TOP TIPSTER THÁNG 01

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Trungvipbt
66 28 0 38 42.42 % 33,000 9,072.50 27.49 % Theo dõi
2. [0] tungnt1996
66 36 4 26 58.06 % 31,000 7,462.50 24.07 % Theo dõi
3. [0] Mr_Tip
66 34 5 27 55.74 % 30,500 6,032.50 19.78 % Theo dõi
4. [-3] minmax
57 29 8 20 59.18 % 24,500 4,875.00 19.90 % Theo dõi
5. [+1] dota2club
68 36 5 27 57.14 % 31,500 3,747.50 11.90 % Theo dõi
6. [-1] Tonngokhong
59 34 0 25 57.63 % 29,500 3,607.50 12.23 % Theo dõi
7. [+4] Votong79
27 15 3 9 62.50 % 12,000 2,805.00 23.38 % Theo dõi
8. [-2] Lightning
60 31 6 23 57.41 % 27,000 2,570.00 9.52 % Theo dõi
9. [-1] Messi_Barca
65 34 0 31 52.31 % 32,500 1,520.00 4.68 % Theo dõi
10. [-13] ZORO
68 34 7 27 55.74 % 30,500 1,327.50 4.35 % Theo dõi
11. [-1] louis1503
3 3 0 0 100.00 % 1,500 1,240.00 82.67 % Theo dõi
12. [0] phulac99
12 7 1 4 63.64 % 5,500 1,180.00 21.45 % Theo dõi
13. [0] Giangnet558
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,155.00 38.50 % Theo dõi
14. [-62] GaCon
55 28 3 24 53.85 % 25,510 1,062.50 4.17 % Theo dõi
15. [0] crystal
2 2 0 0 100.00 % 1,000 970.00 97.00 % Theo dõi
16. [0] vuabet
8 4 2 2 66.67 % 3,000 825.00 27.50 % Theo dõi
17. [0] Zues
41 20 2 19 51.28 % 17,320 758.90 4.38 % Theo dõi
18. [-5] BestTips
12 6 2 4 60.00 % 5,000 592.50 11.85 % Theo dõi
19. [+1] ngaytuoimoi
15 6 3 6 50.00 % 6,000 525.00 8.75 % Theo dõi
20. [0] akaminthu
9 5 0 4 55.56 % 4,500 485.00 10.78 % Theo dõi
21. [-5] thanhcong0914711597
33 18 1 14 56.25 % 15,500 437.50 2.82 % Theo dõi
22. [+2] basac98
19 9 0 10 47.37 % 9,500 250.00 2.63 % Theo dõi
23. [0] phongtranminh
3 2 0 1 66.67 % 1,500 140.00 9.33 % Theo dõi
24. [+2] dtcdbd
3 2 0 1 66.67 % 1,500 137.50 9.17 % Theo dõi
25. [0] baopropanda199
50 25 1 24 51.02 % 23,520 133.90 0.57 % Theo dõi
26. [0] minhthao1195
1 1 0 0 100.00 % 500 120.00 24.00 % Theo dõi
27. [+1] thongtuyen2786
2 1 0 1 50.00 % 1,000 40.00 4.00 % Theo dõi
28. [+2] BettingWinTip
7 4 0 3 57.14 % 700 26.00 3.71 % Theo dõi
29. [+2] axtanh
8 4 1 3 57.14 % 700 6.00 0.86 % Theo dõi
30. [+2] PhaLeTim
8 1 0 7 12.50 % 80 -65.20 -81.50 % Theo dõi
31. [0] vuac22
3 1 1 1 50.00 % 1,000 -70.00 -7.00 % Theo dõi
32. [+2] lehiep22
54 24 3 27 47.06 % 24,520 -138.90 -0.57 % Theo dõi
33. [+1] tipshanicap
39 20 2 17 54.05 % 18,500 -155.00 -0.84 % Theo dõi
34. [+5] tonggiang
56 26 3 27 49.06 % 26,500 -267.50 -1.01 % Theo dõi
35. [-50] nbthanh1991
9 3 2 4 42.86 % 3,050 -357.50 -11.72 % Theo dõi
36. [0] danyrose
4 1 0 3 25.00 % 2,000 -375.00 -18.75 % Theo dõi
37. [-2] tduykhanh84
18 9 0 9 50.00 % 9,000 -452.50 -5.03 % Theo dõi
