TOP TIPSTER THÁNG 09

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [-1] Buihoanggialong
64 39 1 24 61.90 % 25,500 7,219.50 28.31 % Theo dõi
2. [-1] Phuckr3
37 26 3 8 76.47 % 17,000 5,745.00 33.79 % Theo dõi
3. [-1] tipshanicap
24 16 1 7 69.57 % 11,500 3,212.50 27.93 % Theo dõi
4. [0] Leo_nguyen81
37 23 0 14 62.16 % 17,300 2,683.00 15.51 % Theo dõi
5. [0] nhanchudu
17 9 0 8 52.94 % 8,500 2,665.00 31.35 % Theo dõi
6. [0] TuanPro
28 15 3 10 60.00 % 10,540 2,282.20 21.65 % Theo dõi
7. [0] Meoden
57 30 4 23 56.60 % 26,500 2,050.00 7.74 % Theo dõi
8. [0] Khiembacson
73 38 3 32 54.29 % 30,270 1,988.10 6.57 % Theo dõi
9. [-2] yeubongda
5 5 0 0 100.00 % 1,520 1,600.90 105.32 % Theo dõi
10. [+1] PhongLe
3 3 0 0 100.00 % 1,500 1,420.00 94.67 % Theo dõi
11. [0] mastertx
15 9 1 5 64.29 % 7,000 1,350.00 19.29 % Theo dõi
12. [0] BestTips
46 27 3 16 62.79 % 11,000 1,066.80 9.70 % Theo dõi
13. [0] Akinakin99
9 6 0 3 66.67 % 4,500 1,052.50 23.39 % Theo dõi
14. [0] thuan_d
27 13 2 12 52.00 % 12,500 927.50 7.42 % Theo dõi
15. [-1] RoseNguyen
6 3 0 3 50.00 % 3,000 810.00 27.00 % Theo dõi
16. [0] killbookie
9 5 0 4 55.56 % 4,500 760.00 16.89 % Theo dõi
17. [+1] Tonngokhong
87 42 8 37 53.16 % 39,500 745.00 1.89 % Theo dõi
18. [0] machongquan
1 1 0 0 100.00 % 500 645.00 129.00 % Theo dõi
19. [0] hotboy83
3 2 0 1 66.67 % 1,500 510.00 34.00 % Theo dõi
20. [0] Nav_kid
8 5 0 3 62.50 % 3,600 486.00 13.50 % Theo dõi
21. [0] kuru9x
1 1 0 0 100.00 % 500 405.00 81.00 % Theo dõi
22. [0] Levanhan
18 11 0 7 61.11 % 7,530 275.40 3.66 % Theo dõi
23. [0] minhthao1195
3 2 0 1 66.67 % 1,500 265.00 17.67 % Theo dõi
24. [0] TheAnh17
88 44 1 43 50.57 % 42,020 203.20 0.48 % Theo dõi
25. [0] lucxu
9 4 1 4 50.00 % 4,000 167.50 4.19 % Theo dõi
26. [-1] Mylove
7 4 0 3 57.14 % 370 88.80 24.00 % Theo dõi
27. [0] nguoikophoi
17 9 0 8 52.94 % 8,500 60.00 0.71 % Theo dõi
28. [+1] ngaytuoimoi
31 14 3 14 50.00 % 13,600 7.50 0.06 % Theo dõi
29. [0] trinhhonghiep
1 1 0 0 100.00 % 10 7.40 74.00 % Theo dõi
30. [-1] bstuttit
6 3 1 2 60.00 % 50 4.75 9.50 % Theo dõi
31. [-1] chimsedo
3 1 1 1 50.00 % 60 -41.60 -69.33 % Theo dõi
32. [-1] Thanbanh91
1 0 0 1 0 % 100 -100.00 -100.00 % Theo dõi
33. [+4] BOYLANHLUNG
90 45 7 38 54.22 % 41,010 -110.00 -0.27 % Theo dõi
34. [-1] 1mauden
6 3 0 3 50.00 % 3,000 -145.00 -4.83 % Theo dõi
35. [0] tipsternguyen
35 18 1 16 52.94 % 17,000 -147.50 -0.87 % Theo dõi
36. [-1] TuanTomas
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -150.00 -10.00 % Theo dõi
37. [-1] hongnhien0687
27 13 0 14 48.15 % 13,500 -152.50 -1.13 % Theo dõi
38. [-1] Nguyen
3 1 0 2 33.33 % 1,100 -155.00 -14.09 % Theo dõi
39. [-1] Mrleo
6 2 0 4 33.33 % 240 -202.40 -84.33 % Theo dõi
40. [-1] thuando
27 12 2 13 48.00 % 12,500 -230.00 -1.84 % Theo dõi
41. [-1] AbellTB
6 1 1 4 20.00 % 500 -239.00 -47.80 % Theo dõi
42. [0] TipDarkrai
9 4 1 4 50.00 % 4,000 -285.00 -7.13 % Theo dõi
43. [-2] Trungvipbt
17 7 0 10 41.18 % 8,500 -300.00 -3.53 % Theo dõi
