TOP TIPSTER THÁNG 12

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Messi_Barca
72 51 1 20 71.83 % 34,770 11,470.00 32.99 % Theo dõi
2. [0] trinhhonghiep
89 53 5 31 63.10 % 42,000 10,557.50 25.14 % Theo dõi
3. [-1] Trungvipbt
86 34 1 51 40.00 % 42,500 5,782.50 13.61 % Theo dõi
4. [0] tonggiang
77 41 6 30 57.75 % 35,500 5,110.00 14.39 % Theo dõi
5. [0] lucxu
66 37 4 25 59.68 % 30,460 4,468.00 14.67 % Theo dõi
6. [0] under12
72 39 2 31 55.71 % 35,000 3,525.00 10.07 % Theo dõi
7. [0] baopropanda199
23 16 0 7 69.57 % 11,500 3,362.50 29.24 % Theo dõi
8. [0] mastertx
78 42 4 32 56.76 % 36,510 3,123.90 8.56 % Theo dõi
9. [+1] GaCon
92 46 5 41 52.87 % 43,500 2,827.50 6.50 % Theo dõi
10. [0] minmax
82 43 7 32 57.33 % 36,710 2,404.40 6.55 % Theo dõi
11. [0] ZORO
88 41 15 32 56.16 % 35,520 2,350.00 6.62 % Theo dõi
12. [0] Overft
60 32 4 24 57.14 % 28,000 2,260.00 8.07 % Theo dõi
13. [0] tipsternguyen
89 44 6 39 53.01 % 41,500 2,252.50 5.43 % Theo dõi
14. [0] kunchicharito
42 24 1 17 58.54 % 20,000 1,657.50 8.29 % Theo dõi
15. [0] Tonngokhong
78 38 5 35 52.05 % 36,500 1,247.50 3.42 % Theo dõi
16. [0] Cutu
12 5 0 7 41.67 % 5,800 1,095.00 18.88 % Theo dõi
17. [0] TRUMCACUOC2105
7 4 1 2 66.67 % 3,000 965.00 32.17 % Theo dõi
18. [0] louis1503
12 8 0 4 66.67 % 6,000 957.50 15.96 % Theo dõi
19. [0] BOYLANHLUNG
86 42 11 33 56.00 % 37,500 907.50 2.42 % Theo dõi
20. [0] cocau456789
8 5 0 3 62.50 % 4,000 905.00 22.63 % Theo dõi
21. [0] giangnet481
6 4 0 2 66.67 % 3,000 835.00 27.83 % Theo dõi
22. [0] tipshanicap
42 23 1 18 56.10 % 20,500 687.50 3.35 % Theo dõi
23. [0] Leo_nguyen81
18 10 1 7 58.82 % 8,500 580.00 6.82 % Theo dõi
24. [0] ilikeit89
8 4 1 3 57.14 % 3,500 385.00 11.00 % Theo dõi
25. [0] vuabet
3 2 0 1 66.67 % 1,500 360.00 24.00 % Theo dõi
26. [0] nhanchudu
3 1 0 2 33.33 % 1,500 275.00 18.33 % Theo dõi
27. [0] testhethong
9 4 2 3 57.14 % 1,050 194.50 18.52 % Theo dõi
28. [0] PhuongAnhLe
3 2 0 1 66.67 % 1,500 135.00 9.00 % Theo dõi
29. [0] hanthong
6 3 1 2 60.00 % 2,500 127.50 5.10 % Theo dõi
30. [0] Tranvannambmt
2 1 0 1 50.00 % 110 90.00 81.82 % Theo dõi
31. [0] tominhnhut88
1 1 0 0 100.00 % 100 50.00 50.00 % Theo dõi
32. [0] baolockhu7
9 7 0 2 77.78 % 90 40.30 44.78 % Theo dõi
33. [+1] sonhp888
1 0 0 1 0 % 10 -10.00 -100.00 % Theo dõi
34. [0] testhethong03
4 1 0 3 25.00 % 40 -15.80 -39.50 % Theo dõi
35. [0] OverUnderTips
10 4 1 5 44.44 % 4,500 -25.00 -0.56 % Theo dõi
36. [0] Cachep
36 15 4 17 46.88 % 16,000 -75.00 -0.47 % Theo dõi
37. [0] axtanh
3 1 0 2 33.33 % 300 -125.00 -41.67 % Theo dõi
38. [0] Lightning
