TOP TIPSTER THÁNG 02

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [+1] Lavigne
64 28 0 36 43.75 % 32,000 9,265.00 28.95 % Theo dõi
2. [0] Mariaozawa
42 26 1 15 63.41 % 20,010 6,381.00 31.89 % Theo dõi
3. [0] baotuan6789
59 34 5 20 62.96 % 27,000 6,082.50 22.53 % Theo dõi
4. [0] HaiNG
60 34 6 20 62.96 % 27,000 5,422.50 20.08 % Theo dõi
5. [+47] Overft
39 23 4 12 65.71 % 17,500 4,815.00 27.51 % Theo dõi
6. [0] under12
52 30 2 20 60.00 % 25,000 4,805.00 19.22 % Theo dõi
7. [0] thanhcong0914711597
47 29 4 14 67.44 % 21,500 4,110.00 19.12 % Theo dõi
8. [+1] longken
30 18 0 12 60.00 % 15,000 4,047.50 26.98 % Theo dõi
9. [0] TheAnh17
45 26 3 16 61.90 % 21,000 3,387.50 16.13 % Theo dõi
10. [0] BestTips
50 30 1 19 61.22 % 24,500 2,945.00 12.02 % Theo dõi
11. [0] mastertx
23 14 1 8 63.64 % 11,000 2,587.50 23.52 % Theo dõi
12. [0] trinhhonghiep
62 33 1 28 54.10 % 30,010 2,356.80 7.85 % Theo dõi
13. [+6] TipsVip
40 23 1 16 58.97 % 19,500 2,222.50 11.40 % Theo dõi
14. [0] TopSoccerPick
16 10 0 6 62.50 % 8,000 2,045.00 25.56 % Theo dõi
15. [0] root
29 16 3 10 61.54 % 12,510 2,011.50 16.08 % Theo dõi
16. [-5] Jangby
52 28 2 22 56.00 % 25,000 1,590.00 6.36 % Theo dõi
17. [+2] NgaleCadopage
64 35 2 27 56.45 % 31,000 1,562.50 5.04 % Theo dõi
18. [0] HAMTA
5 4 0 1 80.00 % 2,500 1,405.00 56.20 % Theo dõi
19. [-2] Caothu
36 17 4 15 53.13 % 16,000 1,317.50 8.23 % Theo dõi
20. [0] Leo_nguyen81
6 4 1 1 80.00 % 2,500 1,180.00 47.20 % Theo dõi
21. [0] Pro186
3 2 1 0 100.00 % 1,000 975.00 97.50 % Theo dõi
22. [+1] Tonngokhong
66 33 4 29 53.23 % 31,000 742.50 2.40 % Theo dõi
23. [0] vuabet
9 5 1 3 62.50 % 4,000 657.50 16.44 % Theo dõi
24. [0] cocau456789
3 2 0 1 66.67 % 1,500 565.00 37.67 % Theo dõi
25. [0] Narcos9992
3 2 0 1 66.67 % 1,500 540.00 36.00 % Theo dõi
26. [0] phongaka
30 13 3 14 48.15 % 13,010 519.90 4.00 % Theo dõi
27. [0] payet69
1 1 0 0 100.00 % 500 355.00 71.00 % Theo dõi
28. [0] vuv5000
8 4 2 2 66.67 % 2,510 302.80 12.06 % Theo dõi
29. [+3] Mr_Tip
40 19 2 19 50.00 % 19,000 247.50 1.30 % Theo dõi
30. [+4] BOYLANHLUNG
53 24 7 22 52.17 % 23,000 247.50 1.08 % Theo dõi
31. [-3] tduykhanh84
35 17 1 17 50.00 % 16,950 242.75 1.43 % Theo dõi
32. [0] Akiralee
2 1 0 1 50.00 % 1,000 95.00 9.50 % Theo dõi
33. [-1] ngockylan
3 2 0 1 66.67 % 1,500 50.00 3.33 % Theo dõi
34. [-1] bongbong22
3 1 1 1 50.00 % 20 1.30 6.50 % Theo dõi
35. [-1] Hunghero
3 1 1 1 50.00 % 1,000 -40.00 -4.00 % Theo dõi
