TOP TIPSTER THÁNG 12

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Messi_Barca
32 24 0 8 75.00 % 15,320 4,700.00 30.68 % Theo dõi
2. [0] trinhhonghiep
49 28 4 17 62.22 % 22,500 4,585.00 20.38 % Theo dõi
3. [0] tipsternguyen
48 26 4 18 59.09 % 22,000 3,622.50 16.47 % Theo dõi
4. [0] tungnt1996
49 23 5 21 52.27 % 22,000 3,070.00 13.95 % Theo dõi
5. [0] longken
47 27 1 19 58.70 % 23,000 2,735.00 11.89 % Theo dõi
6. [0] Leo_nguyen81
10 8 1 1 88.89 % 4,500 2,570.00 57.11 % Theo dõi
7. [0] tonggiang
44 23 4 17 57.50 % 20,000 2,535.00 12.68 % Theo dõi
8. [0] lucxu
41 22 3 16 57.89 % 18,460 2,338.00 12.67 % Theo dõi
9. [0] minmax
41 24 2 15 61.54 % 18,710 2,269.40 12.13 % Theo dõi
10. [0] kunchicharito
25 15 1 9 62.50 % 11,500 1,782.50 15.50 % Theo dõi
11. [0] Overft
37 20 1 16 55.56 % 18,000 1,512.50 8.40 % Theo dõi
12. [0] phongaka
48 23 4 21 52.27 % 22,000 1,482.50 6.74 % Theo dõi
13. [0] Cutu
12 5 0 7 41.67 % 5,800 1,095.00 18.88 % Theo dõi
14. [0] TRUMCACUOC2105
7 4 1 2 66.67 % 3,000 965.00 32.17 % Theo dõi
15. [0] ZORO
49 22 10 17 56.41 % 19,010 955.00 5.02 % Theo dõi
16. [0] danyrose
13 7 0 6 53.85 % 6,500 910.00 14.00 % Theo dõi
17. [0] BOYLANHLUNG
49 24 8 17 58.54 % 20,500 847.50 4.13 % Theo dõi
18. [0] giangnet481
6 4 0 2 66.67 % 3,000 835.00 27.83 % Theo dõi
19. [0] tipshanicap
27 15 1 11 57.69 % 13,000 737.50 5.67 % Theo dõi
20. [0] louis1503
9 6 0 3 66.67 % 4,500 677.50 15.06 % Theo dõi
21. [0] Tonngokhong
40 21 0 19 52.50 % 20,000 605.00 3.03 % Theo dõi
22. [0] GaCon
51 25 2 24 51.02 % 24,500 547.50 2.23 % Theo dõi
23. [0] ilikeit89
8 4 1 3 57.14 % 3,500 385.00 11.00 % Theo dõi
24. [-1] nhanchudu
3 1 0 2 33.33 % 1,500 275.00 18.33 % Theo dõi
25. [0] testhethong
9 4 2 3 57.14 % 1,050 194.50 18.52 % Theo dõi
26. [0] yeubongda
19 9 1 9 50.00 % 9,000 185.00 2.06 % Theo dõi
27. [0] PhuongAnhLe
3 2 0 1 66.67 % 1,500 135.00 9.00 % Theo dõi
28. [0] hanthong
6 3 1 2 60.00 % 2,500 127.50 5.10 % Theo dõi
29. [0] TipsVip
14 7 1 6 53.85 % 6,500 127.50 1.96 % Theo dõi
30. [0] Tranvannambmt
2 1 0 1 50.00 % 110 90.00 81.82 % Theo dõi
31. [0] baolockhu7
9 7 0 2 77.78 % 90 40.30 44.78 % Theo dõi
32. [0] testhethong03
4 1 0 3 25.00 % 40 -15.80 -39.50 % Theo dõi
33. [+3] Trungvipbt
48 18 1 29 38.30 % 23,500 -22.50 -0.10 % Theo dõi
34. [0] OverUnderTips
10 4 1 5 44.44 % 4,500 -25.00 -0.56 % Theo dõi
35. [0] Cachep
36 15 4 17 46.88 % 16,000 -75.00 -0.47 % Theo dõi
36. [0] tipsterlinh
12 6 0 6 50.00 % 6,000 -230.00 -3.83 % Theo dõi
37. [0] dtcdbd
12 6 0 6 50.00 % 6,000 -255.00 -4.25 % Theo dõi
38. [0] InplayTipster
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -265.00 -17.67 % Theo dõi
39. [0] hiendnq
6 3 0 3 50.00 % 3,000 -372.50 -12.42 % Theo dõi
