TOP TIPSTER THÁNG 11

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [+1] antonkist
88 54 3 31 63.53 % 40,130 10,892.40 27.14 % Theo dõi
2. [0] tipsternguyen
67 40 6 21 65.57 % 30,500 7,442.50 24.40 % Theo dõi
3. [0] PhuongAnhLe
38 25 1 12 67.57 % 18,500 4,845.00 26.19 % Theo dõi
4. [-1] Phuckr3
41 27 1 13 67.50 % 20,000 4,460.00 22.30 % Theo dõi
5. [0] trinhhonghiep
83 49 1 33 59.76 % 40,510 4,337.15 10.71 % Theo dõi
6. [0] TheAnh17
72 39 4 29 57.35 % 34,000 2,400.00 7.06 % Theo dõi
7. [0] under12
63 35 2 26 57.38 % 30,500 2,395.00 7.85 % Theo dõi
8. [0] mastertx
75 39 4 32 54.93 % 35,500 2,367.50 6.67 % Theo dõi
9. [0] Dinhdinh09
20 12 3 5 70.59 % 7,200 2,095.00 29.10 % Theo dõi
10. [0] phongaka
84 42 2 40 51.22 % 41,000 1,952.50 4.76 % Theo dõi
11. [0] phulac99
27 12 8 7 63.16 % 9,500 1,815.00 19.11 % Theo dõi
12. [0] lucxu
74 36 7 31 53.73 % 33,500 1,637.50 4.89 % Theo dõi
13. [-1] fanmuclub13
17 9 2 6 60.00 % 7,500 1,340.00 17.87 % Theo dõi
14. [0] O_X_TIPS
19 10 0 9 52.63 % 9,500 1,315.00 13.84 % Theo dõi
15. [+1] ngaytuoimoi
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,235.00 41.17 % Theo dõi
16. [0] cocau456789
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,040.00 34.67 % Theo dõi
17. [0] gapthepx2
10 5 3 2 71.43 % 3,500 1,030.00 29.43 % Theo dõi
18. [0] Meoden
42 22 3 17 56.41 % 19,500 992.50 5.09 % Theo dõi
19. [-1] basac98
3 2 1 0 100.00 % 1,000 710.00 71.00 % Theo dõi
20. [-1] tonggiang
45 24 0 21 53.33 % 22,500 557.50 2.48 % Theo dõi
21. [0] danyrose
3 2 0 1 66.67 % 1,500 545.00 36.33 % Theo dõi
22. [0] tungduyvu
2 1 1 0 100.00 % 500 480.00 96.00 % Theo dõi
23. [0] cungnhauvebo
26 13 1 12 52.00 % 12,500 327.50 2.62 % Theo dõi
24. [0] Anhalt
4 3 0 1 75.00 % 1,110 316.30 28.50 % Theo dõi
25. [+4] BOYLANHLUNG
90 43 10 37 53.75 % 40,000 182.50 0.46 % Theo dõi
26. [0] machongquan
2 1 0 1 50.00 % 1,000 15.00 1.50 % Theo dõi
27. [-1] TiTiTran
1 1 0 0 100.00 % 10 9.60 96.00 % Theo dõi
28. [-1] netsunshadow
2 1 0 1 50.00 % 20 -5.45 -27.25 % Theo dõi
29. [0] Quangbinh
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
30. [0] root
53 26 1 26 50.00 % 26,000 -12.50 -0.05 % Theo dõi
31. [0] Leo_nguyen81
2 1 0 1 50.00 % 1,000 -20.00 -2.00 % Theo dõi
32. [+1] Trongnhan
2 1 0 1 50.00 % 1,000 -80.00 -8.00 % Theo dõi
33. [0] OverUnderTips
17 6 4 7 46.15 % 6,500 -90.00 -1.38 % Theo dõi
34. [0] agoodweb
12 5 0 7 41.67 % 5,300 -232.50 -4.39 % Theo dõi
35. [0] giangc7
6 3 0 3 50.00 % 3,000 -337.50 -11.25 % Theo dõi
36. [-2] GaCon
30 13 2 15 46.43 % 14,000 -365.00 -2.61 % Theo dõi
37. [0] baopropanda199
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -425.00 -28.33 % Theo dõi
38. [0] HamyLs
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -450.00 -30.00 % Theo dõi