62 29 6 27 51.79 % 28,000 -197.50 -0.71 % Theo dõi
39. [0] beta
30 15 3 12 55.56 % 13,500 -355.00 -2.63 % Theo dõi
40. [0] hiendnq
6 3 0 3 50.00 % 3,000 -372.50 -12.42 % Theo dõi
41. [0] xuanyeuthuong
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -465.00 -31.00 % Theo dõi
42. [0] thamtuhoahong12
29 13 0 16 44.83 % 14,500 -482.50 -3.33 % Theo dõi
43. [0] fanmuclub13
5 2 0 3 40.00 % 2,500 -490.00 -19.60 % Theo dõi
44. [0] bokinhthanh
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -515.00 -34.33 % Theo dõi
45. [0] trinhthenam
20 9 2 9 50.00 % 9,000 -630.00 -7.00 % Theo dõi
46. [0] cungnhauvebo
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -697.50 -46.50 % Theo dõi
47. [0] khactam88
19 8 1 10 44.44 % 8,510 -700.00 -8.23 % Theo dõi
48. [0] Meoden
10 5 0 5 50.00 % 5,000 -885.00 -17.70 % Theo dõi
49. [0] yeubongda
40 18 2 20 47.37 % 19,000 -920.00 -4.84 % Theo dõi
50. [+1] ssboong95
2 0 0 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
51. [0] Torreskid
2 0 0 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
52. [0] Thieuthua
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -1,070.00 -35.67 % Theo dõi
53. [0] basac98
23 10 2 11 47.62 % 10,500 -1,095.00 -10.43 % Theo dõi
54. [0] akiralove
9 3 0 6 33.33 % 4,500 -1,165.00 -25.89 % Theo dõi
55. [0] Root_King
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,250.00 -83.33 % Theo dõi
56. [0] Dinhdinh09
15 4 2 9 30.77 % 6,400 -1,255.00 -19.61 % Theo dõi
57. [0] bolobalabolobala
10 3 1 6 33.33 % 4,500 -1,315.00 -29.22 % Theo dõi
58. [0] phongaka
90 39 7 44 46.99 % 41,500 -1,517.50 -3.66 % Theo dõi
59. [0] Soikeodao
12 5 0 7 41.67 % 6,000 -1,560.00 -26.00 % Theo dõi
60. [0] dtcdbd
21 9 0 12 42.86 % 10,500 -1,680.00 -16.00 % Theo dõi
61. [0] gapthepx2
6 0 2 4 0 % 2,000 -1,750.00 -87.50 % Theo dõi
62. [0] Cutan
9 2 0 7 22.22 % 4,500 -1,835.00 -40.78 % Theo dõi
63. [0] phulac99
29 10 6 13 43.48 % 11,500 -1,877.50 -16.33 % Theo dõi
64. [0] xtips
4 0 0 4 0 % 2,000 -2,000.00 -100.00 % Theo dõi
65. [0] PAKAKU
87 36 4 47 43.37 % 41,500 -2,070.00 -4.99 % Theo dõi
66. [0] danyrose
25 9 2 14 39.13 % 11,500 -2,120.00 -18.43 % Theo dõi
67. [0] AcerIconia
72 31 6 35 46.97 % 33,000 -3,170.00 -9.61 % Theo dõi
68. [+1] anhbep
30 11 2 17 39.29 % 13,400 -4,008.50 -29.91 % Theo dõi
69. [0] TheAnh17
47 19 3 25 43.18 % 22,000 -4,065.00 -18.48 % Theo dõi
70. [0] Phuckr3
38 13 3 22 37.14 % 17,500 -5,407.50 -30.90 % Theo dõi
71. [0] antonkist
35 11 0 24 31.43 % 17,500 -6,500.00 -37.14 % Theo dõi
72. [0] Mr_Tip
93 37 3 53 41.11 % 45,000 -7,342.50 -16.32 % Theo dõi