TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [+1] trinhhonghiep
237 133 9 95 58.33 % 111,550 13,967.15 12.52 % Theo dõi
2. [-1] Messi_Barca
137 85 1 51 62.50 % 67,270 12,990.00 19.31 % Theo dõi
3. [0] tipsternguyen
321 171 18 132 56.44 % 151,500 10,857.50 7.17 % Theo dõi
4. [0] tungnt1996
327 158 18 151 51.13 % 154,500 10,522.50 6.81 % Theo dõi
5. [0] mastertx
308 164 13 131 55.59 % 147,010 9,741.40 6.63 % Theo dõi
6. [0] Trungvipbt
322 127 3 192 39.81 % 159,500 9,030.00 5.66 % Theo dõi
7. [+1] dota2club
326 157 21 148 51.48 % 152,010 8,515.00 5.60 % Theo dõi
8. [+1] Buihoanggialong
88 50 1 37 57.47 % 37,500 7,162.00 19.10 % Theo dõi
9. [+1] Meoden
150 80 12 58 57.97 % 69,000 7,047.50 10.21 % Theo dõi
10. [-3] minmax
148 75 16 57 56.82 % 64,410 6,253.40 9.71 % Theo dõi
11. [0] OverUnderTips
63 32 5 26 55.17 % 29,000 5,750.00 19.83 % Theo dõi
12. [0] Khiembacson
99 54 7 38 58.70 % 41,270 5,743.10 13.92 % Theo dõi
13. [+5] tonggiang
178 91 9 78 53.85 % 84,500 5,400.00 6.39 % Theo dõi
14. [-1] under12
153 83 5 65 56.08 % 73,510 5,387.85 7.33 % Theo dõi
15. [+1] longken
301 147 4 150 49.49 % 148,500 5,232.50 3.52 % Theo dõi
16. [-1] BOYLANHLUNG
422 212 45 165 56.23 % 185,320 5,093.95 2.75 % Theo dõi
17. [-3] PhuongAnhLe
41 27 1 13 67.50 % 20,000 4,980.00 24.90 % Theo dõi
18. [-1] tychuot
299 147 4 148 49.83 % 146,710 4,406.50 3.00 % Theo dõi
19. [+1] lucxu
267 133 20 114 53.85 % 122,960 4,155.50 3.38 % Theo dõi
20. [-1] Tonngokhong
407 201 20 186 51.94 % 193,500 4,140.00 2.14 % Theo dõi
21. [+1] ngaytuoimoi
102 47 11 44 51.65 % 45,100 2,885.00 6.40 % Theo dõi
22. [+1] tipshanicap
230 121 8 101 54.50 % 110,020 2,807.50 2.55 % Theo dõi
23. [+1] Mariaozawa
214 105 7 102 50.72 % 102,150 2,394.50 2.34 % Theo dõi
24. [+1] antonkist
140 70 6 64 52.24 % 64,630 2,324.90 3.60 % Theo dõi
25. [+4] Votong79
143 69 6 68 50.36 % 67,030 2,307.50 3.44 % Theo dõi
26. [-5] BestTips
123 66 6 51 56.41 % 48,000 2,201.80 4.59 % Theo dõi
27. [-1] louis1503
15 11 0 4 73.33 % 7,500 2,197.50 29.30 % Theo dõi
28. [-1] fanmuclub13
34 18 3 13 58.06 % 15,500 2,125.00 13.71 % Theo dõi
29. [-1] TuanPro
66 35 4 27 56.45 % 29,040 2,072.20 7.14 % Theo dõi
30. [0] Hungvippro
9 5 1 3 62.50 % 3,510 1,630.00 46.44 % Theo dõi
31. [0] yasichiaki
12 8 0 4 66.67 % 4,530 1,571.10 34.68 % Theo dõi
32. [0] PhongLe
3 3 0 0 100.00 % 1,500 1,420.00 94.67 % Theo dõi
33. [0] O_X_TIPS
19 10 0 9 52.63 % 9,500 1,315.00 13.84 % Theo dõi
34. [0] vuabet
11 6 2 3 66.67 % 4,500 1,185.00 26.33 % Theo dõi
35. [0] Hoangtran89
6 5 0 1 83.33 % 2,620 1,157.50 44.18 % Theo dõi
36. [0] Giangnet558
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,155.00 38.50 % Theo dõi
37. [0] machongquan
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,140.00 38.00 % Theo dõi
38. [0] kuru9x
7 5 0 2 71.43 % 2,800 1,137.00 40.61 % Theo dõi
39. [0] phulac99
68 29 15 24 54.72 % 26,500 1,117.50 4.22 % Theo dõi
40. [0] Cutu
12 5 0 7 41.67 % 5,800 1,095.00 18.88 % Theo dõi
41. [0] Akinakin99
9 6 0 3 66.67 % 4,500 1,052.50 23.39 % Theo dõi
42. [0] crystal
2 2 0 0 100.00 % 1,000 970.00 97.00 % Theo dõi
43. [0] biman1999
9 5 0 4 55.56 % 3,250 968.50 29.80 % Theo dõi
44. [0] TRUMCACUOC2105
7 4 1 2 66.67 % 3,000 965.00 32.17 % Theo dõi
45. [0] thuan_d
27 13 2 12 52.00 % 12,500 927.50 7.42 % Theo dõi
46. [0] Dinhdinh09
35 16 5 14 53.33 % 13,600 840.00 6.18 % Theo dõi
47. [0] Zues
41 20 2 19 51.28 % 17,320 758.90 4.38 % Theo dõi
48. [+1] root
59 30 1 28 51.72 % 29,000 552.50 1.91 % Theo dõi
