Tipstervn.com - Cổng thông tin dự đoán bóng đá số 1 Việt Nam

TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Datip09
313 145 12 156 48.17 % 147,070 17,807.55 12.11 % Theo dõi
2. [0] Hoangtran89
260 145 21 94 60.67 % 118,630 15,949.20 13.44 % Theo dõi
3. [0] Messi_Barca
625 338 8 279 54.78 % 307,230 14,509.60 4.72 % Theo dõi
4. [0] Quangtoan
252 106 15 131 44.73 % 101,880 13,135.10 12.89 % Theo dõi
5. [0] ytrime
386 195 21 170 53.42 % 175,640 12,435.55 7.08 % Theo dõi
6. [0] TipsVip
553 282 28 243 53.71 % 262,500 12,270.00 4.67 % Theo dõi
7. [+1] Meoden
225 120 17 88 57.69 % 104,000 10,882.50 10.46 % Theo dõi
8. [-1] longken
540 275 10 255 51.89 % 264,700 10,117.50 3.82 % Theo dõi
9. [0] HaiNG
497 245 50 202 54.81 % 223,500 9,317.50 4.17 % Theo dõi
10. [+3] Caothu
493 249 26 218 53.32 % 233,450 8,220.00 3.52 % Theo dõi
11. [-1] mastertx
631 315 25 291 51.98 % 302,510 8,153.90 2.70 % Theo dõi
12. [-1] HoangDuong
45 31 3 11 73.81 % 21,000 7,997.50 38.08 % Theo dõi
13. [-1] hackervn888
267 94 6 167 36.02 % 130,500 7,980.00 6.11 % Theo dõi
14. [0] Buihoanggialong
88 50 1 37 57.47 % 37,500 7,162.00 19.10 % Theo dõi
15. [0] baotuan6789
302 125 22 155 44.64 % 139,020 7,102.50 5.11 % Theo dõi
16. [0] tipsternguyen
438 225 22 191 54.09 % 208,000 6,935.00 3.33 % Theo dõi
17. [0] under12
307 157 13 137 53.40 % 146,410 5,904.85 4.03 % Theo dõi
18. [0] giabang87
47 27 2 18 60.00 % 22,500 5,795.00 25.76 % Theo dõi
19. [0] OverUnderTips
63 32 5 26 55.17 % 29,000 5,750.00 19.83 % Theo dõi
20. [0] Khiembacson
99 54 7 38 58.70 % 41,270 5,743.10 13.92 % Theo dõi
21. [0] BestTips
637 329 40 268 55.11 % 286,040 5,524.70 1.93 % Theo dõi
22. [0] Mariaozawa
131 64 2 65 49.61 % 64,010 5,513.50 8.61 % Theo dõi
23. [0] tduykhanh84
239 107 5 127 45.73 % 116,950 5,065.25 4.33 % Theo dõi
24. [0] Kingmaxbet
17 13 0 4 76.47 % 7,200 5,023.00 69.76 % Theo dõi
25. [0] tungnt1996
153 67 8 78 46.21 % 72,500 4,990.00 6.88 % Theo dõi
26. [0] PhuongAnhLe
41 27 1 13 67.50 % 20,000 4,980.00 24.90 % Theo dõi
27. [0] kingoftip
69 24 1 44 35.29 % 34,000 4,945.00 14.54 % Theo dõi
28. [0] baongoc2503
191 95 6 90 51.35 % 92,500 4,045.00 4.37 % Theo dõi
29. [0] mittodo999
21 12 3 6 66.67 % 9,000 2,957.50 32.86 % Theo dõi
30. [0] thumiss86
15 13 1 1 92.86 % 4,920 2,793.90 56.79 % Theo dõi
31. [0] TuanBin
