TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] TheAnh17
29 19 2 8 70.37 % 2,700 1,012.50 37.50 % Theo dõi
2. [0] quangvu88
33 18 5 10 64.29 % 2,800 871.00 31.11 % Theo dõi
3. [0] Caothu
32 18 3 11 62.07 % 2,900 649.50 22.40 % Theo dõi
4. [+1] Liang79
24 14 0 10 58.33 % 2,400 488.00 20.33 % Theo dõi
5. [+1] BOYLANHLUNG
24 14 2 8 63.64 % 2,200 468.00 21.27 % Theo dõi
6. [+2] fanmuclub13
32 16 5 11 59.26 % 2,700 438.00 16.22 % Theo dõi
7. [-3] longken
38 18 0 20 47.37 % 3,800 286.50 7.54 % Theo dõi
8. [-1] Trungvipbt
37 14 0 23 37.84 % 3,700 234.00 6.32 % Theo dõi
9. [+2588] phantom86
3 2 1 0 100.00 % 200 160.00 80.00 % Theo dõi
10. [0] Princeton
3 2 0 1 66.67 % 300 116.00 38.67 % Theo dõi
11. [0] tipshanicap
1 1 0 0 100.00 % 100 94.00 94.00 % Theo dõi
12. [+3] Votong79
35 15 0 20 42.86 % 3,500 77.00 2.20 % Theo dõi
13. [-4] Lightning
29 14 1 14 50.00 % 2,800 74.50 2.66 % Theo dõi
14. [-1] Winnerwon2018
11 6 0 5 54.55 % 1,100 68.00 6.18 % Theo dõi
15. [-1] Yoon07
18 10 0 8 55.56 % 1,800 51.50 2.86 % Theo dõi
16. [+1] under12
7 5 0 2 71.43 % 700 50.00 7.14 % Theo dõi
17. [+1] h5n1
35 17 2 16 51.52 % 3,300 45.50 1.38 % Theo dõi
18. [-2] tipsternguyen
20 10 0 10 50.00 % 2,000 11.50 0.58 % Theo dõi
19. [+1] GEMTANG
3 1 0 2 33.33 % 300 -66.00 -22.00 % Theo dõi
20. [+1] Lavigne
3 1 0 2 33.33 % 300 -79.00 -26.33 % Theo dõi
21. [-9] Tu_Xuong
35 12 0 23 34.29 % 3,500 -106.50 -3.04 % Theo dõi
22. [0] Hoangtran89
32 14 3 15 48.28 % 2,900 -109.00 -3.76 % Theo dõi
23. [0] VIPSTIPS
6 2 1 3 40.00 % 500 -125.00 -25.00 % Theo dõi
24. [0] Datip09
32 13 4 15 46.43 % 2,800 -126.00 -4.50 % Theo dõi
25. [-6] tychuot
39 19 0 20 48.72 % 3,900 -151.50 -3.88 % Theo dõi
26. [-1] betsleague
9 4 0 5 44.44 % 900 -165.00 -18.33 % Theo dõi
27. [-1] agoodweb
3 0 1 2 0 % 200 -200.00 -100.00 % Theo dõi
28. [-1] ngaytuoimoi
2 0 0 2 0 % 200 -200.00 -100.00 % Theo dõi
29. [-1] Meoden
2 0 0 2 0 % 200 -200.00 -100.00 % Theo dõi
30. [-1] thanggt1984
6 2 0 4 33.33 % 600 -236.00 -39.33 % Theo dõi
31. [-1] bactrum
5 1 0 4 20.00 % 500 -246.00 -49.20 % Theo dõi
32. [+2] Taypro
21 8 2 11 42.11 % 1,900 -343.00 -18.05 % Theo dõi
33. [-2] antonkist
11 3 1 7 30.00 % 1,000 -357.00 -35.70 % Theo dõi
34. [-2] Goldgold
30 8 0 22 26.67 % 3,000 -398.00 -13.27 % Theo dõi
35. [0] Hieubet
18 6 1 11 35.29 % 1,700 -540.00 -31.76 % Theo dõi
36. [0] nguyenvanvan
9 2 0 7 22.22 % 900 -556.50 -61.83 % Theo dõi
37. [0] John_smith
12 3 0 9 25.00 % 1,200 -571.00 -47.58 % Theo dõi
38. [0] mastertx
14 3 0 11 21.43 % 1,400 -598.00 -42.71 % Theo dõi
39. [-6] HaiNG
38 15 2 21 41.67 % 3,600 -606.00 -16.83 % Theo dõi
40. [-1] gak0n910
9 1 0 8 11.11 % 900 -614.00 -68.22 % Theo dõi
41. [-1] Messi_Barca
17 5 0 12 29.41 % 1,700 -680.00 -40.00 % Theo dõi
42. [-1] Honganhkg
33 12 0 21 36.36 % 3,300 -842.50 -25.53 % Theo dõi
43. [-1] MRDUY
30 5 0 25 16.67 % 3,000 -1,664.50 -55.48 % Theo dõi
240. [-140] Dragon92
0 0 0 0 0 % 0 0.00 0 % Theo dõi