TOP TIPSTER THÁNG 02

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Lavigne
81 35 0 46 43.21 % 40,500 10,875.00 26.85 % Theo dõi
2. [0] longken
49 30 0 19 61.22 % 24,500 5,707.50 23.30 % Theo dõi
3. [0] thanhcongadhp
66 40 6 20 66.67 % 30,000 5,530.00 18.43 % Theo dõi
4. [-1] baotuan6789
77 40 8 29 57.97 % 34,500 5,402.50 15.66 % Theo dõi
5. [0] TheAnh17
65 38 4 23 62.30 % 30,500 5,210.00 17.08 % Theo dõi
6. [0] Mariaozawa
63 33 2 28 54.10 % 30,010 5,091.00 16.96 % Theo dõi
7. [0] BestTips
69 41 3 25 62.12 % 33,000 4,365.00 13.23 % Theo dõi
8. [+7] HaiNG
78 42 6 30 58.33 % 36,000 4,042.50 11.23 % Theo dõi
9. [-1] under12
67 36 4 27 57.14 % 31,500 3,967.50 12.60 % Theo dõi
10. [0] TopSoccerPick
26 16 0 10 61.54 % 13,000 2,330.00 17.92 % Theo dõi
11. [0] root
46 24 4 18 57.14 % 20,510 2,136.50 10.42 % Theo dõi
12. [+1] trinhhonghiep
82 41 4 37 52.56 % 38,510 1,696.80 4.41 % Theo dõi
13. [0] Pro186
21 9 5 7 56.25 % 8,000 1,585.00 19.81 % Theo dõi
14. [0] HAMTA
5 4 0 1 80.00 % 2,500 1,405.00 56.20 % Theo dõi
15. [0] phongaka
42 19 4 19 50.00 % 18,510 1,214.90 6.56 % Theo dõi
16. [0] BongCo
6 4 1 1 80.00 % 2,500 1,207.50 48.30 % Theo dõi
17. [0] mastertx
35 18 2 15 54.55 % 16,500 1,147.50 6.95 % Theo dõi
18. [-1] Overft
54 25 5 24 51.02 % 23,520 960.00 4.08 % Theo dõi
19. [0] PandaTIP
5 3 1 1 75.00 % 2,000 950.00 47.50 % Theo dõi
20. [0] Mr_Tip
59 27 3 29 48.21 % 28,000 917.50 3.28 % Theo dõi
21. [0] baongoc2503
17 10 0 7 58.82 % 8,500 897.50 10.56 % Theo dõi
22. [0] BOYLANHLUNG
72 34 9 29 53.97 % 31,500 702.50 2.23 % Theo dõi
23. [0] vuabet
9 5 1 3 62.50 % 4,000 657.50 16.44 % Theo dõi
24. [0] cocau456789
3 2 0 1 66.67 % 1,500 565.00 37.67 % Theo dõi
25. [0] Narcos9992
3 2 0 1 66.67 % 1,500 540.00 36.00 % Theo dõi
26. [+1] Votong79
39 21 1 17 55.26 % 17,530 488.20 2.78 % Theo dõi
27. [0] phulac99
6 3 1 2 60.00 % 2,500 420.00 16.80 % Theo dõi
28. [0] payet69
1 1 0 0 100.00 % 500 355.00 71.00 % Theo dõi
29. [0] vuv5000
8 4 2 2 66.67 % 2,510 302.80 12.06 % Theo dõi
30. [0] Caothu
53 25 4 24 51.02 % 24,500 265.00 1.08 % Theo dõi
31. [0] Akiralee
2 1 0 1 50.00 % 1,000 95.00 9.50 % Theo dõi
32. [0] Leo_nguyen81
12 6 1 5 54.55 % 5,500 52.50 0.95 % Theo dõi
33. [0] ngockylan
3 2 0 1 66.67 % 1,500 50.00 3.33 % Theo dõi
34. [0] Kimanh2810
2 1 0 1 50.00 % 100 7.50 7.50 % Theo dõi
35. [0] Gietchicai68
1 1 0 0 100.00 % 10 4.85 48.50 % Theo dõi
36. [0] bongbong22
3 1 1 1 50.00 % 20 1.30 6.50 % Theo dõi
37. [0] kehuydiet
3 1 0 2 33.33 % 30 -8.40 -28.00 % Theo dõi
38. [0] Hunghero
3 1 1 1 50.00 % 1,000 -40.00 -4.00 % Theo dõi
39. [+1] nbthanh1991
10 5 0 5 50.00 % 5,000 -50.00 -1.00 % Theo dõi
40. [-14] TipsVip
57 29 2 26 52.73 % 27,500 -112.50 -0.41 % Theo dõi
41. [0] GaCon
12 5 0 7 41.67 % 5,900 -315.00 -5.34 % Theo dõi
42. [0] Kietpro2223
3 0 0 3 0 % 450 -450.00 -100.00 % Theo dõi
43. [0] lehiep22