24 15 1 8 65.22 % 11,500 2,350.00 20.43 % Theo dõi
32. [0] Akinakin99
27 17 0 10 62.96 % 13,500 2,330.00 17.26 % Theo dõi
33. [0] minmax
173 82 20 71 53.59 % 74,910 2,323.40 3.10 % Theo dõi
34. [0] louis1503
15 11 0 4 73.33 % 7,500 2,197.50 29.30 % Theo dõi
35. [0] TuanPro
66 35 4 27 56.45 % 29,040 2,072.20 7.14 % Theo dõi
36. [0] SheVaNo1
87 35 7 45 43.75 % 40,000 2,050.00 5.13 % Theo dõi
37. [0] Duy26779
45 22 4 19 53.66 % 19,210 1,992.50 10.37 % Theo dõi
38. [0] JMT2291
52 27 4 21 56.25 % 24,000 1,965.00 8.19 % Theo dõi
39. [0] phulac99
92 41 18 33 55.41 % 37,000 1,925.00 5.20 % Theo dõi
40. [0] yasichiaki
113 60 2 51 54.05 % 54,030 1,791.10 3.32 % Theo dõi
41. [0] Hungvippro
9 5 1 3 62.50 % 3,510 1,630.00 46.44 % Theo dõi
42. [0] Lavigne
196 59 0 137 30.10 % 97,510 1,630.00 1.67 % Theo dõi
43. [0] Gaucodoc
56 28 4 24 53.85 % 20,390 1,475.40 7.24 % Theo dõi
44. [0] Ducanhguyen
6 4 0 2 66.67 % 2,550 1,462.50 57.35 % Theo dõi
45. [0] PhongLe
3 3 0 0 100.00 % 1,500 1,420.00 94.67 % Theo dõi
46. [0] hatam
12 8 0 4 66.67 % 6,000 1,420.00 23.67 % Theo dõi
47. [0] thuan_d
30 15 2 13 53.57 % 14,000 1,397.50 9.98 % Theo dõi
48. [0] Cutu
18 7 2 9 43.75 % 7,800 1,330.00 17.05 % Theo dõi
49. [0] O_X_TIPS
19 10 0 9 52.63 % 9,500 1,315.00 13.84 % Theo dõi
50. [0] BongCo
37 18 6 13 58.06 % 15,010 1,300.10 8.66 % Theo dõi
51. [0] NhatNguyen
71 36 2 33 52.17 % 32,410 1,237.60 3.82 % Theo dõi
52. [0] machongquan
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,140.00 38.00 % Theo dõi
53. [0] kuru9x
7 5 0 2 71.43 % 2,800 1,137.00 40.61 % Theo dõi
54. [0] Winnerwon2018
48 25 2 21 54.35 % 22,310 1,109.00 4.97 % Theo dõi
55. [0] Lavie
195 62 1 132 31.96 % 97,000 1,092.50 1.13 % Theo dõi
56. [0] legend1987
30 15 1 14 51.72 % 14,500 1,035.00 7.14 % Theo dõi
57. [0] crystal
2 2 0 0 100.00 % 1,000 970.00 97.00 % Theo dõi
58. [0] biman1999
9 5 0 4 55.56 % 3,250 968.50 29.80 % Theo dõi
59. [0] bokinhthanh
9 6 0 3 66.67 % 4,500 910.00 20.22 % Theo dõi
60. [0] minhthao1195
5 4 0 1 80.00 % 2,500 905.00 36.20 % Theo dõi
61. [0] devilbk90
107 52 4 51 50.49 % 46,690 843.40 1.81 % Theo dõi
62. [0] Gaprooo
9 5 0 4 55.56 % 4,500 720.00 16.00 % Theo dõi
63. [0] Zomlun
36 18 1 17 51.43 % 15,540 709.70 4.57 % Theo dõi
64. [0] Quynhla2014
9 5 0 4 55.56 % 4,500 700.00 15.56 % Theo dõi
65. [0] trandiphuc
