longho

THÔNG TIN
longho
2017-10-30 22:10:39
Tập sự
83
Vietnam
Chưa xác định
0 Theo dõi
Thành tích - longho-
THÁNG TIP THẮNG HOÀ THUA THẮNG (%) ĐẶT LỜI/LỖ HIỆU SUẤT
Danh sách Tip đang đợi kết quả
GIỜ TRẠNG THÁI ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT
Đang cập nhật dữ liệu...
Danh sách Tip đã có kết quả
GIỜ ĐỘI NHÀ TỶ SỐ ĐỘI KHÁCH LOẠI TIP LỰA CHỌN ĐẶT LỜI/LỖ KẾT QUẢ
Thứ ba, Ngày 31 Tháng 10 Năm 2017
DEN SASL
01:00
Brondby FT[3 - 1 ] Randers FC Cược chấp FT Brondby
-1.5 @ 1.05
500 Unit 525.00 Unit Thắng
DEN SASL
01:00
Brondby HT[1 - 1 ] Randers FC Cược chấp HT Brondby
-0.5 @ 0.83
500 Unit -500.00 Unit Thua