38. [+1] Mariaozawa
15 6 0 9 40.00 % 7,010 -470.00 -6.70 % Theo dõi
39. [0] thamtuhoahong12
2 0 0 2 0 % 1,000 -500.00 -50.00 % Theo dõi
40. [-1] under12
18 9 1 8 52.94 % 8,010 -532.15 -6.64 % Theo dõi
41. [-1] PAKAKU
67 35 1 31 53.03 % 33,000 -550.00 -1.67 % Theo dõi
42. [-1] david103
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -590.00 -39.33 % Theo dõi
43. [+1] Tipdayroi
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -675.00 -22.50 % Theo dõi
44. [+2] trinhthenam
22 10 1 11 47.62 % 10,500 -780.00 -7.43 % Theo dõi
45. [+2] Phuckr3
8 3 0 5 37.50 % 4,000 -885.00 -22.13 % Theo dõi
46. [0] Unlive
8 3 0 5 37.50 % 3,200 -912.00 -28.50 % Theo dõi
47. [-2] Overft
37 17 3 17 50.00 % 17,000 -915.00 -5.38 % Theo dõi
48. [+1] trinhhonghiep
61 28 3 30 48.28 % 29,000 -942.50 -3.25 % Theo dõi
49. [+1] AcerIconia
29 13 0 16 44.83 % 14,500 -962.50 -6.64 % Theo dõi
50. [+1] khactam88
3 0 1 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
51. [+24] cocau456789
14 6 0 8 42.86 % 6,950 -1,008.00 -14.50 % Theo dõi
52. [-3] TipsVip
62 30 6 26 53.57 % 28,000 -1,055.00 -3.77 % Theo dõi
53. [+2] THANHHUY
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,250.00 -83.33 % Theo dõi
54. [0] tipsternguyen
37 17 3 17 50.00 % 17,000 -1,265.00 -7.44 % Theo dõi
55. [+15] Akiralee
9 3 0 6 33.33 % 4,500 -1,375.00 -30.56 % Theo dõi
56. [0] vieteternity
18 7 0 11 38.89 % 9,000 -1,505.00 -16.72 % Theo dõi
57. [-5] Caothu
61 26 6 29 47.27 % 27,500 -1,552.50 -5.65 % Theo dõi
58. [+1] beta
25 10 5 10 50.00 % 10,000 -1,742.50 -17.43 % Theo dõi
59. [+2] Quocloi
41 15 4 22 40.54 % 18,500 -1,860.00 -10.05 % Theo dõi
60. [+1] lucxu
53 24 4 25 48.98 % 24,500 -1,900.00 -7.76 % Theo dõi
61. [+1] InplayTipster
6 1 0 5 16.67 % 3,000 -1,920.00 -64.00 % Theo dõi
62. [+1] antonkist
11 3 1 7 30.00 % 5,000 -2,032.50 -40.65 % Theo dõi
63. [-29] nhatvuongsiam
41 18 2 21 46.15 % 19,500 -2,490.00 -12.77 % Theo dõi
64. [-1] BOYLANHLUNG
68 28 10 30 48.28 % 28,510 -2,510.55 -8.81 % Theo dõi
65. [-3] NgaleCadopage
24 10 1 13 43.48 % 11,500 -2,667.50 -23.20 % Theo dõi
66. [-17] kunchicharito
42 17 3 22 43.59 % 19,500 -3,235.00 -16.59 % Theo dõi
67. [-14] tipsterlinh
26 8 0 18 30.77 % 13,000 -4,250.00 -32.69 % Theo dõi
68. [-1] tychuot
48 18 0 30 37.50 % 23,700 -4,283.50 -18.07 % Theo dõi
69. [+1] longken
48 19 1 28 40.43 % 23,500 -4,560.00 -19.40 % Theo dõi
70. [0] mastertx
50 21 1 28 42.86 % 24,500 -5,137.50 -20.97 % Theo dõi
71. [0] TheAnh17
54 21 4 29 42.00 % 25,000 -5,337.50 -21.35 % Theo dõi
72. [-1] phongaka
58 15 3 40 27.27 % 27,010 -11,692.50 -43.29 % Theo dõi