6 4 0 2 66.67 % 2,200 683.50 31.07 % Theo dõi
66. [0] Toitrolai
4 3 0 1 75.00 % 1,060 651.00 61.42 % Theo dõi
67. [0] hoa201818
9 5 0 4 55.56 % 4,500 625.00 13.89 % Theo dõi
68. [0] Narcos9992
3 2 0 1 66.67 % 1,500 540.00 36.00 % Theo dõi
69. [0] chanlevietnam
20 11 1 8 57.89 % 9,500 517.50 5.45 % Theo dõi
70. [0] axtanh
37 18 1 18 50.00 % 13,400 516.00 3.85 % Theo dõi
71. [0] hotboy83
3 2 0 1 66.67 % 1,500 510.00 34.00 % Theo dõi
72. [0] akaminthu
3 2 0 1 66.67 % 1,500 500.00 33.33 % Theo dõi
73. [0] Leo_nguyen81
134 71 3 60 54.20 % 64,300 493.00 0.77 % Theo dõi
74. [0] giangc7
20 11 0 9 55.00 % 10,000 492.50 4.93 % Theo dõi
75. [0] Nav_kid
8 5 0 3 62.50 % 3,600 486.00 13.50 % Theo dõi
76. [0] tungduyvu
2 1 1 0 100.00 % 500 480.00 96.00 % Theo dõi
77. [0] vlcaybai79
6 4 0 2 66.67 % 2,510 474.60 18.91 % Theo dõi
78. [0] iiooll2
1 1 0 0 100.00 % 500 455.00 91.00 % Theo dõi
79. [0] hachitip
12 6 0 6 50.00 % 6,000 425.00 7.08 % Theo dõi
80. [0] ilikeit89
8 4 1 3 57.14 % 3,500 385.00 11.00 % Theo dõi
81. [0] payet69
3 2 0 1 66.67 % 1,500 380.00 25.33 % Theo dõi
82. [0] bibokenxin
3 1 0 2 33.33 % 1,500 350.00 23.33 % Theo dõi
83. [0] TopSoccerPick
37 20 0 17 54.05 % 18,500 345.00 1.86 % Theo dõi
84. [0] soikeofreetip
3 2 0 1 66.67 % 1,500 335.00 22.33 % Theo dõi
85. [0] cungnhauvebo
70 35 3 32 52.24 % 33,500 332.50 0.99 % Theo dõi
86. [0] Anhalt
4 3 0 1 75.00 % 1,110 316.30 28.50 % Theo dõi
87. [0] Phuongbigbet
5 2 1 2 50.00 % 670 315.10 47.03 % Theo dõi
88. [0] zzzthanhprozzz
25 12 1 12 50.00 % 11,600 315.00 2.72 % Theo dõi
89. [0] PandaTIP
14 6 3 5 54.55 % 5,500 310.00 5.64 % Theo dõi
90. [0] iiooll
11 6 0 5 54.55 % 5,500 290.00 5.27 % Theo dõi
91. [0] Levanhan
18 11 0 7 61.11 % 7,530 275.40 3.66 % Theo dõi
92. [0] cocau456789
35 17 1 17 50.00 % 16,950 252.00 1.49 % Theo dõi
93. [0] paulpowellbet
31 18 2 11 62.07 % 1,340 238.35 17.79 % Theo dõi
94. [0] thongtuyen2786
125 52 13 60 46.43 % 55,700 230.00 0.41 % Theo dõi
95. [0] testhethong
9 4 2 3 57.14 % 1,050 194.50 18.52 % Theo dõi
96. [0] AnhTuan
9 5 0 4 55.56 % 4,500 187.50 4.17 % Theo dõi
97. [0] takeshi1990
48 25 1 22 53.19 % 23,500 182.50 0.78 % Theo dõi
98. [0] Chipuku
2 1 0 1 50.00 % 550 180.00 32.73 % Theo dõi
99. [0] Lamquan
2 2 0 0 100.00 % 200 141.50 70.75 % Theo dõi
100. [0] babyit2tipstervn
9 5 2 2 71.43 % 200 135.20 67.60 % Theo dõi