TOP TIPSTER THÁNG 10

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] mastertx
90 53 3 34 60.92 % 43,500 8,037.50 18.48 % Theo dõi
2. [0] BOYLANHLUNG
88 54 7 27 66.67 % 38,300 6,624.50 17.30 % Theo dõi
3. [0] longken
90 48 0 42 53.33 % 45,000 6,467.50 14.37 % Theo dõi
4. [0] OverUnderTips
36 22 0 14 61.11 % 18,000 5,865.00 32.58 % Theo dõi
5. [0] Tonngokhong
93 50 3 40 55.56 % 45,000 5,327.50 11.84 % Theo dõi
6. [0] HAMTA
59 39 2 18 68.42 % 28,500 5,245.00 18.40 % Theo dõi
7. [0] Meoden
41 23 5 13 63.89 % 18,000 4,890.00 27.17 % Theo dõi
8. [0] thongtuyen2786
75 33 10 32 50.77 % 32,200 4,250.00 13.20 % Theo dõi
9. [0] Khiembacson
26 16 4 6 72.73 % 11,000 3,755.00 34.14 % Theo dõi
10. [0] tychuot
90 45 0 45 50.00 % 45,000 2,942.50 6.54 % Theo dõi
11. [0] Caothu
93 49 2 42 53.85 % 45,500 2,775.00 6.10 % Theo dõi
12. [0] tipsternguyen
93 52 2 39 57.14 % 45,500 2,575.00 5.66 % Theo dõi
13. [0] Hungvippro
9 5 1 3 62.50 % 3,510 1,630.00 46.44 % Theo dõi
14. [0] tipshanicap
90 48 2 40 54.55 % 43,020 1,627.50 3.78 % Theo dõi
15. [0] Votong79
29 14 0 15 48.28 % 13,030 1,572.50 12.07 % Theo dõi
16. [0] yasichiaki
12 8 0 4 66.67 % 4,530 1,571.10 34.68 % Theo dõi
17. [0] gapthepx2
48 26 2 20 56.52 % 23,000 1,487.50 6.47 % Theo dõi
18. [0] tungnt1996
85 43 4 38 53.09 % 40,500 1,287.50 3.18 % Theo dõi
19. [0] fanmuclub13
12 7 1 4 63.64 % 5,500 1,275.00 23.18 % Theo dõi
20. [0] danyrose
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,255.00 41.83 % Theo dõi
21. [0] Hoangtran89
6 5 0 1 83.33 % 2,620 1,157.50 44.18 % Theo dõi
22. [0] ngaytuoimoi
50 23 5 22 51.11 % 22,500 1,117.50 4.97 % Theo dõi
23. [0] dota2club
83 40 4 39 50.63 % 39,500 1,082.50 2.74 % Theo dõi
24. [0] biman1999
9 5 0 4 55.56 % 3,250 968.50 29.80 % Theo dõi
25. [0] giangc7
14 8 0 6 57.14 % 7,000 830.00 11.86 % Theo dõi
26. [0] kenlyrober
67 34 3 30 53.13 % 32,000 820.00 2.56 % Theo dõi
27. [0] kuru9x
6 4 0 2 66.67 % 2,300 732.00 31.83 % Theo dõi
28. [0] cungnhauvebo
41 21 2 18 53.85 % 19,500 702.50 3.60 % Theo dõi
29. [0] root
6 4 0 2 66.67 % 3,000 565.00 18.83 % Theo dõi
30. [0] BestTips
65 33 1 31 51.56 % 32,000 542.50 1.70 % Theo dõi
31. [0] machongquan
3 2 0 1 66.67 % 1,500 480.00 32.00 % Theo dõi
32. [0] mrlinh68
56 28 2 26 51.85 % 24,550 367.10 1.50 % Theo dõi
33. [0] Overft
68 35 2 31 53.03 % 33,000 295.00 0.89 % Theo dõi
34. [0] tipodds
9 5 0 4 55.56 % 4,500 290.00 6.44 % Theo dõi
35. [0] Linhvirgo
1 1 0 0 100.00 % 300 273.00 91.00 % Theo dõi
36. [0] thanhlongnhi212
7 4 0 3 57.14 % 3,500 255.00 7.29 % Theo dõi
37. [0] Tipdayroi
9 4 0 5 44.44 % 4,500 250.00 5.56 % Theo dõi
38. [0] paulpowellbet
31 18 2 11 62.07 % 1,340 238.35 17.79 % Theo dõi
39. [0] hongnhien0687
12 6 0 6 50.00 % 6,000 200.00 3.33 % Theo dõi
40. [0] AnhTuan
9 5 0 4 55.56 % 4,500 187.50 4.17 % Theo dõi
41. [0] Lamquan
2 2 0 0 100.00 % 200 141.50 70.75 % Theo dõi
42. [0] HamyLs
6 2 0 4 33.33 % 3,000 85.00 2.83 % Theo dõi
43. [0] mimi99
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
44. [0] longho
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
45. [0] climaxtips
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
46. [0] payet69
2 1 0 1 50.00 % 1,000 25.00 2.50 % Theo dõi
47. [0] Dangvu
3 1 0 2 33.33 % 410 11.00 2.68 % Theo dõi
48. [0] trinhhonghiep
3 2 0 1 66.67 % 30 7.60 25.33 % Theo dõi
49. [0] netsunshadow
5 2 1 2 50.00 % 40 3.70 9.25 % Theo dõi
50. [0] Linhmeo
2 1 0 1 50.00 % 100 -2.50 -2.50 % Theo dõi
51. [0] hoanghaivn93
5 2 1 2 50.00 % 2,000 -5.00 -0.25 % Theo dõi
52. [0] zinghoang123
