TOP TIPSTER THÁNG 03

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Pro186
118 66 5 47 58.41 % 56,500 7,125.00 12.61 % Theo dõi
2. [-20] Lightning
54 28 5 21 57.14 % 24,500 2,322.50 9.48 % Theo dõi
3. [0] Meoden
18 10 2 6 62.50 % 8,000 1,735.00 21.69 % Theo dõi
4. [0] beta
7 4 1 2 66.67 % 3,000 737.50 24.58 % Theo dõi
5. [0] axtanh
5 3 0 2 60.00 % 2,500 350.00 14.00 % Theo dõi
6. [+1] ongnamtinhyeu
2 1 0 1 50.00 % 1,000 -30.00 -3.00 % Theo dõi
7. [0] mastertx
12 6 0 6 50.00 % 6,000 -242.50 -4.04 % Theo dõi
8. [0] Messi_Barca
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
9. [-80] fanmuclub13
5 1 0 4 20.00 % 2,500 -995.00 -39.80 % Theo dõi
10. [0] Caothu
8 2 0 6 25.00 % 4,000 -1,820.00 -45.50 % Theo dõi
11. [0] ngaytuoimoi
60 25 5 30 45.45 % 27,020 -2,307.50 -8.54 % Theo dõi
12. [0] Trungvipbt
45 11 0 34 24.44 % 22,500 -5,690.00 -25.29 % Theo dõi