49. [+1] hotboy83
3 2 0 1 66.67 % 1,500 510.00 34.00 % Theo dõi
50. [+1] giangc7
20 11 0 9 55.00 % 10,000 492.50 4.93 % Theo dõi
51. [+1] Nav_kid
8 5 0 3 62.50 % 3,600 486.00 13.50 % Theo dõi
52. [+1] tungduyvu
2 1 1 0 100.00 % 500 480.00 96.00 % Theo dõi
53. [-5] thanhcong0914711597
33 18 1 14 56.25 % 15,500 437.50 2.82 % Theo dõi
54. [0] minhthao1195
4 3 0 1 75.00 % 2,000 385.00 19.25 % Theo dõi
55. [0] ilikeit89
8 4 1 3 57.14 % 3,500 385.00 11.00 % Theo dõi
56. [+1] cungnhauvebo
70 35 3 32 52.24 % 33,500 332.50 0.99 % Theo dõi
57. [+1] Anhalt
4 3 0 1 75.00 % 1,110 316.30 28.50 % Theo dõi
58. [+1] Levanhan
18 11 0 7 61.11 % 7,530 275.40 3.66 % Theo dõi
59. [+1] paulpowellbet
31 18 2 11 62.07 % 1,340 238.35 17.79 % Theo dõi
60. [+1] thongtuyen2786
125 52 13 60 46.43 % 55,700 230.00 0.41 % Theo dõi
61. [+2] testhethong
9 4 2 3 57.14 % 1,050 194.50 18.52 % Theo dõi
62. [+2] AnhTuan
9 5 0 4 55.56 % 4,500 187.50 4.17 % Theo dõi
63. [+2] Lamquan
2 2 0 0 100.00 % 200 141.50 70.75 % Theo dõi
64. [+2] Leo_nguyen81
110 58 2 50 53.70 % 52,800 90.50 0.17 % Theo dõi
65. [+2] Tranvannambmt
2 1 0 1 50.00 % 110 90.00 81.82 % Theo dõi
66. [+2] Mylove
7 4 0 3 57.14 % 370 88.80 24.00 % Theo dõi
67. [+2] hongnhien0687
39 19 0 20 48.72 % 19,500 47.50 0.24 % Theo dõi
68. [+2] baolockhu7
9 7 0 2 77.78 % 90 40.30 44.78 % Theo dõi
69. [+2] tominhnhut88
3 2 0 1 66.67 % 300 37.00 12.33 % Theo dõi
70. [+2] BettingWinTip
7 4 0 3 57.14 % 700 26.00 3.71 % Theo dõi
71. [+2] longho
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
72. [+2] mimi99
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
73. [+2] payet69
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
74. [+2] Dangvu
3 1 0 2 33.33 % 410 11.00 2.68 % Theo dõi
75. [+2] TiTiTran
1 1 0 0 100.00 % 10 9.60 96.00 % Theo dõi
76. [+2] bstuttit
6 3 1 2 60.00 % 50 4.75 9.50 % Theo dõi
77. [+2] Betkiemsong
2 1 0 1 50.00 % 20 -1.10 -5.50 % Theo dõi
78. [+2] netsunshadow
7 3 1 3 50.00 % 60 -1.75 -2.92 % Theo dõi
79. [+2] Linhmeo
2 1 0 1 50.00 % 100 -2.50 -2.50 % Theo dõi
80. [+2] hoanghaivn93
5 2 1 2 50.00 % 2,000 -5.00 -0.25 % Theo dõi
81. [+4] Quangbinh
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
82. [+1] zinghoang123
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
83. [+1] sonhp888
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
84. [+2] testhethong03
4 1 0 3 25.00 % 40 -15.80 -39.50 % Theo dõi
85. [+2] Totrung
3 0 0 3 0 % 30 -30.00 -100.00 % Theo dõi
86. [+2] chimsedo
3 1 1 1 50.00 % 60 -41.60 -69.33 % Theo dõi
87. [+2] trongnguyen294
2 1 0 1 50.00 % 1,000 -55.00 -5.50 % Theo dõi
88. [+2] PhaLeTim
8 1 0 7 12.50 % 80 -65.20 -81.50 % Theo dõi
89. [+2] Cachep
36 15 4 17 46.88 % 16,000 -75.00 -0.47 % Theo dõi
90. [+2] raumuong
3 1 1 1 50.00 % 1,000 -95.00 -9.50 % Theo dõi
91. [+2] Thanbanh91
1 0 0 1 0 % 100 -100.00 -100.00 % Theo dõi
92. [+2] axtanh
11 5 1 5 50.00 % 1,000 -119.00 -11.90 % Theo dõi
93. [+2] DuyDang
3 1 0 2 33.33 % 300 -122.00 -40.67 % Theo dõi
94. [+2] DuyNguyen88
3 1 0 2 33.33 % 1,100 -125.00 -11.36 % Theo dõi
95. [+2] RoseNguyen
19 7 0 12 36.84 % 9,500 -130.00 -1.37 % Theo dõi
96. [+2] basac98
45 21 3 21 50.00 % 21,000 -135.00 -0.64 % Theo dõi
97. [+2] lehiep22
54 24 3 27 47.06 % 24,520 -138.90 -0.57 % Theo dõi
98. [+2] 1mauden
6 3 0 3 50.00 % 3,000 -145.00 -4.83 % Theo dõi
99. [+2] TuanTomas
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -150.00 -10.00 % Theo dõi
100. [+2] Mrleo
6 2 0 4 33.33 % 240 -202.40 -84.33 % Theo dõi