõi
46. [0] O_X_TIPS
19 10 0 9 52.63 % 9,500 1,315.00 13.84 % Theo dõi
47. [0] BongCo
37 18 6 13 58.06 % 15,010 1,300.10 8.66 % Theo dõi
48. [0] trinhhiengl
9 7 0 2 77.78 % 4,500 1,295.00 28.78 % Theo dõi
49. [0] NhatNguyen
71 36 2 33 52.17 % 32,410 1,237.60 3.82 % Theo dõi
50. [0] machongquan
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,140.00 38.00 % Theo dõi
51. [0] kuru9x
7 5 0 2 71.43 % 2,800 1,137.00 40.61 % Theo dõi
52. [0] Cutu
12 5 0 7 41.67 % 5,800 1,095.00 18.88 % Theo dõi
53. [0] Duy26779
33 15 4 14 51.72 % 13,210 1,082.50 8.19 % Theo dõi
54. [0] huehuong
33 17 1 15 53.13 % 9,550 1,011.50 10.59 % Theo dõi
55. [0] crystal
2 2 0 0 100.00 % 1,000 970.00 97.00 % Theo dõi
56. [0] biman1999
9 5 0 4 55.56 % 3,250 968.50 29.80 % Theo dõi
57. [0] bokinhthanh
9 6 0 3 66.67 % 4,500 910.00 20.22 % Theo dõi
58. [0] minhthao1195
5 4 0 1 80.00 % 2,500 905.00 36.20 % Theo dõi
59. [0] tungnt1996
24 10 2 12 45.45 % 11,000 850.00 7.73 % Theo dõi
60. [0] devilbk90
107 52 4 51 50.49 % 46,690 843.40 1.81 % Theo dõi
61. [0] Dinhdinh09
35 16 5 14 53.33 % 13,600 840.00 6.18 % Theo dõi
62. [0] Zomlun
36 18 1 17 51.43 % 15,540 709.70 4.57 % Theo dõi
63. [0] Quynhla2014
9 5 0 4 55.56 % 4,500 700.00 15.56 % Theo dõi
64. [0] trandiphuc
6 4 0 2 66.67 % 2,200 683.50 31.07 % Theo dõi
65. [0] Toitrolai
4 3 0 1 75.00 % 1,060 651.00 61.42 % Theo dõi
66. [0] hoa201818
9 5 0 4 55.56 % 4,500 625.00 13.89 % Theo dõi
67. [0] Narcos9992
3 2 0 1 66.67 % 1,500 540.00 36.00 % Theo dõi
68. [0] axtanh
37 18 1 18 50.00 % 13,400 516.00 3.85 % Theo dõi
69. [0] hotboy83
3 2 0 1 66.67 % 1,500 510.00 34.00 % Theo dõi
70. [0] akaminthu
3 2 0 1 66.67 % 1,500 500.00 33.33 % Theo dõi
71. [0] Leo_nguyen81
134 71 3 60 54.20 % 64,300 493.00 0.77 % Theo dõi
72. [0] giangc7
20 11 0 9 55.00 % 10,000 492.50 4.93 % Theo dõi
73. [0] Nav_kid
8 5 0 3 62.50 % 3,600 486.00 13.50 % Theo dõi
74. [0] tungduyvu
2 1 1 0 100.00 % 500 480.00 96.00 % Theo dõi
75. [0] vlcaybai79
6 4 0 2 66.67 % 2,510 474.60 18.91 % Theo dõi
76. [0] iiooll2
1 1 0 0 100.00 % 500 455.00 91.00 % Theo dõi
77. [0] Votong79
240 107 5 128 45.53 % 112,010 400.30 0.36 % Theo dõi
78. [0] ilikeit89
8 4 1 3 57.14 % 3,500 385.00 11.00 % Theo dõi
79. [0] payet69
3 2 0 1 66.67 % 1,500 380.00 25.33 % Theo dõi
80. [0] bibokenxin
3 1 0 2 33.33 % 1,500 350.00 23.33 % Theo dõi
81. [0] TopSoccerPick
37 20 0 17 54.05 % 18,500 345.00 1.86 % Theo dõi
82. [0] soikeofreetip
3 2 0 1 66.67 % 1,500 335.00 22.33 % Theo dõi
83. [0] cungnhauvebo
70 35 3 32 52.24 % 33,500 332.50 0.99 % Theo dõi
84. [0] Anhalt
4 3 0 1 75.00 % 1,110 316.30 28.50 % Theo dõi
85. [0] Phuongbigbet
5 2 1 2 50.00 % 670 315.10 47.03 % Theo dõi
86. [0] zzzthanhprozzz
25 12 1 12 50.00 % 11,600 315.00 2.72 % Theo dõi
87. [0] PandaTIP
14 6 3 5 54.55 % 5,500 310.00 5.64 % Theo dõi
88. [0] Tungpc
10 6 1 3 66.67 % 810 283.00 34.94 % Theo dõi
89. [0] Levanhan
18 11 0 7 61.11 % 7,530 275.40 3.66 % Theo dõi
90. [0] cocau456789
35 17 1 17 50.00 % 16,950 252.00 1.49 % Theo dõi
91. [0] paulpowellbet
31 18 2 11 62.07 % 1,340 238.35 17.79 % Theo dõi
92. [0] thongtuyen2786
125 52 13 60 46.43 % 55,700 230.00 0.41 % Theo dõi
93. [0] testhethong
9 4 2 3 57.14 % 1,050 194.50 18.52 % Theo dõi
94. [0] AnhTuan
9 5 0 4 55.56 % 4,500 187.50 4.17 % Theo dõi
95. [0] Chipuku
2 1 0 1 50.00 % 550 180.00 32.73 % Theo dõi
96. [0] ngaytuoimoi
232 109 15 108 50.23 % 108,100 142.50 0.13 % Theo dõi
97. [0] Lamquan
2 2 0 0 100.00 % 200 141.50 70.75 % Theo dõi
98. [0] babyit2tipstervn
9 5 2 2 71.43 % 200 135.20 67.60 % Theo dõi
99. [0] HAMTA
99 53 4 42 55.79 % 47,500 135.00 0.28 % Theo dõi
100. [0] Mitma87
3 1 0 2 33.33 % 1,500 100.00 6.67 % Theo dõi