Hoangtran89

THÔNG TIN
Hoangtran89
2017-10-09 14:51:39
Tập sự
39
Vietnam
Chưa xác định
1 Theo dõi
Thành tích - Hoangtran89-
THÁNG TIP THẮNG HOÀ THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT
Danh sách Tip đang đợi kết quả
GIỜ TRẠNG THÁI ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT
Đang cập nhật dữ liệu...
Danh sách Tip đã có kết quả
GIỜ ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT LỜI/LỖ KẾT QUẢ
Thứ năm, Ngày 12 Tháng 10 Năm 2017
SPA T4
16:30
Sodupe UC FT[3 - 1 ] Cultural de Durango Tài xỉu FT [Tài]
2.25 @ 0.92
500 Unit 460.00 Unit Thắng
Thứ tư, Ngày 11 Tháng 10 Năm 2017
WCPEU
01:45
Portugal FT[2 - 0 ] Switzerland Cược chấp FT Portugal
-0.75 @ 0.82
500 Unit 410.00 Unit Thắng
WCPEU
01:45
Netherlands FT[2 - 0 ] Sweden Tài xỉu FT [Xỉu]
3.25 @ 0.77
500 Unit 385.00 Unit Thắng
WCPEU
01:45
Estonia FT[1 - 2 ] Bosnia and Herzegovina Tài xỉu FT [Xỉu]
2.5 @ 0.84
500 Unit -500.00 Unit Thua
Thứ ba, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2017
WCPEU
01:45
Albania FT[0 - 1 ] Italy Cược chấp FT Italy
-0.75 @ 0.87
300 Unit 130.50 Unit Thắng 1/2
WCPEU
01:45
Ukraine FT[0 - 2 ] Croatia Cược chấp FT Croatia
+0 @ 0.85
320 Unit 272.00 Unit Thắng