36. [-1] showhand9999
18 8 1 9 47.06 % 8,500 -105.00 -1.24 % Theo dõi
37. [-1] hoangsy
3 1 1 1 50.00 % 1,000 -145.00 -14.50 % Theo dõi
38. [+1] antonkist
25 11 2 12 47.83 % 11,500 -175.00 -1.52 % Theo dõi
39. [-1] basac98
12 5 1 6 45.45 % 5,500 -180.00 -3.27 % Theo dõi
40. [-2] GaCon
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -200.00 -13.33 % Theo dõi
41. [0] ZORO
57 23 13 21 52.27 % 22,000 -212.50 -0.97 % Theo dõi
42. [0] akaminthu
15 7 1 7 50.00 % 7,000 -392.50 -5.61 % Theo dõi
43. [0] Ailaai1
36 18 1 17 51.43 % 17,500 -412.50 -2.36 % Theo dõi
44. [-2] yeubongda
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -495.00 -33.00 % Theo dõi
45. [+1] ngaytuoimoi
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -595.00 -39.67 % Theo dõi
46. [0] Torreskid
10 3 2 5 37.50 % 3,510 -615.00 -17.52 % Theo dõi
47. [0] hoangducthanh
6 2 1 3 40.00 % 2,500 -625.00 -25.00 % Theo dõi
48. [0] Votong79
27 14 1 12 53.85 % 11,530 -644.30 -5.59 % Theo dõi
49. [0] kingbigbet
6 2 1 3 40.00 % 2,500 -715.00 -28.60 % Theo dõi
50. [0] trinhthenam
4 1 0 3 25.00 % 2,000 -780.00 -39.00 % Theo dõi
51. [0] ChickenBet
5 1 0 4 20.00 % 1,600 -992.00 -62.00 % Theo dõi
52. [0] yasichiaki
2 0 0 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
53. [0] lucxu
41 20 0 21 48.78 % 20,500 -1,217.50 -5.94 % Theo dõi
54. [+1] InplayTipster
6 2 0 4 33.33 % 3,000 -1,240.00 -41.33 % Theo dõi
55. [-30] tychuot
28 11 0 17 39.29 % 14,000 -1,285.00 -9.18 % Theo dõi
56. [0] tungnt1996
51 23 0 28 45.10 % 25,500 -1,297.50 -5.09 % Theo dõi
57. [0] AcerIconia
8 2 1 5 28.57 % 3,500 -1,340.00 -38.29 % Theo dõi
58. [-1] tonggiang
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,500.00 -100.00 % Theo dõi
59. [-1] tipshanicap
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,500.00 -100.00 % Theo dõi
60. [+8] nhatvuongsiam
27 10 0 17 37.04 % 13,500 -2,790.00 -20.67 % Theo dõi
61. [+29] Hunhin
30 12 2 16 42.86 % 13,010 -3,066.50 -23.57 % Theo dõi
62. [0] PAKAKU
42 19 0 23 45.24 % 21,000 -3,167.50 -15.08 % Theo dõi
63. [0] conroicuocdoi_17
24 6 2 16 27.27 % 10,510 -4,111.60 -39.12 % Theo dõi
64. [0] Zues
59 26 1 32 44.83 % 29,000 -4,162.50 -14.35 % Theo dõi
65. [0] Messi_Barca
43 18 0 25 41.86 % 21,500 -4,355.00 -20.26 % Theo dõi
66. [0] Lightning
60 23 4 33 41.07 % 28,000 -4,702.50 -16.79 % Theo dõi
67. [-2] Trungvipbt
63 15 0 48 23.81 % 31,500 -6,160.00 -19.56 % Theo dõi