44. [0] akiralove
4 2 1 1 66.67 % 710 -343.40 -48.37 % Theo dõi
45. [0] raumuongxaotoi
25 13 2 10 56.52 % 11,200 -444.50 -3.97 % Theo dõi
46. [0] hiendnq
16 8 0 8 50.00 % 7,600 -447.50 -5.89 % Theo dõi
47. [-1] VietHD
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
48. [0] thienvo
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
49. [0] xuanyeuthuong
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
50. [0] Comandont123
3 1 0 2 33.33 % 900 -512.00 -56.89 % Theo dõi
51. [+1] Trongnhan
4 1 0 3 25.00 % 530 -512.10 -96.62 % Theo dõi
52. [+1] lamnguyensg
32 14 2 16 46.67 % 15,000 -530.00 -3.53 % Theo dõi
53. [-1] tipodds
27 15 0 12 55.56 % 12,300 -532.50 -4.33 % Theo dõi
54. [0] NgaLe
82 41 3 38 51.90 % 38,450 -545.50 -1.42 % Theo dõi
55. [0] hoang2806
44 22 1 21 51.16 % 19,540 -579.50 -2.97 % Theo dõi
56. [0] akaminthu
80 39 2 39 50.00 % 39,000 -580.00 -1.49 % Theo dõi
57. [-1] Culeo102
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -735.00 -49.00 % Theo dõi
58. [0] MasterRoshi
2 0 0 2 0 % 800 -800.00 -100.00 % Theo dõi
59. [0] 68soccertips
28 10 2 16 38.46 % 13,000 -867.50 -6.67 % Theo dõi
60. [0] tuandobt
17 7 3 7 50.00 % 7,000 -882.50 -12.61 % Theo dõi
61. [0] bettingtv
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -930.00 -31.00 % Theo dõi
62. [0] AcerIconia
3 0 1 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
63. [+47] Overft
20 9 1 10 47.37 % 9,500 -1,020.00 -10.74 % Theo dõi
64. [0] Bachduong
12 4 2 6 40.00 % 5,000 -1,070.00 -21.40 % Theo dõi
65. [0] agoodweb
4 0 0 4 0 % 1,150 -1,150.00 -100.00 % Theo dõi
66. [+1] Meocon
21 8 3 10 44.44 % 9,000 -1,205.00 -13.39 % Theo dõi
67. [0] XuanMai
60 25 1 34 42.37 % 29,500 -1,435.00 -4.86 % Theo dõi
68. [0] Tipdayroi
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,500.00 -100.00 % Theo dõi
69. [0] beta
9 3 0 6 33.33 % 4,500 -1,620.00 -36.00 % Theo dõi
70. [-2] John_smith
18 8 0 10 44.44 % 9,000 -1,860.00 -20.67 % Theo dõi
71. [-1] Thieuthua
27 12 1 14 46.15 % 11,530 -1,969.40 -17.08 % Theo dõi
72. [0] Tan76
20 8 0 12 40.00 % 10,000 -2,037.50 -20.38 % Theo dõi
73. [+2] NgaleCadopage
63 29 3 31 48.33 % 30,000 -2,040.00 -6.80 % Theo dõi
74. [0] thuphuong96
6 1 0 5 16.67 % 3,000 -2,055.00 -68.50 % Theo dõi
75. [0] nvtothg2017
51 23 0 28 45.10 % 25,500 -2,165.00 -8.49 % Theo dõi
76. [-1] Quyenthanh
9 2 1 6 25.00 % 4,000 -2,240.00 -56.00 % Theo dõi
77. [-2] GaCon
9 2 0 7 22.22 % 4,500 -2,290.00 -50.89 % Theo dõi
78. [0] ZORO
86 42 6 38 52.50 % 40,000 -2,345.00 -5.86 % Theo dõi
79. [0] gapthepx2
62 30 0 32 48.39 % 31,000 -2,532.50 -8.17 % Theo dõi
80. [0] thongtuyen2786
45 18 3 24 42.86 % 21,000 -2,810.00 -13.38 % Theo dõi
81. [0] Lightning
24 7 3 14 33.33 % 9,910 -3,412.50 -34.43 % Theo dõi
82. [0] vuac22
41 17 1 23 42.50 % 14,900 -4,251.50 -28.53 % Theo dõi
83. [0] baopropanda199
33 12 2 19 38.71 % 15,010 -4,508.00 -30.03 % Theo dõi
84. [0] thanhlongnhi212
49 21 2 26 44.68 % 17,790 -5,225.50 -29.37 % Theo dõi