TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] baotuan6789
241 116 22 103 52.97 % 109,010 25,438.50 23.34 % Theo dõi
2. [0] longken
206 122 0 84 59.22 % 102,700 20,442.50 19.91 % Theo dõi
3. [0] Messi_Barca
348 192 5 151 55.98 % 170,280 14,704.60 8.64 % Theo dõi
4. [0] mastertx
451 232 24 195 54.33 % 213,010 10,778.90 5.06 % Theo dõi
5. [0] Votong79
180 89 5 86 50.86 % 85,540 8,842.30 10.34 % Theo dõi
6. [0] tipsternguyen
400 208 22 170 55.03 % 189,000 8,425.00 4.46 % Theo dõi
7. [0] trinhhonghiep
503 258 20 225 53.42 % 238,070 8,336.45 3.50 % Theo dõi
8. [0] Pro186
146 72 15 59 54.96 % 65,500 7,697.50 11.75 % Theo dõi
9. [0] Buihoanggialong
88 50 1 37 57.47 % 37,500 7,162.00 19.10 % Theo dõi
10. [0] Meoden
150 80 12 58 57.97 % 69,000 7,047.50 10.21 % Theo dõi
11. [0] hackervn888
175 55 3 117 31.98 % 86,000 7,040.00 8.19 % Theo dõi
12. [0] Caothu
210 111 11 88 55.78 % 99,500 6,942.50 6.98 % Theo dõi
13. [0] under12
305 157 13 135 53.77 % 145,410 6,904.85 4.75 % Theo dõi
14. [0] BestTips
343 181 23 139 56.56 % 148,520 6,843.30 4.61 % Theo dõi
15. [0] OverUnderTips
63 32 5 26 55.17 % 29,000 5,750.00 19.83 % Theo dõi
16. [0] Khiembacson
99 54 7 38 58.70 % 41,270 5,743.10 13.92 % Theo dõi
17. [0] PhuongAnhLe
41 27 1 13 67.50 % 20,000 4,980.00 24.90 % Theo dõi
18. [0] ytrime
57 29 6 22 56.86 % 18,640 4,378.05 23.49 % Theo dõi
19. [0] Lavie
42 14 0 28 33.33 % 21,000 4,015.00 19.12 % Theo dõi
20. [0] TipsVip
217 110 11 96 53.40 % 103,000 3,372.50 3.27 % Theo dõi
21. [0] tduykhanh84
179 83 3 93 47.16 % 87,950 3,362.75 3.82 % Theo dõi
22. [0] thanhcongadhp
254 132 19 103 56.17 % 116,510 3,220.60 2.76 % Theo dõi
23. [0] tungnt1996
228 103 7 118 46.61 % 110,500 2,692.50 2.44 % Theo dõi
24. [0] Mr_Tip
484 229 22 233 49.57 % 231,000 2,297.50 0.99 % Theo dõi
25. [0] louis1503
15 11 0 4 73.33 % 7,500 2,197.50 29.30 % Theo dõi
26. [0] tychuot
209 98 3 108 47.57 % 102,510 2,072.50 2.02 % Theo dõi
27. [0] TuanPro
66 35 4 27 56.45 % 29,040 2,072.20 7.14 % Theo dõi
28. [0] minmax
167 79 19 69 53.38 % 72,410 1,848.40 2.55 % Theo dõi
29. [0] phulac99
89 39 18 32 54.93 % 35,500 1,817.50 5.12 % Theo dõi
30. [0] Hungvippro
9 5 1 3 62.50 % 3,510 1,630.00 46.44 % Theo dõi
31. [0] Lavigne
196 59 0 137 30.10 % 97,510 1,630.00 1.67 % Theo dõi
32. [0] tonggiang
209 103 10 96 51.76 % 99,500 1,507.50 1.52 % Theo dõi
33. [0] PhongLe
3 3 0 0 100.00 % 1,500 1,420.00 94.67 % Theo dõi
34. [0] thuan_d
30 15 2 13 53.57 % 14,000 1,397.50 9.98 % Theo dõi
35. [0] hatam
6 5 0 1 83.33 % 3,000 1,362.50 45.42 % Theo dõi
36. [0] O_X_TIPS
19 10 0 9 52.63 % 9,500 1,315.00 13.84 % Theo dõi
37. [0] BongCo
37 18 6 13 58.06 % 15,010 1,300.10 8.66 % Theo dõi
38. [0] GEMTANG
9 5 0 4 55.56 % 4,500 1,240.00 27.56 % Theo dõi
39. [0] ngaytuoimoi
120 54 12 54 50.00 % 53,600 1,237.50 2.31 % Theo dõi
40. [0] Hoangtran89
6 5 0 1 83.33 % 2,620 1,157.50 44.18 % Theo dõi
41. [0] Giangnet558
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,155.00 38.50 % Theo dõi
42. [0] Duy26779
9 5 0 4 55.56 % 3,210 1,150.00 35.83 % Theo dõi
43. [0] machongquan
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,140.00 38.00 % Theo dõi
44. [0] kuru9x
7 5 0 2 71.43 % 2,800 1,137.00 40.61 % Theo dõi
45. [0] Cutu
12 5 0 7 41.67 % 5,800 1,095.00 18.88 % Theo dõi
46. [0] Akinakin99
9 6 0 3 66.67 % 4,500 1,052.50 23.39 % Theo dõi
47. [0] yasichiaki
99 52 2 45 53.61 % 47,030 983.60 2.09 % Theo dõi
48. [0] crystal
