TOP TIPSTER THÁNG 04

HẠNG TIPSTER TIP THẮNG HÒA THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT CÓ TIP THEO DÕI
1. [+7] Pro186
16 11 1 4 73.33 % 7,500 4,045.00 53.93 % Theo dõi
2. [+22] ngaytuoimoi
13 6 3 4 60.00 % 5,000 1,275.00 25.50 % Theo dõi
3. [+18] fanmuclub13
20 11 1 8 57.89 % 9,500 1,112.50 11.71 % Theo dõi
4. [0] Votong79
2 1 0 1 50.00 % 1,000 205.00 20.50 % Theo dõi
5. [+2384] Honganhkg
33 11 3 19 36.67 % 300 -75.40 -25.13 % Theo dõi
6. [-3] Dragon92
2 1 0 1 50.00 % 1,000 -290.00 -29.00 % Theo dõi
7. [0] Caothu
1 0 0 1 0 % 500 -500.00 -100.00 % Theo dõi
8. [-20] jangnguyen9999
3 1 0 2 33.33 % 1,500 -760.00 -50.67 % Theo dõi
9. [-4] Meoden
20 9 0 11 45.00 % 10,000 -1,177.50 -11.78 % Theo dõi
10. [-13] Lightning
60 24 7 29 45.28 % 26,500 -2,695.00 -10.17 % Theo dõi
11. [-2] Trungvipbt
45 12 0 33 26.67 % 22,500 -4,062.50 -18.06 % Theo dõi