TOP TIPSTER THÁNG 01

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [-1] Trungvipbt
90 35 0 55 38.89 % 45,000 8,472.50 18.83 % Theo dõi
2. [0] Mr_Tip
90 45 6 39 53.57 % 42,000 5,922.50 14.10 % Theo dõi
3. [0] Lightning
81 42 7 32 56.76 % 37,000 3,682.50 9.95 % Theo dõi
4. [0] tduykhanh84
37 23 0 14 62.16 % 18,500 3,310.00 17.89 % Theo dõi
5. [0] Tonngokhong
86 46 1 39 54.12 % 42,500 2,725.00 6.41 % Theo dõi
6. [0] ZORO
90 46 9 35 56.79 % 40,500 2,685.00 6.63 % Theo dõi
7. [0] Hunhin
14 11 2 1 91.67 % 4,500 2,342.00 52.04 % Theo dõi
8. [0] Messi_Barca
88 47 0 41 53.41 % 44,000 1,842.50 4.19 % Theo dõi
9. [0] minmax
67 30 9 28 51.72 % 29,000 1,480.00 5.10 % Theo dõi
10. [0] louis1503
3 3 0 0 100.00 % 1,500 1,240.00 82.67 % Theo dõi
11. [0] phulac99
12 7 1 4 63.64 % 5,500 1,180.00 21.45 % Theo dõi
12. [0] Giangnet558
6 4 0 2 66.67 % 3,000 1,155.00 38.50 % Theo dõi
13. [0] crystal
2 2 0 0 100.00 % 1,000 970.00 97.00 % Theo dõi
14. [0] vuabet
8 4 2 2 66.67 % 3,000 825.00 27.50 % Theo dõi
15. [0] basac98
21 10 0 11 47.62 % 10,500 375.00 3.57 % Theo dõi
16. [0] trinhthenam
33 17 1 15 53.13 % 16,000 277.50 1.73 % Theo dõi
17. [0] phongtranminh
3 2 0 1 66.67 % 1,500 140.00 9.33 % Theo dõi
18. [0] dtcdbd
3 2 0 1 66.67 % 1,500 137.50 9.17 % Theo dõi
19. [0] minhthao1195
1 1 0 0 100.00 % 500 120.00 24.00 % Theo dõi
20. [0] NgaleCadopage
45 22 3 20 52.38 % 21,000 102.50 0.49 % Theo dõi
21. [0] thongtuyen2786
2 1 0 1 50.00 % 1,000 40.00 4.00 % Theo dõi
22. [0] BettingWinTip
7 4 0 3 57.14 % 700 26.00 3.71 % Theo dõi
23. [0] axtanh
8 4 1 3 57.14 % 700 6.00 0.86 % Theo dõi
24. [0] bongbong22
2 0 0 2 0 % 20 -20.00 -100.00 % Theo dõi
25. [0] PhaLeTim
8 1 0 7 12.50 % 80 -65.20 -81.50 % Theo dõi
26. [0] lucxu
69 35 4 30 53.85 % 32,500 -110.00 -0.34 % Theo dõi
27. [0] lehiep22
54 24 3 27 47.06 % 24,520 -138.90 -0.57 % Theo dõi
28. [0] nhatvuongsiam
64 29 4 31 48.33 % 30,000 -205.00 -0.68 % Theo dõi
29. [0] Zues
67 32 3 32 50.00 % 29,820 -216.10 -0.72 % Theo dõi
30. [0] ngaytuoimoi
18 6 4 8 42.86 % 7,000 -225.00 -3.21 % Theo dõi
31. [0] baopropanda199
51 25 1 25 50.00 % 24,020 -366.10 -1.52 % Theo dõi
32. [0] danyrose
4 1 0 3 25.00 % 2,000 -375.00 -18.75 % Theo dõi
33. [0] BestTips
22 10 2 10 50.00 % 10,000 -377.50 -3.78 % Theo dõi
34. [0] thamtuhoahong12
2 0 0 2 0 % 1,000 -500.00 -50.00 % Theo dõi
35. [0] antonkist
17 7 1 9 43.75 % 8,000 -522.50 -6.53 % Theo dõi
36. [0] david103
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -590.00 -39.33 % Theo dõi
37. [0] under12
22 11 1 10 52.38 % 10,010 -642.15 -6.42 % Theo dõi
38. [0] Tipdayroi
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -675.00 -22.50 % Theo dõi
39. [0] nbthanh1991
12 4 2 6 40.00 % 4,550 -762.50 -16.76 % Theo dõi
40. [0] trinhhonghiep
87 41 4 42 49.40 % 41,500 -897.50 -2.16 % Theo dõi
41. [0] Unlive
8 3 0 5 37.50 % 3,200 -912.00 -28.50 % Theo dõi
42. [0] AcerIconia
29 13 0 16 44.83 % 14,500 -962.50 -6.64 % Theo dõi
43. [0] yasichiaki
6 1 1 4 20.00 % 2,500 -995.00 -39.80 % Theo dõi
44. [0] khactam88
3 0 1 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
45. [0] cocau456789
14 6 0 8 42.86 % 6,950 -1,008.00 -14.50 % Theo dõi
46. [0] thanhcongadhp
44 22 1 21 51.16 % 21,000 -1,057.50 -5.04 % Theo dõi
47. [0] PAKAKU
91 46 1 44 51.11 % 44,850 -1,139.00 -2.54 % Theo dõi
48. [+1] THANHHUY
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,250.00 -83.33 % Theo dõi
49. [0] tonggiang
58 26 3 29 47.27 % 27,500 -1,267.50 -4.61 % Theo dõi
50. [0] Overft
40 18 3 19 48.65 % 18,500 -1,435.00 -7.76 % Theo dõi
51. [0] Phuckr3
11 4 0 7 36.36 % 5,500 -1,490.00 -27.09 % Theo dõi
52. [0] Lavigne
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,500.00 -100.00 % Theo dõi
53. [0] kingbigbet
6 1 1 4 20.00 % 2,500 -1,595.00 -63.80 % Theo dõi
54. [+1] GaCon
64 30 3 31 49.18 % 30,010 -1,605.00 -5.35 % Theo dõi
55. [0] tipshanicap
44 21 2 21 50.00 % 21,000 -1,650.00 -7.86 % Theo dõi
56. [0] beta
25 10 5 10 50.00 % 10,000 -1,742.50 -17.43 % Theo dõi
57. [0] Quocloi
41 15 4 22 40.54 % 18,500 -1,860.00 -10.05 % Theo dõi
58. [0] Akiralee
18 7 0 11 38.89 % 9,000 -2,122.50 -23.58 % Theo dõi
59. [0] mastertx
65 30 2 33 47.62 % 31,500 -3,087.50 -9.80 % Theo dõi
60. [0] kunchicharito
45 18 3 24 42.86 % 21,000 -3,750.00 -17.86 % Theo dõi
61. [0] tipsternguyen
43 17 3 23 42.50 % 20,000 -4,265.00 -21.33 % Theo dõi
62. [0] BOYLANHLUNG
89 36 12 41 46.75 % 38,010 -4,950.55 -13.02 % Theo dõi
63. [0] TheAnh17
60 23 4 33 41.07 % 28,000 -5,817.50 -20.78 % Theo dõi
64. [0] phongaka
79 24 3 52 31.58 % 37,510 -12,747.50 -33.98 % Theo dõi