40. [0] xuanyeuthuong
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -465.00 -31.00 % Theo dõi
41. [+2] iiooll
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
42. [0] tychuot
47 23 1 23 50.00 % 23,000 -570.00 -2.48 % Theo dõi
43. [0] thamtuhoahong12
17 7 0 10 41.18 % 8,500 -595.00 -7.00 % Theo dõi
44. [0] cungnhauvebo
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -697.50 -46.50 % Theo dõi
45. [0] khactam88
19 8 1 10 44.44 % 8,510 -700.00 -8.23 % Theo dõi
46. [0] basac98
17 7 2 8 46.67 % 7,500 -855.00 -11.40 % Theo dõi
47. [0] Meoden
10 5 0 5 50.00 % 5,000 -885.00 -17.70 % Theo dõi
48. [0] Lightning
29 12 5 12 50.00 % 12,000 -895.00 -7.46 % Theo dõi
49. [0] Votong79
6 1 0 5 16.67 % 3,000 -975.00 -32.50 % Theo dõi
50. [-1] ssboong95
2 0 0 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
51. [-1] Torreskid
2 0 0 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
52. [0] Thieuthua
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -1,070.00 -35.67 % Theo dõi
53. [-1] akiralove
9 3 0 6 33.33 % 4,500 -1,165.00 -25.89 % Theo dõi
54. [0] under12
35 16 2 17 48.48 % 16,500 -1,167.50 -7.08 % Theo dõi
55. [0] Root_King
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,250.00 -83.33 % Theo dõi
56. [0] XuanMai
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,250.00 -83.33 % Theo dõi
57. [0] Dinhdinh09
15 4 2 9 30.77 % 6,400 -1,255.00 -19.61 % Theo dõi
58. [0] phulac99
21 7 5 9 43.75 % 8,000 -1,392.50 -17.41 % Theo dõi
59. [0] akaminthu
18 8 0 10 44.44 % 9,000 -1,427.50 -15.86 % Theo dõi
60. [0] Soikeodao
12 5 0 7 41.67 % 6,000 -1,560.00 -26.00 % Theo dõi
61. [0] mastertx
43 19 2 22 46.34 % 20,500 -1,610.00 -7.85 % Theo dõi
62. [0] TheAnh17
32 14 2 16 46.67 % 15,000 -1,625.00 -10.83 % Theo dõi
63. [0] beta
12 4 2 6 40.00 % 5,000 -1,737.50 -34.75 % Theo dõi
64. [0] gapthepx2
6 0 2 4 0 % 2,000 -1,750.00 -87.50 % Theo dõi
65. [0] Cutan
9 2 0 7 22.22 % 4,500 -1,835.00 -40.78 % Theo dõi
66. [0] Mariaozawa
11 3 1 7 30.00 % 5,000 -1,972.50 -39.45 % Theo dõi
67. [0] xtips
4 0 0 4 0 % 2,000 -2,000.00 -100.00 % Theo dõi
68. [0] dota2club
52 21 6 25 45.65 % 23,000 -2,107.50 -9.16 % Theo dõi
69. [0] Caothu
41 17 4 20 45.95 % 18,500 -2,207.50 -11.93 % Theo dõi
70. [-1] vieteternity
14 4 0 10 28.57 % 7,000 -2,850.00 -40.71 % Theo dõi
71. [0] AcerIconia
49 20 4 25 44.44 % 22,500 -2,947.50 -13.10 % Theo dõi
72. [0] Phuckr3
32 12 3 17 41.38 % 14,500 -3,362.50 -23.19 % Theo dõi
73. [0] PAKAKU
48 19 0 29 39.58 % 24,000 -3,930.00 -16.38 % Theo dõi
74. [0] anhbep
30 11 2 17 39.29 % 13,400 -4,008.50 -29.91 % Theo dõi
75. [0] Mr_Tip
51 19 0 32 37.25 % 25,500 -5,802.50 -22.75 % Theo dõi
76. [0] antonkist
32 10 0 22 31.25 % 16,000 -6,155.00 -38.47 % Theo dõi