TOP TIPSTER THÁNG 03

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [+12] Pro186
76 47 2 27 63.51 % 37,000 8,165.00 22.07 % Theo dõi
2. [+36] Lightning
26 17 2 7 70.83 % 12,000 4,267.50 35.56 % Theo dõi
3. [-1] beta
7 4 1 2 66.67 % 3,000 737.50 24.58 % Theo dõi
4. [+1] Meoden
14 7 2 5 58.33 % 6,000 540.00 9.00 % Theo dõi
5. [+12] axtanh
5 3 0 2 60.00 % 2,500 350.00 14.00 % Theo dõi
6. [+5] fanmuclub13
2 1 0 1 50.00 % 1,000 255.00 25.50 % Theo dõi
7. [-1] ongnamtinhyeu
2 1 0 1 50.00 % 1,000 -30.00 -3.00 % Theo dõi
8. [0] Caothu
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -570.00 -38.00 % Theo dõi
9. [-8] mastertx
9 4 0 5 44.44 % 4,500 -705.00 -15.67 % Theo dõi
10. [-45] ngaytuoimoi
49 22 3 24 47.83 % 23,000 -1,287.50 -5.60 % Theo dõi
11. [-3] Trungvipbt
40 10 0 30 25.00 % 20,000 -4,815.00 -24.08 % Theo dõi