TOP TIPSTER

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] trinhhonghiep
331 182 12 137 57.05 % 156,560 16,833.95 10.75 % Theo dõi
2. [0] mastertx
349 189 15 145 56.59 % 166,510 14,848.90 8.92 % Theo dõi
3. [0] under12
213 118 7 88 57.28 % 102,510 10,810.35 10.55 % Theo dõi
4. [0] Lavigne
72 31 0 41 43.06 % 36,000 9,700.00 26.94 % Theo dõi
5. [0] Messi_Barca
206 117 2 87 57.35 % 101,270 8,862.50 8.75 % Theo dõi
6. [0] Mariaozawa
48 30 1 17 63.83 % 23,010 8,261.00 35.90 % Theo dõi
7. [0] tipsternguyen
328 171 18 139 55.16 % 155,000 7,357.50 4.75 % Theo dõi
8. [0] Buihoanggialong
88 50 1 37 57.47 % 37,500 7,162.00 19.10 % Theo dõi
9. [0] Meoden
150 80 12 58 57.97 % 69,000 7,047.50 10.21 % Theo dõi
10. [0] baotuan6789
65 36 7 22 62.07 % 29,000 6,412.50 22.11 % Theo dõi
11. [0] OverUnderTips
63 32 5 26 55.17 % 29,000 5,750.00 19.83 % Theo dõi
12. [0] Khiembacson
99 54 7 38 58.70 % 41,270 5,743.10 13.92 % Theo dõi
13. [0] HaiNG
66 37 6 23 61.67 % 30,000 5,097.50 16.99 % Theo dõi
14. [0] PhuongAnhLe
41 27 1 13 67.50 % 20,000 4,980.00 24.90 % Theo dõi
15. [0] longken
36 22 0 14 61.11 % 18,000 4,777.50 26.54 % Theo dõi
16. [0] lucxu
326 165 20 141 53.92 % 152,460 4,583.00 3.01 % Theo dõi
17. [0] BestTips
188 102 8 78 56.67 % 79,500 4,011.80 5.05 % Theo dõi
18. [0] tduykhanh84
72 40 1 31 56.34 % 35,450 3,552.75 10.02 % Theo dõi
19. [0] root
94 50 4 40 55.56 % 44,510 3,494.00 7.85 % Theo dõi
20. [0] tonggiang
186 93 9 84 52.54 % 88,500 3,400.00 3.84 % Theo dõi
21. [0] Tonngokhong
505 247 26 232 51.57 % 239,500 3,250.00 1.36 % Theo dõi
22. [0] thanhcong0914711597
96 53 6 37 58.89 % 44,500 2,887.50 6.49 % Theo dõi
23. [0] minmax
158 76 17 65 53.90 % 68,910 2,858.40 4.15 % Theo dõi
24. [0] BOYLANHLUNG
502 247 54 201 55.13 % 220,820 2,796.45 1.27 % Theo dõi
25. [0] Jangby
57 30 2 25 54.55 % 27,500 2,790.00 10.15 % Theo dõi
26. [0] louis1503
15 11 0 4 73.33 % 7,500 2,197.50 29.30 % Theo dõi
27. [0] antonkist
174 85 8 81 51.20 % 80,630 2,159.90 2.68 % Theo dõi
28. [0] fanmuclub13
34 18 3 13 58.06 % 15,500 2,125.00 13.71 % Theo dõi
29. [0] TuanPro
66 35 4 27 56.45 % 29,040 2,072.20 7.14 % Theo dõi
30. [0] TopSoccerPick
16 10 0 6 62.50 % 8,000 2,045.00 25.56 % Theo dõi
31. [0] vuabet
20 11 3 6 64.71 % 8,500 1,842.50 21.68 % Theo dõi
32. [0] Hungvippro
9 5 1 3 62.50 % 3,510 1,630.00 46.44 % Theo dõi
33. [0] ngaytuoimoi
108 48 12 48 50.00 % 47,600 1,540.00 3.24 % Theo dõi
34. [0] PhongLe
3 3 0 0 100.00 % 1,500 1,420.00 94.67 % Theo dõi
35. [0] Leo_nguyen81
119 64 3 52 55.17 % 56,800 1,393.00 2.45 % Theo dõi
36. [0] O_X_TIPS
19 10 0 9 52.63 % 9,500 1,315.00 13.84 % Theo dõi
37. [0] Caothu
40 19 4 17 52.78 % 18,000 1,272.50 7.07 % Theo dõi
38. [0] Votong79
33 19 1 13 59.38 % 14,530 1,183.20 8.14 % Theo dõi
39. [0] Hoangtran89
6 5 0 1 83.33 % 2,620 1,157.50 44.18 % Theo dõi
40. [0] Giangnet558
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,155.00 38.50 % Theo dõi
41. [0] machongquan
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,140.00 38.00 % Theo dõi
42. [0] kuru9x
7 5 0 2 71.43 % 2,800 1,137.00 40.61 % Theo dõi
43. [0] HAMTA
97 53 4 40 56.99 % 46,500 1,135.00 2.44 % Theo dõi
44. [0] phulac99
68 29 15 24 54.72 % 26,500 1,117.50 4.22 % Theo dõi
45. [0] Cutu
12 5 0 7 41.67 % 5,800 1,095.00 18.88 % Theo dõi
46. [0] Akinakin99
9 6 0 3 66.67 % 4,500 1,052.50 23.39 % Theo dõi
47. [0] crystal
2 2 0 0 100.00 % 1,000 970.00 97.00 % Theo dõi
48. [0] biman1999