2 2 0 0 100.00 % 1,000 970.00 97.00 % Theo dõi
49. [0] biman1999
9 5 0 4 55.56 % 3,250 968.50 29.80 % Theo dõi
50. [0] Mariaozawa
96 44 2 50 46.81 % 46,510 911.00 1.96 % Theo dõi
51. [0] minhthao1195
5 4 0 1 80.00 % 2,500 905.00 36.20 % Theo dõi
52. [0] TopSoccerPick
36 20 0 16 55.56 % 18,000 845.00 4.69 % Theo dõi
53. [0] Dinhdinh09
35 16 5 14 53.33 % 13,600 840.00 6.18 % Theo dõi
54. [0] ShiSamSew
120 56 11 53 51.38 % 54,500 730.00 1.34 % Theo dõi
55. [0] trandiphuc
6 4 0 2 66.67 % 2,200 683.50 31.07 % Theo dõi
56. [0] hoa201818
9 5 0 4 55.56 % 4,500 625.00 13.89 % Theo dõi
57. [0] Narcos9992
3 2 0 1 66.67 % 1,500 540.00 36.00 % Theo dõi
58. [0] hotboy83
3 2 0 1 66.67 % 1,500 510.00 34.00 % Theo dõi
59. [0] akaminthu
3 2 0 1 66.67 % 1,500 500.00 33.33 % Theo dõi
60. [0] Leo_nguyen81
134 71 3 60 54.20 % 64,300 493.00 0.77 % Theo dõi
61. [0] giangc7
20 11 0 9 55.00 % 10,000 492.50 4.93 % Theo dõi
62. [0] Nav_kid
8 5 0 3 62.50 % 3,600 486.00 13.50 % Theo dõi
63. [0] tungduyvu
2 1 1 0 100.00 % 500 480.00 96.00 % Theo dõi
64. [0] Tipbinhngo
3 2 0 1 66.67 % 1,500 435.00 29.00 % Theo dõi
65. [0] ilikeit89
8 4 1 3 57.14 % 3,500 385.00 11.00 % Theo dõi
66. [0] payet69
3 2 0 1 66.67 % 1,500 380.00 25.33 % Theo dõi
67. [0] bibokenxin
3 1 0 2 33.33 % 1,500 350.00 23.33 % Theo dõi
68. [0] cungnhauvebo
70 35 3 32 52.24 % 33,500 332.50 0.99 % Theo dõi
69. [0] Anhalt
4 3 0 1 75.00 % 1,110 316.30 28.50 % Theo dõi
70. [0] zzzthanhprozzz
25 12 1 12 50.00 % 11,600 315.00 2.72 % Theo dõi
71. [0] PandaTIP
14 6 3 5 54.55 % 5,500 310.00 5.64 % Theo dõi
72. [0] Levanhan
18 11 0 7 61.11 % 7,530 275.40 3.66 % Theo dõi
73. [0] cocau456789
35 17 1 17 50.00 % 16,950 252.00 1.49 % Theo dõi
74. [0] paulpowellbet
31 18 2 11 62.07 % 1,340 238.35 17.79 % Theo dõi
75. [0] thongtuyen2786
125 52 13 60 46.43 % 55,700 230.00 0.41 % Theo dõi
76. [0] vieteternity
3 1 0 2 33.33 % 1,500 225.00 15.00 % Theo dõi
77. [0] testhethong
9 4 2 3 57.14 % 1,050 194.50 18.52 % Theo dõi
78. [0] AnhTuan
9 5 0 4 55.56 % 4,500 187.50 4.17 % Theo dõi
79. [0] Taypro
34 17 2 15 53.13 % 14,620 186.40 1.27 % Theo dõi
80. [0] Lamquan
2 2 0 0 100.00 % 200 141.50 70.75 % Theo dõi
81. [0] babyit2tipstervn
9 5 2 2 71.43 % 200 135.20 67.60 % Theo dõi
82. [0] HAMTA
99 53 4 42 55.79 % 47,500 135.00 0.28 % Theo dõi
83. [0] Mitma87
3 1 0 2 33.33 % 1,500 100.00 6.67 % Theo dõi
84. [0] Tranvannambmt
2 1 0 1 50.00 % 110 90.00 81.82 % Theo dõi
85. [0] Mylove
7 4 0 3 57.14 % 370 88.80 24.00 % Theo dõi
86. [0] nvtothg2017
134 64 0 70 47.76 % 67,000 60.00 0.09 % Theo dõi
87. [0] ngockylan
3 2 0 1 66.67 % 1,500 50.00 3.33 % Theo dõi
88. [0] hongnhien0687
39 19 0 20 48.72 % 19,500 47.50 0.24 % Theo dõi
89. [0] baolockhu7
9 7 0 2 77.78 % 90 40.30 44.78 % Theo dõi
90. [0] tominhnhut88
3 2 0 1 66.67 % 300 37.00 12.33 % Theo dõi
91. [0] BettingWinTip
7 4 0 3 57.14 % 700 26.00 3.71 % Theo dõi
92. [+1] longho
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
93. [-1] mimi99
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
94. [0] sausageiswho
2 2 0 0 100.00 % 20 21.20 106.00 % Theo dõi
95. [0] Dangvu
3 1 0 2 33.33 % 410 11.00 2.68 % Theo dõi
96. [0] TiTiTran
1 1 0 0 100.00 % 10 9.60 96.00 % Theo dõi
97. [0] Kimanh2810
2 1 0 1 50.00 % 100 7.50 7.50 % Theo dõi
98. [0] Bet_Bong_2tip
18 8 0 10 44.44 % 9,000 5.00 0.06 % Theo dõi
99. [0] Gietchicai68
1 1 0 0 100.00 % 10 4.85 48.50 % Theo dõi
100. [0] bstuttit
6 3 1 2 60.00 % 50 4.75 9.50 % Theo dõi