TOP TIPSTER THÁNG 04

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [0] Pro186
16 11 1 4 73.33 % 7,500 4,045.00 53.93 % Theo dõi
2. [0] jangnguyen9999
23 15 1 7 68.18 % 11,000 2,485.00 22.59 % Theo dõi
3. [-4] ngaytuoimoi
13 6 3 4 60.00 % 5,000 1,275.00 25.50 % Theo dõi
4. [0] fanmuclub13
26 13 2 11 54.17 % 12,000 727.50 6.06 % Theo dõi
5. [0] Votong79
2 1 0 1 50.00 % 1,000 205.00 20.50 % Theo dõi
6. [0] vuac22
5 3 0 2 60.00 % 2,500 110.00 4.40 % Theo dõi
7. [0] Honganhkg
38 14 3 21 40.00 % 350 -69.90 -19.97 % Theo dõi
8. [0] Meoden
23 11 1 11 50.00 % 11,000 -277.50 -2.52 % Theo dõi
9. [0] Dragon92
2 1 0 1 50.00 % 1,000 -290.00 -29.00 % Theo dõi
10. [0] Caothu
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
11. [+2] Lightning
72 31 8 33 48.44 % 32,000 -2,015.00 -6.30 % Theo dõi
12. [-1] Trungvipbt
72 21 0 51 29.17 % 36,000 -2,162.50 -6.01 % Theo dõi