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -465.00 -31.00 % Theo dõi
44. [0] beta
12 5 0 7 41.67 % 6,000 -485.00 -8.08 % Theo dõi
45. [0] yeubongda
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -495.00 -33.00 % Theo dõi
46. [-1] tipsternguyen
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
47. [-2] ngaytuoimoi
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -595.00 -39.67 % Theo dõi
48. [0] Torreskid
10 3 2 5 37.50 % 3,510 -615.00 -17.52 % Theo dõi
49. [0] hoangducthanh
6 2 1 3 40.00 % 2,500 -625.00 -25.00 % Theo dõi
50. [0] kingbigbet
6 2 1 3 40.00 % 2,500 -715.00 -28.60 % Theo dõi
51. [0] trinhthenam
4 1 0 3 25.00 % 2,000 -780.00 -39.00 % Theo dõi
52. [0] agoodweb
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -797.50 -53.17 % Theo dõi
53. [0] ChickenBet
5 1 0 4 20.00 % 1,600 -992.00 -62.00 % Theo dõi
54. [0] yasichiaki
2 0 0 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
55. [0] AtsSam
3 0 1 2 0 % 1,000 -1,000.00 -100.00 % Theo dõi
56. [+1] NgaleCadopage
80 41 2 37 52.56 % 39,000 -1,020.00 -2.62 % Theo dõi
57. [-14] fanmuclub13
7 2 1 4 33.33 % 3,000 -1,135.00 -37.83 % Theo dõi
58. [0] hoangsy
5 1 1 3 25.00 % 2,000 -1,145.00 -57.25 % Theo dõi
59. [0] Jangby
66 30 3 33 47.62 % 31,500 -1,210.00 -3.84 % Theo dõi
60. [0] pxcong
3 0 0 3 0 % 1,500 -1,250.00 -83.33 % Theo dõi
61. [0] tduykhanh84
38 17 1 20 45.95 % 18,450 -1,257.25 -6.81 % Theo dõi
62. [+1] tipshanicap
8 3 0 5 37.50 % 4,000 -1,282.50 -32.06 % Theo dõi
63. [0] AcerIconia
8 2 1 5 28.57 % 3,500 -1,340.00 -38.29 % Theo dõi
64. [0] antonkist
28 11 2 15 42.31 % 13,000 -1,675.00 -12.88 % Theo dõi
65. [0] tonggiang
9 3 0 6 33.33 % 4,500 -1,762.50 -39.17 % Theo dõi
66. [0] caixeng
4 0 0 4 0 % 2,000 -2,000.00 -100.00 % Theo dõi
67. [0] showhand9999
24 9 1 14 39.13 % 11,500 -2,035.00 -17.70 % Theo dõi
68. [+1] basac98
17 5 2 10 33.33 % 7,500 -2,180.00 -29.07 % Theo dõi
69. [0] ZORO
75 29 15 31 48.33 % 29,950 -2,342.50 -7.82 % Theo dõi
70. [0] lucxu
45 21 0 24 46.67 % 22,500 -2,362.50 -10.50 % Theo dõi
71. [+1] InplayTipster
11 3 0 8 27.27 % 5,500 -2,715.00 -49.36 % Theo dõi
72. [0] hackervn888
15 2 0 13 13.33 % 7,500 -2,750.00 -36.67 % Theo dõi
73. [0] nhatvuongsiam
28 10 0 18 35.71 % 14,000 -3,290.00 -23.50 % Theo dõi
74. [0] Ailaai1
54 24 1 29 45.28 % 26,500 -3,367.50 -12.71 % Theo dõi
75. [0] conroicuocdoi_17
24 6 2 16 27.27 % 10,510 -4,111.60 -39.12 % Theo dõi
76. [0] Lightning
60 23 4 33 41.07 % 28,000 -4,702.50 -16.79 % Theo dõi
77. [0] Hunhin
39 14 2 23 37.84 % 17,510 -5,206.50 -29.73 % Theo dõi
78. [0] Messi_Barca
51 20 1 30 40.00 % 25,000 -5,425.00 -21.70 % Theo dõi
79. [+1] Tonngokhong
83 34 5 44 43.59 % 39,000 -5,757.50 -14.76 % Theo dõi
80. [0] Zues
71 28 1 42 40.00 % 35,000 -7,957.50 -22.74 % Theo dõi
81. [0] PAKAKU
60 21 0 39 35.00 % 30,000 -9,512.50 -31.71 % Theo dõi
82. [-2] Trungvipbt
82 17 0 65 20.73 % 41,000 -12,220.00 -29.80 % Theo dõi