9 5 0 4 55.56 % 3,250 968.50 29.80 % Theo dõi
49. [0] TRUMCACUOC2105
7 4 1 2 66.67 % 3,000 965.00 32.17 % Theo dõi
50. [0] thuan_d
27 13 2 12 52.00 % 12,500 927.50 7.42 % Theo dõi
51. [0] Dinhdinh09
35 16 5 14 53.33 % 13,600 840.00 6.18 % Theo dõi
52. [0] TipsVip
45 24 1 20 54.55 % 22,000 717.50 3.26 % Theo dõi
53. [0] Narcos9992
3 2 0 1 66.67 % 1,500 540.00 36.00 % Theo dõi
54. [0] hotboy83
3 2 0 1 66.67 % 1,500 510.00 34.00 % Theo dõi
55. [0] giangc7
20 11 0 9 55.00 % 10,000 492.50 4.93 % Theo dõi
56. [0] Nav_kid
8 5 0 3 62.50 % 3,600 486.00 13.50 % Theo dõi
57. [0] tungduyvu
2 1 1 0 100.00 % 500 480.00 96.00 % Theo dõi
58. [0] Pro186
9 4 2 3 57.14 % 3,500 420.00 12.00 % Theo dõi
59. [0] minhthao1195
4 3 0 1 75.00 % 2,000 385.00 19.25 % Theo dõi
60. [0] ilikeit89
8 4 1 3 57.14 % 3,500 385.00 11.00 % Theo dõi
61. [0] payet69
3 2 0 1 66.67 % 1,500 380.00 25.33 % Theo dõi
62. [0] cungnhauvebo
70 35 3 32 52.24 % 33,500 332.50 0.99 % Theo dõi
63. [0] Anhalt
4 3 0 1 75.00 % 1,110 316.30 28.50 % Theo dõi
64. [0] vuv5000
8 4 2 2 66.67 % 2,510 302.80 12.06 % Theo dõi
65. [0] Levanhan
18 11 0 7 61.11 % 7,530 275.40 3.66 % Theo dõi
66. [0] tipshanicap
239 123 8 108 53.25 % 114,520 267.50 0.23 % Theo dõi
67. [0] cocau456789
35 17 1 17 50.00 % 16,950 252.00 1.49 % Theo dõi
68. [0] Trungvipbt
417 150 3 264 36.23 % 207,000 245.00 0.12 % Theo dõi
69. [0] paulpowellbet
31 18 2 11 62.07 % 1,340 238.35 17.79 % Theo dõi
70. [0] thongtuyen2786
125 52 13 60 46.43 % 55,700 230.00 0.41 % Theo dõi
71. [0] testhethong
9 4 2 3 57.14 % 1,050 194.50 18.52 % Theo dõi
72. [0] baongoc2503
3 2 0 1 66.67 % 1,500 187.50 12.50 % Theo dõi
73. [0] AnhTuan
9 5 0 4 55.56 % 4,500 187.50 4.17 % Theo dõi
74. [0] Lamquan
2 2 0 0 100.00 % 200 141.50 70.75 % Theo dõi
75. [0] Tranvannambmt
2 1 0 1 50.00 % 110 90.00 81.82 % Theo dõi
76. [0] Mylove
7 4 0 3 57.14 % 370 88.80 24.00 % Theo dõi
77. [+1] ngockylan
3 2 0 1 66.67 % 1,500 50.00 3.33 % Theo dõi
78. [+1] hongnhien0687
39 19 0 20 48.72 % 19,500 47.50 0.24 % Theo dõi
79. [+1] baolockhu7
9 7 0 2 77.78 % 90 40.30 44.78 % Theo dõi
80. [+1] tominhnhut88
3 2 0 1 66.67 % 300 37.00 12.33 % Theo dõi
81. [+1] BettingWinTip
7 4 0 3 57.14 % 700 26.00 3.71 % Theo dõi
82. [+2] longho
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
83. [0] mimi99
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
84. [+1] Dangvu
3 1 0 2 33.33 % 410 11.00 2.68 % Theo dõi
85. [+1] TiTiTran
1 1 0 0 100.00 % 10 9.60 96.00 % Theo dõi
86. [-9] Kimanh2810
2 1 0 1 50.00 % 100 7.50 7.50 % Theo dõi
87. [0] Gietchicai68
1 1 0 0 100.00 % 10 4.85 48.50 % Theo dõi
88. [0] bstuttit
6 3 1 2 60.00 % 50 4.75 9.50 % Theo dõi
89. [0] Betkiemsong
2 1 0 1 50.00 % 20 -1.10 -5.50 % Theo dõi
90. [0] netsunshadow
7 3 1 3 50.00 % 60 -1.75 -2.92 % Theo dõi
91. [0] Linhmeo
2 1 0 1 50.00 % 100 -2.50 -2.50 % Theo dõi
92. [0] hoanghaivn93
5 2 1 2 50.00 % 2,000 -5.00 -0.25 % Theo dõi
93. [0] zinghoang123
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
94. [+1] sonhp888
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
95. [-1] Quangbinh
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
96. [0] testhethong03
4 1 0 3 25.00 % 40 -15.80 -39.50 % Theo dõi
97. [0] bongbong22
5 1 1 3 25.00 % 40 -18.70 -46.75 % Theo dõi
98. [0] Totrung
3 0 0 3 0 % 30 -30.00 -100.00 % Theo dõi
99. [0] Hunghero
3 1 1 1 50.00 % 1,000 -40.00 -4.00 % Theo dõi
100. [0] chimsedo
3 1 1 1 50.00 % 60 -41.60 -69.33 % Theo dõi