39. [0] jetblack2995
9 3 1 5 37.50 % 4,000 -455.00 -11.38 % Theo dõi
40. [0] hanthong
45 22 3 20 52.38 % 21,000 -470.00 -2.24 % Theo dõi
41. [0] Alibobok
6 2 1 3 40.00 % 2,500 -510.00 -20.40 % Theo dõi
42. [0] TrumCaDo
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -520.00 -34.67 % Theo dõi
43. [0] huynhtandai95
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -565.00 -37.67 % Theo dõi
44. [0] Tipdayroi
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -585.00 -19.50 % Theo dõi
45. [0] novemberrain179
24 11 1 12 47.83 % 11,500 -745.00 -6.48 % Theo dõi
46. [0] ZORO
90 44 9 37 54.32 % 40,500 -812.50 -2.01 % Theo dõi
47. [0] akiralove
87 42 4 41 50.60 % 41,500 -817.50 -1.97 % Theo dõi
48. [0] giangnet481
56 23 4 29 44.23 % 26,000 -845.00 -3.25 % Theo dõi
49. [0] superluan
3 0 0 3 0 % 900 -900.00 -100.00 % Theo dõi
50. [0] Linhvirgo
15 7 0 8 46.67 % 7,150 -920.50 -12.87 % Theo dõi
51. [0] Root_King
3 0 1 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
52. [0] climaxtips
2 0 0 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
53. [-1] minmax
9 3 1 5 37.50 % 3,200 -1,026.00 -32.06 % Theo dõi
54. [0] phongtranminh
9 4 0 5 44.44 % 4,500 -1,030.00 -22.89 % Theo dõi
55. [0] rocker1209
37 14 2 21 40.00 % 17,500 -1,120.00 -6.40 % Theo dõi
56. [0] thongtuyen2786
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,250.00 -83.33 % Theo dõi
57. [0] nguoikophoi
8 2 1 5 28.57 % 3,500 -1,450.00 -41.43 % Theo dõi
58. [0] beta
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,500.00 -100.00 % Theo dõi
59. [0] XuanMai
7 1 2 4 20.00 % 2,500 -1,550.00 -62.00 % Theo dõi
60. [-2] yeubongda
42 17 1 24 41.46 % 20,500 -1,745.00 -8.51 % Theo dõi
61. [0] AcerIconia
43 19 1 23 45.24 % 21,000 -1,782.50 -8.49 % Theo dõi
62. [0] mrlinh68
21 8 2 11 42.11 % 9,500 -1,785.00 -18.79 % Theo dõi
63. [0] vuac22
33 16 1 16 50.00 % 16,000 -1,967.50 -12.30 % Theo dõi
64. [+3] Mr_Tip
87 40 4 43 48.19 % 41,500 -2,062.50 -4.97 % Theo dõi
65. [-1] tipshanicap
35 14 2 19 42.42 % 16,500 -2,565.00 -15.55 % Theo dõi
66. [0] linhc
60 22 5 33 40.00 % 10,390 -2,656.50 -25.57 % Theo dõi
67. [0] THANHHUY
9 2 0 7 22.22 % 4,500 -2,680.00 -59.56 % Theo dõi
68. [-2] Trungvipbt
83 30 0 53 36.14 % 41,500 -3,300.00 -7.95 % Theo dõi
69. [0] Lightning
50 20 4 26 43.48 % 23,000 -3,492.50 -15.18 % Theo dõi
70. [-1] kenlyrober
21 7 0 14 33.33 % 10,500 -3,945.00 -37.57 % Theo dõi
71. [+47] Overft
44 16 2 26 38.10 % 21,000 -4,702.50 -22.39 % Theo dõi
72. [0] HAMTA
33 10 2 21 32.26 % 15,500 -5,515.00 -35.58 % Theo dõi
73. [+1] Tonngokhong
90 37 4 49 43.02 % 43,000 -6,787.50 -15.78 % Theo dõi
74. [0] nhanchudu
69 20 0 49 28.99 % 34,500 -6,967.50 -20.20 % Theo dõi
75. [0] PAKAKU
69 18 1 50 26.47 % 34,000 -10,135.00 -29.81 % Theo dõi