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
53. [0] tominhnhut88
2 1 0 1 50.00 % 200 -13.00 -6.50 % Theo dõi
54. [0] Totrung
3 0 0 3 0 % 30 -30.00 -100.00 % Theo dõi
55. [0] antonkist
6 2 2 2 50.00 % 2,000 -35.00 -1.75 % Theo dõi
56. [0] trongnguyen294
2 1 0 1 50.00 % 1,000 -55.00 -5.50 % Theo dõi
57. [0] Lightning
61 30 3 28 51.72 % 24,590 -64.00 -0.26 % Theo dõi
58. [0] raumuong
3 1 1 1 50.00 % 1,000 -95.00 -9.50 % Theo dõi
59. [-1] vieteternity
27 14 0 13 51.85 % 12,030 -110.30 -0.92 % Theo dõi
60. [0] DuyDang
3 1 0 2 33.33 % 300 -122.00 -40.67 % Theo dõi
61. [0] TuanPro
38 20 1 17 54.05 % 18,500 -210.00 -1.14 % Theo dõi
62. [0] lucxu
65 32 4 29 52.46 % 30,500 -217.50 -0.71 % Theo dõi
63. [+3] Trungvipbt
66 28 2 36 43.75 % 32,000 -225.00 -0.70 % Theo dõi
64. [0] Buihoanggialong
21 9 0 12 42.86 % 10,500 -270.00 -2.57 % Theo dõi
65. [0] Mariaozawa
71 34 2 35 49.28 % 34,500 -302.50 -0.88 % Theo dõi
66. [0] PAKAKU
69 27 1 41 39.71 % 34,000 -365.00 -1.07 % Theo dõi
67. [0] agoodweb
4 1 0 3 25.00 % 800 -409.50 -51.19 % Theo dõi
68. [0] novemberrain179
6 3 0 3 50.00 % 2,100 -410.00 -19.52 % Theo dõi
69. [0] Cuonglh
3 1 0 2 33.33 % 1,200 -475.00 -39.58 % Theo dõi
70. [0] tipsterlinh
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
71. [0] nccbigbet
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
72. [0] nqvinh94
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -510.00 -34.00 % Theo dõi
73. [0] Min_Jee
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -530.00 -35.33 % Theo dõi
74. [0] saolasao1008
5 1 2 2 33.33 % 1,500 -540.00 -36.00 % Theo dõi
75. [0] phankhanhhoang21
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -555.00 -37.00 % Theo dõi
76. [0] Mita
35 17 2 16 51.52 % 16,500 -562.50 -3.41 % Theo dõi
77. [0] chickenkill13
2 0 0 2 0 % 600 -600.00 -100.00 % Theo dõi
78. [0] Trongnhan
5 2 0 3 40.00 % 2,500 -645.00 -25.80 % Theo dõi
79. [0] DOTHANHTIPSTER
8 3 1 4 42.86 % 3,500 -655.00 -18.71 % Theo dõi
80. [0] lamnguyensg
6 2 1 3 40.00 % 2,500 -690.00 -27.60 % Theo dõi
81. [0] Hoangoai
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -695.00 -46.33 % Theo dõi
82. [0] ace1506
6 2 0 4 33.33 % 2,510 -750.00 -29.88 % Theo dõi
83. [0] HOTGILR
19 9 1 9 50.00 % 9,000 -852.50 -9.47 % Theo dõi
84. [0] thanhcado
7 3 0 4 42.86 % 3,500 -932.50 -26.64 % Theo dõi
85. [0] RoseNguyen
13 4 0 9 30.77 % 6,500 -940.00 -14.46 % Theo dõi
86. [0] franco
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -990.00 -33.00 % Theo dõi
87. [0] Imamjn
3 1 0 2 33.33 % 1,010 -992.00 -98.22 % Theo dõi
88. [0] Quyenthanh
3 1 0 2 33.33 % 1,010 -992.20 -98.24 % Theo dõi
89. [0] tutumatien
12 5 0 7 41.67 % 6,000 -1,045.00 -17.42 % Theo dõi
90. [0] giahuyoo
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -1,135.00 -37.83 % Theo dõi
91. [0] cocau456789
4 0 1 3 0 % 1,500 -1,250.00 -83.33 % Theo dõi
92. [0] MinhMinh123
12 4 1 7 36.36 % 5,500 -1,350.00 -24.55 % Theo dõi
93. [0] haduy86
41 19 1 21 47.50 % 17,670 -1,377.40 -7.80 % Theo dõi
94. [0] John_smith
39 18 1 20 47.37 % 19,000 -1,445.00 -7.61 % Theo dõi
95. [+1] VuaBoCap_BMT
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,500.00 -100.00 % Theo dõi
96. [-1] Boylaka123
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,500.00 -100.00 % Theo dõi
97. [0] phongaka
15 6 0 9 40.00 % 6,300 -1,605.00 -25.48 % Theo dõi
98. [0] ricky025
55 26 1 28 48.15 % 27,000 -1,695.00 -6.28 % Theo dõi
99. [0] GIANGLINH
42 10 5 27 27.03 % 5,720 -1,737.40 -30.37 % Theo dõi
100. [0] yeubongda
75 32 4 39 45.07 % 35,500 -1,770.00 -4.99 % Theo dõi